Psykolog Thomas Markersen

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet. Praktiserende siden 2005.

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet. Praktiserende siden 2005.

Herunder vil jeg kort beskrive hvordan jeg arbejder.

Når vi mødes, tager jeg afsæt i dyb nysgerrighed:

Hvad er din situation? – Hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt for dig? – Hvor er dine problemer og dine ønsker? – Hvem er vigtig i dit liv? – Lever du et godt liv? – Hvordan ville en god forandring tage sig ud? – Hvordan vil du gerne hjælpes? – Hvad er dine forventninger til vores samtaler? – Vil du gerne have hjemmearbejde efter hver session? – Vil du reflektere og udvikle selvindsigt, eller coaches til at komme gang med noget i dit liv, og holdes fast på det?

Metoder: Jeg tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi, som jeg har arbejdet med siden 2005, og benytter også metoder fra andre evidensbaserede og klassiske psykoterapeutiske retninger, når det er relevant.

Vores relation: I den første session lærer vi hinanden at kende og du får en fin fornemmelse for det man kalde en arbejdende relation: at vi mødes om dit liv og dine mål og værdier.

Gennemsigtighed: Jeg arbejder så ”gennemsigtigt” som muligt. Det vil sige, at jeg ofte delagtiggør dig i logikkerne bag metoderne og teknikkerne. Jeg deler også mine hypoteser om hvad der er på spil, med dig.

Resultat: Allerede i den første session hjælper jeg dig med at opleve klarhed, ro og retning. I løbet af sessioner forholder vi os explicit til hvordan behandlingen møder dine behov og forventninger.

”De rette svar”: I terapiens rum leder vi ikke efter de rette svar som sådan, vi leder efter de mest brugbare svar. Hos mig er der fokus på det man kan kalde din personlige visdom.

 

Published by thomasmarkersen

Praktiserende psykolog og konsulent i erhvervslivet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: