Psykologhjælp – kriser og oplevet meningsløshed? 

(foto: regnen der siler ned på Vestervoldgade, mens jeg skriver dette)

Det er svært at sætte tal på, men måske så meget som 25% af mine klienter er i krise, fordi de oplever meningsløshed og tvivl omkring deres prioriteter i livet: 

 

Er jeg i det rette job? Hvorfor keder jeg mig så meget? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af, at slå mig til tåls med tilværelsen? Skal jeg flytte på landet, eller blive i byen, skal jeg sige op? Hvorfor har kærligheden og parforholdet ikke fundet mig? 

 

Der er mange indfaldsvinkler til disse spørgsmål. Men som med så meget andet, er de simpleste modeller ofte de bedste. 

 

Èn måde, at anskue det på, er ved se på disse tidstypiske eksistentielle kriser, ud fra vores tre grundlæggende psykologiske behov. Et perspektiv, der byder på spørgsmål, der kan skære igennem tilværelsens og tænkningens kompleksitet: 

 

Behovet for relationer

Føler du dig elsket, accepteret, en del af noget større, og oplever du gode nok venner i dit liv? – Hvis ikke, får du ikke opfyldt dit behov for relationer. Det måske nok vigtigste psykologiske behov vi har. Hvis og såfremt du har mangler på dette behov, skal du sætte dig for at udvide dit netværk, og gøde, skabe og vedligeholde gode relationer i dit liv.

 

Behovet for at være kompetent

Føler du dig udfordret, oplever du at blive dygtigere, kan du se en udvikling i dine evner og muligheder for at lære nyt? Hvis ikke, kan man sige, at du misser ud på vores andet store psykologiske behov, vores behov for opleve os som kompetente. Hvis og såfremt du har mangler på dette behov, skal du sætte dig for at dygtiggøre dig, eller i det hele taget foretage dig noget, hvor du kan se et resultat af din indsats. Det være sig havearbejde, puslespil, sport, eller andet, hvor du kan føle dig kompetent, og i udvikling, i en eller anden forstand. Ofte vil denne slags aktiviteter inkludere andre mennesker, og altså kan du slå to fluer med et smæk, om man vil, for så arbejder du sideløbende på at få mødt dit behov for gode relationer.

 

Behovet for at være fri

Føler du dig som “kaptajn på egen båd”? Oplever du at have indflydelse på det du gør, oplever du valgfrihed i det daglige, eller er du blevet en slags slave til din tilværelse? Hvis og såfremt du har mangler på dette trejde behov, man kan kalde for vores frihedsbehov, skal du sætte dig for at “sige nej” noget oftere. Alt for mange hjælpsomme, energiske mennesker ender som en slags snoredukke for andres behov. Find ud af hvad du vil, med hvem og hvorfor, og disse spørgsmål leder elegant tilbage til hvordan du får opfyldt de to allerede nævnte behov. 

 

Opfordring

Hvis du skulle ønske en dybere samtale om meningsfuldhed, må du ikke tøve at tage fat på mig. De fleste liv kunne trænge til eftersyn, for at blive sporet til mere meningsfuld. Book en tid nu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.