Kend dine problemskabende leveregler + gode råd

Herunder kan du læse om “problemskabende leveregler”. De meget almindelige ønsker om at:

 • blive accepteret og elsket   
 • blive rost og anerkendt 
 • Blive fri for andres kontrol

kan give anledning til store problemer, hvis ønskerne er for ekstreme. Herunder kan du teste dig selv for, om du lever ud fra lidt for ekstreme ønsker. 

Efter denne test, kan du læse om alternative og mere moderate leveregler. 

Din opgave er nu, at læse listen igennem og vurdere på en skala fra 1-3, hvor meget du kan nikke genkendende til den enkelte leveregel. Hvis du kan give “3” til bare en af reglerne, vil du kunne få meget ud af at forholde dig til den.

Accept

 • Hvis jeg skal klare mig, er det nødvendigt, at andre tager sig af mig.
 • Hvis andre ikke forstår mig, har jeg det skidt.
 • Jeg kan ikke have det godt, hvis jeg er alene.
 • Jeg er ingenting, hvis jeg ikke føler mig elsket.
 • Hvis jeg bliver afvist, er det en katastrofe.
 • Hvis andre er vrede eller irriterede på mig, kan jeg ikke holde det ud.
 • Hvis jeg ikke gør andre tilpas, er jeg ikke et ordentligt menneske.
 • Jeg kan ikke holde ud at skilles fra andre.
 • Hvis nogen kritiserer mig (noget jeg har gjort/sagt), betyder det, at de ikke kan lide mig.

(Hvis du scorer meget højt på denne faktor, kan du have haft en barndom, hvor du enten måtte tage dig af andre, rumme andres problemer eller på anden vis har måttet tilsidesat dig selv. Disse mønstre kan kræve en nærmere analyse og bearbejdning. Kontakt mig, for at høre nærmere, hvordan det typisk foregår.) 

Præstation

 • Hvis jeg ikke får at vide, at jeg er vigtig, er jeg uden betydning.
 • Succes betyder alt.
 • Verden består af vindere og tabere.
 • Hvis jeg ikke klarer det hele, er jeg en fiasko.
 • Hvis jeg slapper af, falder jeg igennem
 • Jeg skal være den bedste til alt, jeg gør.
 • Andres succes gør mine præstationer ringere.
 • Hvis jeg begår en fejl, er jeg en fiasko.
 • Det værste af alt er ikke at slå til.

(Hvis du scorer meget højt på denne faktor, kan du overveje om du måske har noget narcissisme? Det behøver ikke at være så slemt som det lyder, og man kan arbejde med det på relativt hurtige og effektive måder. læs mere om narcissisme her.) 

Kontrol

 • Hvis jeg ikke bestemmer, så får jeg det ubehageligt.
 • Jeg er den eneste, der kan klare mine problemer.
 • Jeg kan ikke holde ud, at andre fortæller mig, hvad jeg skal gøre.
 • Jeg er dårlig til at bede om hjælp.
 • Andre prøver ofte at kontrollere mig.
 • Jeg er nødt til at være perfekt for at opnå kontrol.
 • Jeg kan have en følelse af, at jeg “enten har fuld kontrol eller ingen kontrol”.
 • Jeg kan ikke holde ud ikke at have kontrol.
 • Det er svært at indordne mig under andres regler.
 • Hvis jeg lader andre komme for nær, mister jeg kontrollen i forholdet.

De tre beskrevne “leveregelsområder” er vigtige for de fleste mennesker. Men levereglerne vil sandsynligvis give problemer, hvis a) de bliver for ekstreme, b) man efterlever dem for »stift«,således at man lader sig slå ud, hvis man ikke fuldt og helt er i stand til at overholde dem, c) de ses som en ufravigelig betingelse for, at man kan opretholde tryghed selvrespekt og en følelse af frihed. …

Ovenstående liste med leveregler er taget fra Hans Reitzels forlag, der har lagt dem på nettet til fri afbenyttelse. De har dem fra Melanie Fennells bøger om Lavt Selvværd, som har dem fra bl.a. Melanie Kleins psykoanalytiske arbejde med “neurotikere” og så fremdeles.

HERMED SUNDERE VERSIONER I KURSIV:

Accept

Hvis jeg skal klare mig, er det nødvendigt, at andre tager sig af mig. – Det er rart, når nogen tager sig af mig, men jeg kan også godt klare mig selv. 

Hvis andre ikke forstår mig, så har jeg det skidt. – Det er dejligt at føle sig forstået, men jeg kan godt overleve det, når jeg ikke bliver forstået.

Jeg kan ikke have det godt, hvis jeg er alene. – Jeg elsker at være sammen med andre, og må lære at leve med den uro, jeg kan føle, når jeg er alene.

Jeg er ingenting, hvis ikke nogen holder af mig. – Alle mennesker har en iboende værdi, uanset hvad, og det har jeg også. 

Hvis jeg bliver afvist, er det en katastrofe. – Det føles forfærdeligt at blive afvist, men det skal ikke knække mig. 

