Hvordan bliver du hjulpet?

I det følgende kan du læse om de metoder, jeg benytter i min praksis.

 

Afdækning og Udforskning 

Du inviteres til at fortælle om din situation og dine forventninger til vores samtaler. Jeg ansporer dig til at fortælle så frit som muligt, og hjælper dig med at sætte ord på, når det bliver svært. Mange er bange for at “tale ud af en tangent”, men det finder vi ud af. Jeg skal nok hjælpe dig med at fortælle din historie. 

Der er to årsager til at du inviteres til at fortælle om din situation, den ene er, at selve aktiviteten er terapeutisk, den anden er, at vi med tålmodighed og en vis grundighed må søge at stille skarpt på det mest centrale: Årsagen, eller årsagerne til, at du har søgt min hjælp.  

Undervejs i samtaleforløbet genbesøger vi din livssituation og dit mål med samtalerne, så vi kan sikre os, at vi er på rette spor. Intet er skrevet i sten. Vi kan ændre vores fokus. Gode samtaler reflekterer livet, og livet er  i evig bevægelse. 

Jeg spørger dig i øvrigt også, om du har gået til psykolog før, og i så fald hvad du satte pris på, og hvad der manglede. På den måde bliver jeg klogere på, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

Vi sporer os også ind på, om du vil have hjemmearbejde mellem sessionerne, eller du ønsker at betragte terapien som et frirum helt uden nogen forpligtelser? 

Så længe jeg er klar over at du vil have hjemmeopgaver 10-15 minutter før en session slutter, kan vi finde et meningsfuldt hjemmearbejde til dig, efter hver session. 

Kort sagt begynder vi med at udforske din situation og søger at beslutter, hvad vi skal fokusere på.

Etiske standarder

I psykologsamtalerne tager vi afsæt i etiske regler, som du kan læse om herunder:

  • Empati og forståelse for dine oplevelser og udfordringer.
  • At jeg har den nødvendige uddannelse og erfaring til at hjælpe med dine specifikke problemer.
  • Effektiv og lyttende kommunikation, hvor du føler dig hørt og forstået.
  • Fortrolighed og sikkerhed i vores samtaler.
  • En behandling, der sigter mod at forbedre din mentale sundhed og velvære.
  • Professionel og respektfuld opførsel.
  • Tid til at mødes med dig, og fleksibilitet til at give behandling, når du har brug for det.

Her opsummerer jeg en nyere teori om dydsetik, og her har jeg beskrevet vigtigheden af dydsetik i Weekendavisen.

Herunder en kort opsummering af de metoder jeg som regel benytter mig af i vores samtaler: 

 

Kognitiv Adfærdsterapi 

En af de primære metoder, jeg bruger, er kendt som “kognitiv adfærdsterapi”. Denne metode er effektiv, især når du står over for konkrete problemer som angst, depression, vrede eller jalousi. Øvelser og opgaver i denne metode er logiske og lette at forstå. De giver dig hurtig indsigt i dig selv og din situation og hjælper dig med at føle, at du har mere kontrol. Vi arbejder tæt sammen og deler tanker for at finde de bedste løsninger for dig. I tråd med den kognitive terapis udvikling, har jeg taget kurser i mindfulnessbaseret kognitiv terapi, ACT og har fordybet mig i både mindfulnessbaserede metoder, medfølelsesorienterede metoder, samt metakognitiv terapi.

 

Psykodynamisk Terapi 

Hvis dine problemer er dybere og mere vedvarende, bruger vi psykodynamiske metoder. Vi undersøger forbindelserne mellem din fortid og dine nuværende problemer. Vi bruger visualisering, personlighedstests og skriveøvelser for at forstå, hvordan din barndom har formet din personlighed og dine udfordringer. Dette giver dig mulighed for at forstå og løse problemer, der har rod i din fortid. Den primære metode jeg benytter mig af her, kaldes skematerapi, som på nogle punkter, kan minde om gestalt terapi og psykoanalyse.

 

Eksistentiel Terapi 

Hvis du ikke har specifikke problemer, traumer eller behov for parterapi, tilbyder jeg eksistentiel terapi. Her fokuserer man på at forstå tilværelsen på et dybere plan. Det handler om at acceptere livets kompleksitet og uundgåelige tvivl, for derigennem at lære at nyde livet mere ubetinget. Her sigter vi på at udstyre dig med tillid til egen livsfilosofi

 

Parterapi

Her fokuserer vi på at forbedre jeres kommunikation. Vi træner i autenticitet, sårbarhed og medfølelse. Til det formål benytter vi forskellige kommunikationsmodeller. Hermed identificerer vi og løser problemer i parforholdet på en respektfuld og indlevende måde. Når det er relevant, tager vi personlighedstests, terapeutiske øvelser  og hjemmeopgaver i brug. Læs mere her

 

Tøv ikke med at kontakte mig. Jeg er her for at hjælpe dig. Du kan sende mig en e-mail på thomas.markersen@gmail.com eller ringe til mig på +45 28700900, hvis du har spørgsmål, eller har brug for yderligere information før du booker en session.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.