Hvordan bliver du hjulpet?

 I det følgende vil jeg kort opsummere de psykoterapeutiske metoder, jeg tager afsæt i.

Afdækning og udforskning

Den første metode er egentlig ikke en metode, men består i, at jeg hjælper dig med at fortælle din historie:

 • Hvordan har du det?
 • Hvad er din situation?
 • Hvad har du behov for at fortælle?
 • Hvem og hvad er vigtigt i dit liv?
 • Har du været til psykolog før? Hvad virkede, hvad virkede ikke?
 • Hvad er dine forventninger til vores samtaler?
 • Vil du reflektere og udvikle selvindsigt eller har du mere behov for coaching til at komme ordentligt i gang med dit liv?
 • Vil du have “hjemmearbejde” efter hver session?

Kort fortalt: vi begynder med at folde din situation ud og gransker nøje, hvad vi bør fokusere på og hvordan.

Vi psykologer arbejder med mange forskellige metoder, men fælles for os alle, er en etisk standard, der kan opsummeres således.

 

 I en psykologsamtale kan du forvente:

 • at blive mødt med empati og forståelse for dine oplevelser og udfordringer.
 • at din psykolog har den nødvendige uddannelse og erfaring til at håndtere dine specifikke udfordringer.
 • at din psykolog lyttende og effektiv i deres kommunikation og at du føler dig hørt og forstået.
 • at dine samtaler med psykologen er fortrolige og sikre.
 • at din behandling med psykologen vil føre til en forbedring i din mentale sundhed og velvære.
 • at din psykolog opfører sig professionelt og respektfuldt over for dig.
 • at din psykolog har tilstrækkelig tid til at mødes med dig og at din behandling er tilgængelig når du har brug for den

Kognitiv adfærdsterapi

Den primære metode du bliver mødt med, er forbundet med “kognitiv adfærdsterapi”. 

Denne metode er især god, når de præsenterede problemer er konkrete såsom angstanfald, depressive tilstande eller for eksempel problemer med vredesanfald eller jalousi. Øvelserne og arbejdsarkene fremstår logiske, er lette for klienter at forstå, og nemme at bruge.

Metoden har den fordel, at den giver dig en hurtig en forståelse af dig selv og din situation og dermed en følelse af overblik og kontrol. Desuden er metoden meget samarbejdsorienteret sammenlignet med andre metoder. Det vil sige, at jeg som psykolog deler mine overvejelser og hypotester med dig, og vi igennem dialog finder frem til hvordan dine udfordringer bedst kan forstås, og hvilke redskaber der vil passe bedst til netop dig.

For den nysgerrige: For at se hvilke typer redskaber man benytter sig af i den kognitive terapi kan jeg sende dig et ark med Hogrefes 113 arbejdsmark, som jeg har benyttet sammen med klienter gennem de sidste 15 år. (bare skriv til mig: thomas.markersen@gmail.com, så sender jeg det til dig.)

 

Psykodynamisk terapi

Når dine problemer er dybere forankret og vedvarende, trækker vi på psykodynamiske teorier og teknikker. Vores opgave er blandt andet at finde sammenhængen mellem dine nuværende problemer og din fortid. Hvordan er din personlighed blevet formet af din opvækst, og hvordan bidrager din fortid til dine vanskeligheder?

Der er mange måder at afdække fortiden på. Som regel belyser vi din fortid gennem visualiseringsøvelser af fortiden, personlighedstests og/eller skriveøvelser. Her afdækker vi de omstændigheder, der førte til de fortællinger/skemaer/grundlæggende antagelser/leveregler om dit liv, som bliver ved med at volde dig de samme problemer.

Denne metode giver en åbenbarende følelse: Mange klienter trækker et kæmpe lettelsens suk og oplever  frihed, når de kan trække en rød tråd fra opvækstvilkår til nuværende problemer; når de integrerer og i prinicippet afrunder traumerne fra barndommen.

Denne metode giver dig mulighed for at samle op, forstå, elske og integrere hidtil aldrig validerede barndomserfaringer. Der er her en samling af dybt effektive metoder (hvilket inkluderer bl.a. skematerapi og gestalt terapi) til de mere personligheds- og traumerelaterede dybtliggende problemer.

Parterapi

Når det kommer til parterapi arbejder jeg primært som “kommunikationscoach”. Mere konkret vil det sige, at jeg hjælper par med at blive bedre til at kommunikere med hinanden.

Autenticitet, sårbarhed og medfølelse er eksplicitte og nødvendige dyder i dette rum.

Jeg benytter mig af en eller flere grundlæggende kommunikationsmodeller, til at indfange og forstå hvad der går galt og hvorfor, samt hvad der kan være bedre at gøre. Her får parret mulighed for at tage cases op og prøve disse kommunikationsmodeller af. Hvordan kan man forstå ideel og kærlig kommunikation og hvordan mestrer man denne måde at samtale og være sammen på?

Parret trænes i at samtale på måder, der kan skabe bedre grobund for medfølelse, kærlighed og lyst.

Udover at træne par i at blive bedre til at kommunikere trækker jeg på forskellige teknikker såsom personlighedstests, hjemmeopgaver og teorier, viden og min kliniske erfaring med emner som tilgivelse, følelser af at blive afvist og utroskab. Her kan du læse om perspektiver på kærlighed og parterapi som jeg har nedfældet gennem tiden.

Eksistentiel terapi

Hvad hvis man ikke døjer med specifikke problemstillinger, har traumer fra barndommen der støjer, og man heller ikke har behov for parterapi?

Når prøvelser og trængsler i eksistensen undslipper eksakte kategorier (det sker for de fleste), vil du være glad for at vide, at der også er metoder til dette.

Disse metoder kaldes eksistentielle.

Processen har to ben: Det ene handler om at acceptere livet – at indse og finde sig tilpas med livets dybe kompleksitet og kunne leve med “visheden om usikkerhed”, om man vil. Det andet går på er at finde ud af hvad der gør én glad. Det handler om at identificere aktiviteter, relationer, og mere abstrakt sagt: Kerneværdier og mål i livet.

Denne terapeutiske proces fører til personlig visdom: At du udvikler din egen visdom til at sikre dig et meningsfuldt liv. Vores job er her, at hjælpe dig med at opdage din egen visdom og glæden ved at engagere dig i livet. Gennem årene har jeg undersøgt og arbejdet med kreativ skrivning som en metode til at udvikle personlig visdom. Det kan du læse mere om her

Kan jeg hjælpe dig?

Matcher disse metoder dine behov og udfordringer? 

Tøv ikke med at skrive, eller ringe til mig, hvis du har spørgsmål eller brug for mere information: Thomas.markersen@gmail.com / +45 28700900.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: