Kærestesorger – en abc. Gode råd. Psykolog i København

Kærestesorger – “weather the storm”

Hvad går man igennem efter et forlist parforhold. Når man befinder sig i en følelsesmæssig storm?

Denne blog er skrevet til dig, der er blevet forladt. Det er også skrevet til dig, der har valgt at afslutte et forhold. Det kan også være forbundet med høj stress, skam, skyld mv., at være den, der vælger at bryde forholdet. 

 

Ved en afslutning af et parforhold er det normalt, at opleve forvirring, identitetsproblemer, chok, raseri, ulykkelighed, tomhed, jalousi, tristhed, træthed, måske overopstemthed og en hel række andre overvældende følelser og fornemmelser. 

 

De forladte kan ofte ikke fokusere på andet end den tabte kæreste. Nogle holder det for sig selv. Andre taler med alt og alle om det. Det er som at være et skib i et stormvejr, som man på bedste beskub må få styret i havn. Derfor overskriften: “weather the storm” – at klare stormen.   

 

At klare stormen

Udtrykket “at klare stormen” er en metaforisk frase, der henviser til at udholde og overleve i vanskelige eller udfordrende tider. Det hentyder til evnen til at navigere og modstå modgang, på samme måde som et skib, der står imod barske vejrforhold til søs. I en bredere forstand indebærer “at klare stormen” modstandskraft, styrke og evnen til at møde og overvinde udfordringer.

 

At opleve et brud med en elsket kan være følelsesmæssigt udfordrende, på samme måde som at stå i en storm i ens tilværelse. Her er nogle udvalgte psykologiske årsager til, hvorfor et brud med en kæreste gør ondt:

 

Tilknytning og tab

Psykologisk velfungerende mennesker danner stærke følelsesmæssige bånd til betydningsfulde andre, her en kæreste eller ægtefælle. Et brud forstyrrer denne tilknytning og udløser følelser af tab, forladthed og sorg hos de fleste. Det er derfor man ofte græder, da grådens evolutionsbiologiske funktion til dels er at kalde på trøst. 

 

Identitet og Selvværd

Romantiske forhold bidrager til identitet og selvværd. Et brud kan føre til tvivl om egen værdi og identitet og forårsage følelsesmæssig smerte. Vi er nemlig ikke kun os selv, vi er også hinanden. Vi er dybt forbundet, og tabet af den man elsker, eller den, man er blevet vant til at leve med, kan føles som mistede man halvdelen af en selv. 

 

Statustab

Et brud er især smertefuldt, hvis man så op til sin partners status (godt udseende, mange venner, god intelligens, god familiebaggrund, god uddannelse mv), for her kan det føles, som mistede man selv status. Evolutionsbiologisk set aktiverer et brud med en således mere høj status person en stærk følelse af frygt, lede. Det kan lede til en psykisk modstand mod at miste miste status. Deraf følgende fornægtelse af at forholdet skulle være ovre. Det er disse cases, der som regel leder til langvarig nedtrykthed og i sjældne tilfælde stalking.  

 

Forandring og usikkerhed

Brud introducerer betydelige ændringer og usikkerheder. Frygten for den ukendte fremtid kan bidrage til angst og nød. Mange tænker således, at “jeg finder aldrig en anden igen”. Det kan siges sådan, at hjernen har lavet et kort over ens virkelighed, hvori den anden indgår. Dette kort er ikke kun konkret geografisk – at man fx kan finde hjem fra sit arbejde. Kortet omhandler/beskriver også hvem man er, og hvem man er, er i høj grad defineret af ens relationer. Så når ens relationer ændrer sig, bliver man eksistentielt set fortabt i tilværelsen, man er “faret vild” i tilværelsen på et dybt psykologisk og socialt plan. Billedet på dette, er, at befinde sig i en ørken. 

 

Social forbindelse og ensomhed

Romantiske forhold giver en følelse af social forbindelse. Et brud kan resultere i følelser af ensomhed og en opfattelse af tab af social støtte. Det er svært at ændre på når man befinder sig i situationen. Generelt er det sådan, at man skal passe på med at lægge alle sine æg i en kurv. Det er meget sårbart at blive forladt, hvis man ikke har gode venner. Hvis man har gode venner, er det nemmere at komme igennem et brud. Så bliver tabet mindre absolut og nemmere at bære. 

 

Råd til håndtering af et brud:

Tillad Dig Selv at Sørge: Forstå, at sorg er en naturlig del af helingsprocessen. Giv dig selv tilladelse til at føle og udtrykke dine følelser.

 

Søg Støtte: Del dine følelser med venner, familie eller en mental sundhedsprofessionel. Social støtte er afgørende i perioder med følelsesmæssig nød.

 

Bryd kontakten helt: Det kan være svært at træde ud af et forhold, især hvis man er den forladte part. Her kan det være vigtigt for mange, at “rive plastret af”. Det vil sige droppe forbindelsen helt, især på de sociale medier. Tag en “kold tyrker”.

 

Closure: For mange er det en god idé, at droppe idéen om closure, eller at blive trøstet af hende/ham, der har forladt dig. Det svarer for mange til at “tage en sidste smøg”. Det dur bare ikke.

 

Fokuser på selvpleje: Tag vare på din fysiske og mentale velbefindende. Engagér dig i aktiviteter, der bringer glæde og afslapning.

 

Reflekter og lær: Brug oplevelsen som en mulighed for selvrefleksion. Overvej, hvad du har lært af forholdet, og hvordan du kan vokse gennem udfordringerne.

 

Se mod fremtiden: Mens det er vigtigt at bearbejde de nuværende følelser, fokuser også på at opbygge en positiv vision for fremtiden. Sæt nye mål og aspirationer, der harmonerer med din personlige vækst.

 

Husk, at heling fra et brud er en gradvis proces, og alle håndterer det forskelligt. Vær tålmodig med dig selv, og over tid kan du træde stærkere og mere modstandsdygtig frem.

 

Faser

Et brud med en kæreste kan føre gennem flere faser af følelsesmæssig tilpasning og helingsprocesser (logikken bag disse faser har med det indre kort over livet at gøre. Kortet skal simpelthen opdateres, og det tager tid). Det er vigtigt at huske, at ikke alle oplever disse faser på samme måde, og nogle kan opleve dem i en anden rækkefølge. De almindelige faser inkluderer:

 

Chok og benægtelse: Første erkendelse af bruddet kan udløse chok og benægtelse. Det er svært at acceptere virkeligheden af tabet, og nogle mennesker kan midlertidigt afvise eller benægte situationens alvor. Dette kan vare fra nogle dage til flere uger, afhængigt af individet og graden af overraskelse over bruddet.

 

Sorg og smerte: Når benægtelsen aftager, kan sorg og smerte træde i forgrunden. Dette er en fase, hvor følelser som tristhed, vrede, og frustration kan komme til udtryk. Man kan føle sig overvældet af tabet af forholdet. Dette er en fase, der ofte varer i flere uger eller måneder. Nogle kan opleve perioder med dyb tristhed og sorg, mens andre kan have mere intense følelsesmæssige udfordringer.

 

Vrede og skyld: Mange oplever vrede som en naturlig reaktion på bruddet. Denne vrede kan rettes mod partneren, mod en selv eller mod omstændighederne. Skyldfølelse kan også opstå, og folk kan begynde at reflektere over, hvad de kunne have gjort anderledes. Længden af fasen kan variere, men strækker sig ofte over flere uger eller måneder. Det afhænger af, hvordan man person håndterer vreden og skyldfølelserne. Det er ofte skyldfølelser der kan gøre at sorg bliver til depression. Hvis du er martret af skyldfølelser bør du søge hjælp og foregribe en længerevarende fase præget af tristhed og lavt selvværd. 

 

Forhandling og accept: I denne fase begynder folk at forsøge at forstå og acceptere virkeligheden af bruddet. Der kan være forsøg på at forhandle om en genforening eller forstå, hvordan man kan bevæge sig videre uden at være i forholdet. Dette er en fase, der også kan tage flere måneder. Det indebærer en gradvis accept af situationen og en dybere erkendelse af, at forholdet er forbi.

 

Accept og heling: Når tiden går, og følelserne stabiliseres, når man som regel en fase af accept og heling. Dette indebærer at man forsones med tabet, lærer af erfaringen og begynder at se fremad mod nye muligheder og livsaspekter. Dette er en langvarig proces, der kan tage måneder eller endda år. Vi vil altid udvikle os, og helingsprocessen kan strække sig over tid, selv efter at de mest akutte følelsesmæssige reaktioner er aftaget.

 

Det er vigtigt at påpege, at ikke alle går igennem alle disse faser, og nogle mennesker kan opleve dem i forskellige rækkefølger. Desuden er helingsprocessen individuel, og det tager tid. Nogle kan komme sig hurtigere, mens andre har brug for længere tid. At søge støtte fra venner, familie eller professionelle kan være afgørende for at håndtere disse faser og komme igennem et brud på en sund måde. 

 

Såfremt du har oplevet et brud på en vigtig relation, og du derfor befinder dig i et eksistentielt stormvejr, er du velkommen til at tage kontakt for terapi og ekspertrådgivning. Send blot en  SMS på 28700900, så finder vi en hurtig tid.

 

Du er velkommen til at kommentere bloggen eller dele teksten med en du kender, som oplever et brud lige nu. 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.