Foredrag og Keynote Speaker

Ud over sit arbejde som praktiserende psykolog har Thomas en rig og varieret erfaring som foredragsholder og underviser. Thomas kombinerer solid faglighed med humor og prioriterer brugbarheden af informationen når han formidler, og er derfor en efterspurgt foredragsholder.

Et par af kundernes tilbagemeldinger:

Tak for et rigtig godt foredrag i går! Fremmødet var virkeligt godt. Dit foredrag var ubesværet, flydende og med masser af gode pointer, og deltagerne udviste både interesse og spørgelyst. Endnu engang tak, Thomas. det var et virkeligt godt foredrag! Med venlig hilsen – Nina Kotschenreuther, PsykiatriFonden

“Thomas er en inspirerende underviser, der formår at forklare sine pointer med humor og knaldgode eksempler”. Mette Rix, Performance Instruktør

”Det var en rigtig god eftermiddag! Jeg synes især, du tog godt bestik af at understøtte din fremlæggelse med referencer til undersøgelser og viden på området (et behov denne forsamling havde). Mine kolleger er også kun kommet med positive tilbagemeldinger. Du er en god formidler, har humor og gør ikke stoffet mere kompliceret end det er… Du er især god til at bygge videre på de spørgsmål, der bliver stillet.” – Lene Rasmussen, Folkesundhed København

 

Thomas’ foredrag

Trivsel i travlhed – ny viden om stress

Foredrag (1-3 timer 15000,- ex moms)

Her er et provokerende foredrag, for Thomas har ikke fokus på arbejdsmiljø, ledelse og arbejdsgivernes og politikernes ansvar for at hindre stress, men på hvad den enkelte kan gøre for at sikre sin trivsel.

I det sidste årti er vi blevet klogere på, hvad du som person kan gøre for trives i travlhed og undgå den farlige langvarige stress. På dette foredrag opsummerer Thomas på den nye viden.

Hør om sociale strategier: Hvilke leveregler fungerer du med i det daglige – og hvordan kan de forbedres?

Tankemestring: Hvordan håndterer man bedst bekymringer?

“Mindset” og “positiv stress”: Hvad skal man tænke om stress og hvilken betydning har disse tanker for din trivsel?

Der er grænser for hvor meget den enkelte kan påvirke strukturerne på sin arbejdsplads, men der er næsten ingen grænser for hvad man selv kan gøre for at værne om sit gode helbred. Alle deltagere vil gå hjem med noget at tænke over.

Thomas har afholdt foredrag om stress for det medicinske fakultet i Århus, på Folkesundhed København, i kommuner og institutioner og en af landets førende eksperter på det område man kan kalde ”trivsel i travlhed”.

 

 

 

Den bæredygtige organisation

Appetizer (30 min 5000,- ex moms)

Der har i de senere år været en stigende interesse for at udrydde krænkelser og mobning i arbejdslivet. Netop i år, foråret 2019, har området fået særligt fokus fra Arbejdstilsynet. Dette arbejder Thomas med lige nu ift. udformning af politikker, vejledninger og træning af HR og tillidsfolk i en af Danmarks største virksomheder. På denne appetizer vil du få et indblik hvad de nye anbefalinger handler om, og hvad man som medarbejder, leder og virksomhedsejer bør være opmærksom på. Thomas gennemgår kort hvilke faktorer i arbejdslivet der medvirker til disse problemer, og hvilke faktorer der begrænser dem.

 

Foredrag (1-3 timer 15000,- ex moms)

Der har i de senere år været en stigende interesse for at udrydde krænkelser og mobning i arbejdslivet. Netop i år, foråret 2019, har området fået særligt fokus fra Arbejdstilsynet. Dette arbejder Thomas med lige nu ift. udformning af politikker, vejledninger og træning af HR og tillidsfolk i en af Danmarks største virksomheder. På denne appetizer vil du få et indblik hvad de nye anbefalinger handler om, og hvad man som medarbejder, leder og virksomhedsejer bør være opmærksom på. Thomas gennemgår hvilke faktorer i arbejdslivet der kan tænkes at have en betydning, herunder psykisk og fysisk arbejdsmiljø, ledelsesstil, arbejdsorganisering, stress,  personlighed, kønsforskelle og kultur.

På foredraget deler Thomas gavmildt ud af sin erfaring og viden. Tilhørerne vil få viden og værktøjer til både at forebygge krænkelser og konflikter i arbejdslivet, og sikre de faktorer der skaber gode fællesskaber. Emnets alvor til trods, sørges der for en positiv og konstruktiv stemning, samt brugbar viden til både personalehåndbog og hverdag.

 

Engagement i arbejdslivet.

Appetizer (30 min. 5000,- ex moms)

Ifølge Gallup bryder 85% sig ikke om deres job. Ledelsen i de danske virksomheder skal altså vågne op til en ny virkelighed. Thomas gennemgår nogle af de skift der har fundet sted i ”folkepsyken” over de sidste årtier. Hvad er der sket og hvad betyder det for ledelse, arbejdsorganisering og omgangsform? På appetizeren introduceres  deltagerne til nøgleanalyser af vores samtidskultur og udpluk fra behovs- og motivationsteorier i jagten på, hvad der skal til, for at give den moderne arbejdstager oplevelser af indflydelse, tryghed, udvikling og oplevet meningsfuldhed.

 

Foredrag (1-3 timer 15000,- ex moms)

Ifølge Gallup bryder 85% sig ikke om deres job. Ledelsen i de danske virksomheder skal altså vågne op til en ny virkelighed. Thomas gennemgår nogle af de skift der har fundet sted i ”folkepsyken” over de sidste årtier. Hvad er der sket og hvad betyder det for ledelse, arbejdsorganisering og omgangsform? På appetizeren introduceres  deltagerne til nøgleanalyser af vores samtidskultur og udpluk fra behovs- og motivationsteorier i jagten på, hvad der skal til, for at give den moderne arbejdstager oplevelser af indflydelse, tryghed, udvikling og oplevet meningsfuldhed.

Thomas har hjulpet tusinder med at finde gnisten i det daglige arbejdsliv, og medbringer paletten fra bl.a. den kognitive terapi og forskning i coachingpsykologi: Hvad er de essentielle redskaber til mere engagement og hvordan sikrer man sig, at man få dem implementeret i en travl hverdag?

 

Kønsforskelle i kærlighed, arbejds- og studieliv.

Foredrag (1-3 timer 15000,- ex moms)

Kønsforskellen er nok aldrig blevet debatteret så intenst som nu. Kønskvoter, ligestilling, Identitetspolitik, ”Jordan B. Peterson”, postmodernisme, transseksualitet mv. Det er et politisk varmt emne, og når det gælder forskningen, er folk ikke enige om særligt meget, for forskningen er som regel politisk aktivistisk. På foredraget bliver du introduceret til kønsforskel set igennem videnskabens, mytologiens og psykometriens prisme og ikke mindst en praktiserende psykologs linse. Som medlem af ”Manderådet” har Thomas fingeren på pulsen. Hvad kan man sige om kønsforskellen, og er det vigtigt? Der sættes gang i både latter og snak, medens du efterlades klogere.

 

Paradigmeskift i psykologien? En samtale om psykologiens fremtid. 

Foredrag (1-3 timer 15000,- ex moms)

Psykoterapien og psykiatrien har længe været under forvandling, fra en forandrings- til en “accept” dagsorden. På foredraget introduceres du til nye måder at forstå og behandle angst, stress og depression. Få et overblik over psykologiens og psykoterapiens landskab, og hør om hvorfor dette paradigmeskift er så vigtigt.

Foredraget er pædagogisk og redskabsorienteret (man får brugbar viden) og så tilpas videnstungt, at der er noget i det for alle der har interesse for, eller arbejder inden for feltet.

Få jer en mentalt opkvikker. Få noget at snakke om. På foredraget er der guf for alle, der arbejder inden for feltet pædagogik, psykiatri og psykologi. Hvis I savner nye input og inspiration inden for dette felt, er dette foredraget til jer.

Hvis du vil have et indblik i hvordan Thomas formidler, kan du fx læse denne artikel, som han skrev til Weekendavisen i foråret: Kronik i Weekend Avisen om maskulinitet

Lidt historik:

Thomas startede som foredragsholder på biblioteker rundt om i landet hvor han mødte tusindvis af nysgerrige lokale, der gerne ville ved mere om fx kognitiv terapi, mindfulness, healende haver og fx sammenhængene mellem psyke og motion. I de par sidste år har han primært undervist i, og afholdt foredrag om stress, robusthed, styrke- og ressourcebaserede tilgange til organisationer og grupper, og positiv psykologi og etik. Thomas har også været konferencier og tovholder på konferencer om bl.a. mindfulness og arbejdspladsmobning. Han er virkeligt god til at gøre det komplekse og komplicerede forståeligt og gribende.

 

Published by thomasmarkersen

Praktiserende psykolog og konsulent i erhvervslivet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: