Start med dig selv? Tag testen. Parterapi og assertiv kommunikation. Frederiksberg og København

I parterapi har vi fokus på at mindske konflikter, øge forståelsen for hinanden, og sikre gensidig respekt, meningsfuldhed og glæde.

 

Hvordan gør man så det? Der er mange veje til Rom, som man siger. Hvis man benytter “Occam’s razor”; at man skal stræbe efter simplest mulige løsning, skal vi først og fremmest se på din egen personlige kommunikationsstil, og ikke jeres kommunikationsstil. 

 

Hvis du, mand, eller kvinde, vil styrke dit parforhold, kan du altså begynde med at se på hvordan du selv kommunikerer. Herunder kan du tjekke om din kommunikationsstil giver eller løser problemer. 

 

Spørgsmålet er, om du kan kommunikere assertivt?

 

Assertiv kommunikation

At kommunikere “assertivt” er et ideal, og et grundlag for al sund kommunikation. Det inderbærer at man kan:

  • Udtrykke hvordan man har det med ting. 
  • At man kan bede om det, man ønsker fra andre, samt at
  • man kan sige nej, når noget føles forkert, uretfærdigt eller på anden måde generende eller grænseoverskridende. 

 

Disse færdigheder baserer sig på et fundament af:

  • selvindsigt, for man kan naturligvis ikke finde ud af at sige til og fra, hvis man er i tvivl om hvad man vil og ikke vil. 
  • Færdighederne baserer sig også på, om man føler at man har ret at få lige så meget ud af tilværelsen, som alle andre. 

 

At kommunikere assertivt er ikke bare baseret på selvindsigt og en overbevisning om, at man har ligeså meget ret til at blive tilgodeset som så mange andre. At kommunikere assertivt er også en måde at udvikle sig på, og en måde at opnå respekt på. Det er måske nok den sikreste vej at betræde når det gælder selvudvikling. En rute der med garanti udvikler din selvrespekt, understøtter dine valg med den nødvendige selvsikkerhed og sikrer gode, ægte relationer.  

 

Teknisk talt – hvad er “assertiv kommunikation”? 

 

At kommunikere assertivt, vil sige, at man finde en mellemvej mellem at være dominant på den ene side, og underdanig på den anden: At man hverken forsøger at dominere andre med sine behov eller lægger under for andres behov. 

 

Hvis du er præget skyld- og skamfølelser er du muligvis for underdanig i din kommunikation. Såfremt du kan nikke genkendende til at være plaget af disse følelser, skal du arbejde på, at træde mere i karakter med hvad du vil og ikke vil. Du må gerne i en periode overdrive lidt, og være lidt dominant, som eksperiment. 

 

Hvis du er dominant, er du måske nok præget af forestillinger om at være bedre, klogere og mere analytisk end andre. Her gør du klogt i at træde lidt i baggrunden i sociale situationer, sidde på dine hænder, og blot lytte og observere. Du skal erfare, at du ikke behøver at styre og kontrollere så meget endda. Måske det er bedre at forholde dig lidt mere demokratisk og tilbagelænet til det, der sker omkring dig? 

 

Fem måder at kommunikere på

 

