Psykologhjælp: Test dine tankemønstre. Kognitiv terapi mod stress, angst og depression

Her i denne tekst introduceres du til dine tankemønstre. De er vigtige at kende til hvis man vil leve et liv i harmoni med sin psyke og relationer.  Alt for mange lider under at tænke sort/hvidt, generalisere eller for eksempel katastrofetænke.

Tricket er som følger: Hvis du lærer dine egne tankemønstre at kende, vil du kunne bremse din tænkning før den “sender dig mørke steder hen”. Teksten afrundes med en selvtest. 

 

Introduktion til tankemønstre

Tankemønstre beskrives sædvanligvis som “tankeforstyrrelser” i litteraturen. Vi vælger at kalde det tankemønstre, fordi det er lige så korrekt, og samtidigt mindre sygeliggørende. 

Tankemønstre er et begreb, der stammer fra den tidlige kognitive terapi, udviklet af den amerikanske psykiater Aaron T. Beck i 1960’erne. Da den kognitive terapi kom til, fokuserede man på at identificere og ændre negative eller forvrængede tanker og overbevisninger, som enkeltpersoner har om sig selv, andre og verden omkring dem. I 1976 offentliggjorde Beck og hans kolleger en klassisk tekst, “Kognitive terapier og emotionelle forstyrrelser,” hvori han præsenterede kognitive tankeforstyrrelser som et fundamentalt begreb i terapien. Identifikation af disse mønstre hos klienter udgjorde, og udgør til dels stadigvæk, et nøgleelement i de mange former for kognitiv terapi, der praktiseres i dag. 

 

Formål og anvendelse

Formålet med at identificere kognitive tankeforstyrrelser er at afsløre negative og automatiske tanker, der kan føre til følelsesmæssig nød og forværre psykiske tilstande som stress, angst og depression. Terapeuten arbejder tæt sammen med klienten for at udfordre og ændre disse destruktive tankemønstre, hvilket igen kan føre til en forbedring af klientens følelsesmæssige tilstand og adfærd.

 

Terapeutisk praksis

I psykoterapeutisk praksis udforsker jeg sammen med dig de negative og destruktive tankemønstre, der kan opstå som reaktion på forskellige begivenheder eller situationer. Gennem en systematisk proces udfordrer vi tankemønstrene ved at undersøge deres rationalitet og sandfærdighed. Dette indebærer også at identificere alternative og mere realistiske måder at tænke på, hvilket kan føre til ændringer i din følelsesmæssige respons og adfærd.

 

I det store og hele fortsætter kognitive tankeforstyrrelser med at være et centralt element i kognitiv terapi og har vist sig at være effektive redskaber til at forstå og ændre negative tankeprocesser for at forbedre individets mentale sundhed og velbefindende.

 

Herunder inviteres du til at forholde dig til de mest udbredte tankemønstre. Du skal vide, at din trivsel i høj grad hænger sammen med, hvor meget du lader dig styre af disse tankemønstre. 

 

Selvtest vejledning

Læs hver tankeforstyrrelse nøje.Vurder, i hvilket omfang du genkender eller oplever denne tanke i dit daglige liv. Giv dig selv en score fra 1 til 5, hvor 1 indikerer, at tankeforstyrrelsen sjældent påvirker dig, og 5 indikerer, at den ofte påvirker dig. Saml dine scores og tag en kort refleksion over de områder, hvor du måske ønsker at arbejde med dine tankeprocesser.

Selvtest

 • Sort-hvid tænkning:
  • Eksempel: “Hvis jeg ikke er perfekt, er jeg en total fiasko.”
  • Konsekvens: Stress over urealistiske forventninger til sig selv.
  • Score (0-5): ____
 • Overgeneralisering:
  • Eksempel: “Jeg mislykkedes i det jobinterview, så jeg er virkelig dårlig til alt.”
  • Konsekvens: Stress og lavt selvværd.
  • Score (0-5): ____
 • Mental filter:
  • Eksempel: “Selvom jeg gjorde det godt i de fleste opgaver, fokuserer jeg kun på den ene fejl.”
  • Konsekvens: Stress forårsaget af et overdrevent negativt fokus.
  • Score (0-5): ____
 • Katastrofetænkning:
  • Eksempel: “Hvis jeg fejler denne eksamen, vil mit liv være ødelagt.”
  • Konsekvens: Alvorlig stress og angst.
  • Score (0-5): ____
 • Personliggørelse:
  • Eksempel: “Min chef ser sur ud; det må være min skyld.”
  • Konsekvens: Stress og bekymringer over unødvendige skyldfølelser.
  • Score (0-5): ____
 • “Skulle” udsagn:
  • Eksempel: “Jeg skulle have opnået mere ved denne alder.”
  • Konsekvens: Stress og utilfredshed med ens præstationer.
  • Score (0-5): ____
 • Tankelæsning:
  • Eksempel: “Jeg tror, de synes, jeg er irriterende.”
  • Konsekvens: Social isolation og ensomhed.
  • Score (0-5): ____
 • Negative fortolkninger:
  • Eksempel: “Denne person smiler ikke, fordi de ikke kan lide mig.”
  • Konsekvens: Social angst og afstand.
  • Score (0-5): ____
 • At tage følelser for kendsgerninger:
  • Eksempel: “Jeg føler mig som en fiasko, så jeg må være en fiasko.”
  • Konsekvens: Dybere depression og lavt selvværd.
  • Score (0-5): ____
 • “Skal” og “bør” udsagn:
  • Eksempel: “Jeg burde være mere produktiv.”
  • Konsekvens: Stress over urealistiske forventninger.
  • Score (0-5): ____
 • Manglende differentiering:
  • Eksempel: “Denne situation er nøjagtig som den sidste.”
  • Konsekvens: Manglende evne til at håndtere nye udfordringer.
  • Score (0-5): ____
 • Diskvalifikation af positive elementer:
  • Eksempel: “Selvom jeg fik ros, tænker jeg stadig på mine fejl.”
  • Konsekvens: Lavt selvværd og stress.
  • Score (0-5): ____
 • Etikettering:
  • Eksempel: Hårde domme: “Jeg lavede en fejl; derfor er jeg en total fiasko.”
  • Konsekvens: Stress og lavt selvværd.
  • Score (0-5): ____

 

Refleksion

Efter at have gennemført testen, overvej de områder, hvor du har scorer højest. Er der bestemte tankemønstre, der gentager sig? Hvordan påvirker disse mønstre din daglige trivsel? Hvis du har bekymringer eller ønsker at arbejde med disse områder, er du velkommen til at tage kontakt for yderligere støtte og vejledning. Du skal blot sende en SMS på tlf nr 28700900 og så finder vi en hurtig tid.

Husk, at bevidsthed omkring dine tanker er det første skridt mod positive forandringer!

FOTO

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.