Hvis andre er vrede eller irriterede på mig, så kan jeg ikke holde det ud. – Det er vildt ubehageligt for mig, at mærke andres vrede, men jeg skal passe på med at tage det for nær, og måske forsøge at lære af situationen, eventuelt lægge afstand til vedkommende.  

Hvis jeg ikke gør andre tilpas, er jeg ikke et ordentligt menneske. – a) Hvis jeg prøver at gøre alle tilpas giver det som regel flere problemer end det løser. Man kan nemlig ikke gøre alle glade hele tiden. b) Jeg må behandle mig selv med mindst lige så meget respekt som jeg behandler andre med. Andre skal vel også gøre mig tilpas en gang i mellem? c) Jeg kan i det hele taget ikke lade min værdi afhænge af hvor tilpas andre føler sig.

Jeg kan ikke holde til at skilles fra andre. – Jeg kan ikke lide at skilles fra andre, men det er naturligt at føle ubehag ved den slags situationer.  Jeg må imidlertid opbygge noget “ego-styrke”. Det kan jeg bl.a. gøre ved at træne, læse bøger, meditere og gøre andre ting, som er fine at gøre alene. Jeg må kunne lære at være alene fra tid til anden.

Kritik betyder personlig afstandtagen. – Det er vigtigt for mig, at få ros og blive anerkendt, og være fejlfri. Men jeg må arbejde med, at jeg også bare er et menneske, der kan fejle. Et menneske der kan begå fejl og forbedre sig.  Jeg må gøre mit bedste for at øve mig på at modtage kritik, måske endda indhente det selv, efterspørge det, og øve mig i at holde det ud, uden af at tage det for personligt. 

Præstation

Hvis jeg ikke får at vide, at jeg er vigtig, er jeg uden betydning. – Jeg kan lide at være vigtig, og jeg elsker at blive positivt bemærket, men et stærkt resultat taler for sig selv. Jeg er jo ikke et barn, der skal klappes på hovedet.

Succes betyder alt. – Succes betyder meget for mig, men jeg kan ikke lade det stige mig til hovedet, hellere sikre mig at jeg har fremgang, at jeg løbende dygtiggør mig, så skal jeg nok få den succes jeg fortjener.  

Verden består af vindere og tabere. – Jeg har for vane, at kategorisere andre i dur/dur ikke kategorier, og sådan er jeg. Men jeg må arbejde med at løsne den slags tankmønster, for det kan også arbejde mod mig selv. Det kan give mig en frygt for selv at blive en taber, og hindre mig i at tage chancer, og måske endda gøre mig hensynsløs over for dem, jeg tænker om som “tabere”.

Hvis jeg ikke klarer det hele, er jeg en fiasko. – Jeg kan lide at have “rent bord”, at være dygtig, måske endda bedst, til alt hvad jeg påtager mig, men det kan gøre mit liv alt for besværligt. Ægte succes i både arbejds- og privatliv kommer ikke at have orden i alt hele tiden, men handler om at vælge sine kampe. Desuden kan frygten for fiasko hindre mig at udvikle mig, og tage de chancer man skal tage, for rent faktisk at “klare det hele”.

Jeg skal være den bedste til alt, jeg gør. – Jeg elsker at være den bedste til alt det, jeg gør. Sådan er jeg åbenbart. Jeg må lære at styre det, sådan så det ikke er en automatik, men noget jeg aktivt vælger at satse på med visse aktiviteter i visse situationer. Jeg er ikke tjent med at lade mig diktere i alle livets arenaer af en sort/hvid præstationsregel.

Andres succes gør mine præstationer ringere. – Jeg kan lide at sammenligne mig selv med andre, og jeg kan få det dårligt, hvis nogen er bedre end mig. Jeg tror at det motiverer mig. Men jeg ved jo også godt, at hvis det endelig var, ville jeg kunne finde en masse folk der er bedre end mig til alt mellem himmel og jord. At det altså er den den sikreste måde at gøre mig selv ulykkelig på. Jeg burde hellere sammenligne mig med den jeg var igår. Jeg bør fokusere på min egen udvikling, hvis jeg vil frem i verden, og lade mig inspirere af andres dygtighed. 

Hvis jeg begår en fejl, er jeg en fiasko. – Jeg er bange for at fejle, for jeg frygter den ubehagelige skamfølelse, men så længe jeg rent faktisk stræber mod dygtighed, må jeg acceptere, at jeg som menneske kommer til at begå fejl. Jeg må forsøge at vurdere mig selv på den lange bane, set i lyset af alle mine sejre og nederlag, i stedet for at lade mig slå ud af ét nederlag. 

Det værste af alt er ikke at slå til.  – Jeg har en tyk frygt for ikke at slå til. Den kan lamme mig, og hindre mig i at deltage ordentligt i livet. Jeg må sluge den frygt og træde ud i livet. Jeg må lære at acceptere nederlag som lærepenge. Jeg kan kun blive bedre til at være aktiv i verden, ved at deltage fuldt ud i verden med alt hvad dertil hører.

Kontrol

Hvis jeg ikke bestemmer, så får jeg det ubehageligt. – Jeg har på en eller anden måde fået skabt mig et liv, hvor jeg har lyst til at bestemme hele tiden. Det føles godt, at være i kontrol, men jeg kan også godt blive stresset over det, og jeg kan mærke, at jeg kan komme til at “køre folk over”, folk, der jo også gerne vil bestemme bare nogle af tingene. 

Jeg er den eneste, der kan klare mine problemer. – Jeg oplever, at ingen virkelig forstår mig og de ting jeg oplever, derfor har jeg vænnet mig til ordne alting selv. Jeg aner ikke hvordan jeg skal komme i gang med at lukke andre ind i mit liv, men det kunne være, at jeg skulle prøve. 

Jeg kan ikke holde ud, at andre fortæller mig, hvad jeg skal gøre. – Jeg kan ikke hodle ud, at andre fortæller mig hvad jeg skal gøre, men jeg kan godt mærke, at det med tiden stresser mig mere, end godt er. jeg må øve mig i at give efter en gang i mellem, hvis det er, kan jeg jo altid bare tage kontrol igen. Måske jeg må øve mig på at stole lidt mere på andre, og tilskrive dem lidt mere indsigt i hvad der foregår, end jeg åbenbart gør.

Jeg kan ikke bede om hjælp. – Jeg har utroligt svært ved at bede om hjælp. Jeg ved ikke rigtigt hvorfor, det kan være fordi jeg er bange for at virke dum, eller fordi jeg ikke har tillid til at andre rent faktisk kan hjælpe. Jeg må øve mig på at bede om hjælp, så jeg måske kan opdage a) at det nytter b) at folk ikke tænker jeg er dum, blot fordi jeg beder om hjælp?

Andre prøver altid at kontrollere mig. – Jeg kan ikke slippe følelsen af at andre prøver at kontrollere mig. Det må jeg prøve at arbejde med, fordi det er naturligvis en livsanskuelse der ikke passer. En antagelse der kan få mig til at støde andre fra mig. Der værste er, at jeg måske kommer til at skabe en masse unødige konflikter. Måske jeg endda kan give folk lyst til at kontrollere mig, fordi jeg vægrer mig så meget imod det? 

Jeg er nødt til at være perfekt for at opnå kontrol. – Jeg har en fantasi om at jeg skal være perfejt for at opnå kontrol. En eller anden dag håber jeg, at jeg virkelig fatter, at det er i det uperfekte, at vi holder af hinanden. Det er når jeg erkender min menneskelighed med alle de fejl der ligger til os, at jeg lærer at acceptere mig selv og andre. 

Enten har jeg fuld kontrol eller ingen kontrol. – Jeg har virkelig behov for at være i kontrol, men det gør, at jeg ofte føler at jeg ikke har kontrol nok. Det forvirrer mig. Måske Thomas har ret, når han siger: Oplevelsen af kontrol, er det overraskende resultat af, at give slip på kontrol. 

Jeg kan ikke holde ud ikke at have kontrol. – Jeg elsker at være i kontrol, derfor skal jeg være ekstra obs på, ikke at være så meget i kontrol, jeg kommer til at lave andres arbejde, og måske endda komme til at virke utilnærmelig, irriterende på andre endda? Ingen gider at spille band med en, der vil bestemme hvad alle instrumenterne skal lave hele tiden. Jeg må overgive mig til det store fælles, sociale liv. 

Det er svært at indordne sig under andres regler. – Jeg bryder mig ikke om at underordne mig andres regler, men ved at det er nødvendigt, derfor vil jeg øve mig på det. 

Hvis jeg lader andre komme for nær, mister jeg kontrollen i forholdet. – Jeg kan godt lide at holde folk lidt på afstand, så jeg vedligeholder en følelse af kontrol. Jeg tror, at det vil være godt for mig, at øve mig på tanken om at jeg kan elskes når jeg ikke er i kontrol. At jeg jo kender mine grænser, så jeg jo altid kan sige fra, når de overskrides.

Learning af Jorge Luis Borges


“After a while, you learn

the subtle difference

between holding a hand

and chaining a soul

And you learn

that love doesn’t always mean leaning

and company doesn’t always mean security

And you begin to learn

that kisses aren’t contracts

and presents aren’t promises

And you begin to accept your defeats

with your head up and your eyes ahead

with the grace of an adult

not the grief of a child

and learn to build all your rods on today

because tomorrow’s ground is too

uncertain for plans

and futures have a way of falling down

in midflight

After a while you learn

that even sunshine burns if you ask to much

So you plant your own garden

and decorate your own soul

instead of waiting for someone

to bring you flowers

And you learn

that you really can endure

that you really are strong

and you really do have worth.

And you learn

And you learn..

With every goodbye, you learn.”

4 svar til “Kend dine problemskabende leveregler + gode råd”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.