Metoo. Nu og i fremtiden. Konklusioner og åbne spørgsmål.

(foto: Epimetheus)

Jeg bliver af og til spurgt til tidens dilemmaer. Her handler det om metoo. Hvordan ville du svare på følgende? 

“Hvordan kommer vi videre? Lad os lige starte med titlens “vi”. Det kommer dette post nemlig tilbage til. Når man rammes af kriser, af uretfærdighed, af krænkelser, af begivenheder der er så stærke, at de traumatiserer os – oplever man behov for oprejsning. Der skal drages et ansvar. Der skal peges på nogen eller noget. Retfærdigheden skal ske fyldest ved, at nogen tager skylden. Logikken er, at når man oplever retfærdigheden ske fyldest, kan man give slip og komme videre. 

I disse år er krænkelser på arbejdspladserne i form af bl.a. #metoo-afsløringer blevet hverdag. 

…Hvordan kommer vi videre herfra? Både de krænkede, krænkeren og de af os, der ikke er en del af de to grupper. Vi skal allesammen videre. Vi skal finde en ny vej. En ny form for kultur, hvor vi endeligt kommer krænkelserne til livs. Men hvordan gør vi det – sammen? 

*Skal de mange undersøgelser droppes og erstattes af retssager, hvor begge parter repræsenteres ligeværdigt med krav til bevisførelse og retssikkerhed?

*Skal krænker og krænkede mødes med dygtige professionelles moderering?

*Skal vi adskille krænkerens gerninger fra den kultur, der har hyldet og ligefrem understøttet den?

*Hvordan skal vi forholde os til dem, der passivt – eller måske ligefrem billigende – så på?

Hvad tænker du?” 

 

Et faktum og et spørgsmål om retfærdighed

Faktum: Magtfulde mænd har siden tidernes morgen betragtet unge kvinder som deres ejendom. Denne tradition har åbenbart fortsat i visse brancher og kulturer. Det har metoo sat en bremse for. Godt og nødvendigt. Og metoo bevægelsen skal på den konto støttes herfra til evigheden.  

Retfærdighed: I forhold til håndteringen af fortidens synder, er metoo imidlertid som en Pandoras æske, for erindringen hulles. Man glemmer. (Fun fact: i den græske mytologi blev Pandoras æske åbnet af Titanen Prometheus bror, der hed Epimetheus – som betyder “eftertanke” – en der tager fortiden op til overvejelse). Der er jo en grund til forældelsesfristen på den slags. Man erindrer meget dårligere end man tror. Forskning viser faktisk at man ikke erindrer fortiden, man erindrer sidste gang man tænkte over fortiden! Og det er også et giftigt klima for mænd, for mantraet går på, at manden formodes skyldig. Det kan være, at verdens førende evolutionspsykolog David Buss skriver i den nye bog “Bad Men…”, at manden er det grænseoverskridende køn, og derfor er der en slags hold i mandens automatiske skyld, men man må jo ikke dømmes alene på baggrund af sit køn.

 

4 rettesnore og et åbent spørgsmål

1) Ledere bør holde sig totalt fra flirt/sex snak/forhold og gå tidligt hjem fra firmafesten. 

2) “Metoo krigere” bør måske nok vogte sig mod at bruge folkedomstolen som kilde til retfærdighed og genoprejsning. For i shitstorms kan uskyldige også blive ofre. 

3) Mange mænd bør nok træne deres gentleman skills (læs evt “A Gentleman in Moscow” som inspiration). En hver mand, der udvikler såkaldte gentleman færdigheder bliver gladere, dygtigere socialt og bliver bedre til at bidrage til lykke og glæde omkring sig. Win-win.  

4) For at komme krænkelser til livs, er det vigtigt at skabe gode dialoger om ret og vrang hvad angår relationer mellem mænd og kvinder i arbejdslivet. Herunder et link til en kronik i Weekend avisen, hvor jeg og en kollega argumenterer for, at der også bør indføres en bedre samtale på tværs af kønnene i forhold til at modvirke krænkelser i arbejdslivet. Det kønnede styresystem

5) 30 % finder deres partner i arbejdslivet, det må vi ikke forhindre med metoo dagsordenen, men hvordan?! – og dette sidste punkt har jeg ikke svaret på, men det er mindst lige så vigtigt som de øvrige punkter. Især fordi de fleste forhold der påbegyndes i arbejdslivet tager afsæt i en relation mellem en kvinde der lavere placeret/ har mindre senioritet end manden, grundet biologisk gearet parringstendenser, der gør dette asymmetriske forhold mere interessante for begge parter. Metoo emnet må ikke torpedere det i forvejen vingeskudte kærlighedsliv i vores æra. 

 

 

Published by thomasmarkersen

Praktiserende psykolog og konsulent i erhvervslivet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: