Stalkingens dybdepsykologi

Her har du mulighed for at købe en unikt gennemarbejdet, opsummerende e-bog  på 12 tætskrevne sider om stalking: Hvad er det og hvad kan du gøre, som stalker og offer for stalking? 

Du overfører blot kr 50,-, på mobile pay 202131, og skriver til thomas.markersen@gmail.com, og beder om at få den tilsendt.   


Ét svar til “Stalkingens dybdepsykologi”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.