Hvad kan du forvente i en samtale med en psykolog?

Hvad kan du forvente i mødet med en autoriseret praktiserende psykolog? 

Vi psykologer arbejder med mange forskellige metoder, men fælles for os alle, er en etisk standard, der kan opsummeres således.

I en psykologsamtale kan du forvente:

  • at blive mødt med empati og forståelse for dine oplevelser og udfordringer.
  • at din psykolog har den nødvendige uddannelse og erfaring til at håndtere dine specifikke udfordringer.
  • at din psykolog lyttende og effektiv i deres kommunikation og at du føler dig hørt og forstået.
  • at dine samtaler med psykologen er fortrolige og sikre.
  • at din behandling med psykologen vil føre til en forbedring i din mentale sundhed og velvære.
  • at din psykolog opfører sig professionelt og respektfuldt over for dig.
  • at din psykolog har tilstrækkelig tid til at mødes med dig og at din behandling er tilgængelig når du har brug for den.

Disse etiske grundpiller er alment kendte blandt os praktiserende klienter. Men derfor oplever du ikke nødvendigvis et godt match. 

 

Matchet mellem dig og din psykolog

Mødet i psykolog prakissen er også er et møde mellem to unikke mennesker. Det er ikke altid, at der er et match. Der er især forskel på hvor “person centreret” og hvor “dirigerende” vi psykologer er, i vores måde at arbejde på.

Nogle er meget person centrerede, hvilket vil sige, at de lytter mere end de taler. Ideelt set instruerer de ikke, forklarer ikke, de “psykoedukerer” heller ikke, – dvs. underviser i hvordan psyken fungerer. Det kan for nogle travle moderne mennesker virke meningsløst, at betale for at høre sig selv snakke i timevis. Alligevel ender det med, at disse frustrerede klienter vender tilbage igen og igen til den meget personcentrerede psykolog, måske i håbet om, at det kan lede til noget, bare et eller andet.

Andre er meget dirigerende. De snakker mere end de lytter, og de træffer måske også hurtige konklusioner om hvad det hele handler om, og rådgiver raskt væk. Her kan klienter også føle sig misforstået. For uanset om den dirigerende psykolog har ret eller ej i sine analyser og vurderinger, virker samtalen ikke befordrende, hvis du som klient ikke får mulighed for at for at deltage i samtalen. Ligesom man kan arbejde for personcentreret, kan man også blive for dirigerende. 

 

 

Kunne jeg være en god psykolog for dig?

De fleste psykologer befinder sig heldigvis et sted mellem disse to yderpositioner. 

Personligt ville jeg beskrive mig selv som mere dirigerende end personcentreret. Det skyldes to ting:

  • Metoderne jeg benytter, den kognitive terapi (herunder mindfulness baseret terapi, ACT og metakognitiv terapi) og mytopoetisk dybdepsykologi, er til den dirigerende, eller “fortællende” side.
  • Desuden føler jeg mig nødsaget til, så hurtigt jeg kan – at hjælpe dig, der søger min hjælp, til at etablere overblik, håb og retning. Man skal nemlig i en moderne psykologpraksis tage højde for, at privatbetalere kan siges at have et vidst krav på effektiv behandling. Ligesom klienter der benytter sundhedsforsikringer kun har et begrænset antal “klip”, at gøre godt med.
  • Jeg arbejder imidlertid også med eksistentiel terapi, som tager afsæt i en mere personcentreret retning.

 

Balance 

Sædvanligvis eksperimenterer jeg i de første par sessioner med ratioen mellem at lytte at tale. Hermed skyder jeg mig ind på den unikke klients behov for at arbejde person centreret vs. dirigeret. 

Hvis du i den første session begynder at forholde dig skeptisk til, at jeg ikke siger så meget, begynder jeg at tale mere, til vi finder en passende “rytme” i vores dialog. Hvis jeg fornemmer, at du ønsker at fylde mere i samtalen, mærker jeg også det, og trækker mig. 

Alt det behøver du i princippet ikke at tage ansvaret for – men nu har fået et indblik i hvordan jeg arbejder på at skabe et godt match uanset din alder, personlighed eller situation i øvrigt. 

Hvis du er inde på denne side, for at lede efter en psykolog, der passer til dig, er du mere end velkommen til at ringe, alternativt sende en SMS og bedre om at blive ringet op på et specifikt tidspunkt. tlf.: 28 700 900

Du kan også booke en tid nu på knappen herunder. 

Tak fordi du læste med. 

 

 

Foto: Cody Angel/Unsplash

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.