  • Underdanig kommunikation: Du lader andre bestemme, og prioriterer andres behov over dine egne. Du bliver utydelig i hvad du vil og ikke vil, og dette kan lede til at du føler dig overset, eller uretfærdigt behandlet. Du gør mere for andre, end de gør for dig. Du er en såkaldt “pleaser”, du er selvopofrende, og måske du endda tænker, at det er en del af din dyd, din gode side, at kunne tilsidesætte egne behov. 
  • Aggressiv kommunikation: Du kræver ting af andre, og kan bevæge dig på grænsen til at være fjendtlig. Du lader virkelig folk føle dine sandheder på de sociale medier. Din sandhed, er sandheden. Du oplever flere konflikter end de fleste. Du forstår ikke hvorfor din partner ikke er mere, som du mener, at han eller hun burde være. 
  • Passiv-aggressiv. Du magter ikke konfrontationer, så du udviser din utilfredshed ved at komme for sent til møder, ved at reagerr med tavshed på det, du ikke bryder dig om, eller ved at løse opgaver forkert, eller aflevere opgaver for sent. Du holder måske kysset tilbage, i stedet for at sige hvad du har på sinde. 
  • Manipulativ. Du stoler ikke på dine egne evner til at sige hvad du vil og ikke vil, og benytter derfor retorik og strategi for at skabe dig de omstændigheder, løsninger og belønninger du gerne vil have. Du kan også finde på at lyve for at få det, du vil. Strategien gør dig tiltagende ensom i al din udspekulerethed. Du lærer heller ikke, at du rent faktisk kan få det liv du til, med ærlighed og den assertive kommunikations gensidige respekt og dialog. Denne kommunikationsstil ledsages ofte af misbrugsproblemer, for ikke alene magter du ikke konfrontationer, du magter heller ikke at forholde dig til dine egne følelser. 
  • Assertiv kommunikation: Du siger til og fra baseret på dine følelser og værdier ud fra hvilke du ikke stiller andres behov over dine egne.Samtidigt med at du forsvarer og taler for hvad du vil, og ikke vil, mestrer du respekten for den anden på samme tid. Det vil sige, at du forsøger at forvalte en respekt for dig selv, og en respekt for den anden på en og samme tid.  

 

Herunder er typiske situationer, der viser hvor assertiv du er. Ville du reagere assertivt på disse situationer eller ej. 

 

1. En sælger presser dig.
2. Der sidder nogen bag dig i biografen og snakker
3.Din nabo spiller høj musik dagligt
4.Du vil gerne returnere en vare
5.Maden på restauranten lever ikke op til dine forventninger
6.Din tandlæge lader dig sidde og vente i tyve minutter
7.En person springer over dig i køen i supermarkedet
8.Vinduespudseren har været forbi, men du synes ikke arbejdet er gjort godt nok
9.En person bliver ved med at komme et par minutter for sent til jeres møder
10.En kollega begynder at sætte sig ved din plads
11.Du kender ingen til arrangementet du er til, hvad gør du?
12.Du sidder til forelæsning og har et spørgsmål, hvad gør du?
13.Du laver lidt mere arbejde end de andre i din gruppe, hvad gør du?
14.Du sidder et sted ved siden at en, der ryger, og det generer dig
15.En ven opfører sig upassende
16.Du fortæller noget vigtigt til nogen, og de lader ikke til at lytte til dig
17.Du vil gerne bede om en stor tjeneste fra din partner

 

Hvor mange af disse situationer valgte du, at reagere assertivt i? 

Din score kan være fra 0-17. Jo højere score, des bedre. Hvis din score er under 5, har du muligvis nok et problem. 

Hvis det drejer sig om jeres parforhold, kan I begge to tage testen, og se hvor assertive i hver især er.

 

Bonus info

Det er en kliché, og en talemåde i parterapi, at du ikke kan ændre den anden, men du kan ændre dig selv. Og hvis du mere specifikt styrker din selvbevidsthed, livsfilosofi om at have ret til et godt liv, of kommunikerer assertivt vil både dit parforhold og samtlige andre af dine relationer blive forbedret. Man sige, at jo mere assertivt du selv kommunikerer, des mere får dem du taler med, også lyst til at være assertive.

Den gode kommunikation smitter.

Den skaber ringe i vandet.

Det er en efterlignelig færdighed. 

 

Bonus info #2

Såfremt du gerne vil træne dine egne evner til at kommunikere ægte, kærligt og assertivt, skal du blot tage fat i mig, og så tager vi udgangspunkt i netop din personlighed, din situation og hvor du er med dine kommunikationsevner.  Jeg har mange års erfaring med kommunikationstræning fra psykoterapi, coaching, parterapi og erhvervslivet, hvor jeg har undervist i kommunikation i virksomheder såsom LEGO, Ørsted, samt organisationer og institutioner. Book en tid med det samme, her. Eller ring og hør nærmere på tlf 28700900, eller send en SMS og bed om at blive ringet op. 

 

 Foto

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.