Er coaching noget for dig?

Vil du have mere gennemslagskraft, motivation eller selvsikkerhed? 

Oplever du konflikter eller svære situationer i arbejdslivet? 

Har du behov for at udvikle en mere coachende ledelsesstil?

Er du i tvivl om du er på rette hylde?

Ovenstående er typiske emner i coachingsamtaler.

Jeg har igennem de sidste 15 år som praktiserende psykolog, coach i arbejdslivet og supervisor for andre psykologer, opbygget en betydelig erfaring og ekspertise inden for coachingpsykologi. Således har jeg en stor “redskabskasse”, så vi sammen kan finde nøjagtigt de værktøjer, der passer til dig, og din situation.

Som coach tilbyder jeg en platform, hvor du uden forstyrrelser og uden referat, kan slække på paraderne, og samle dig om det vigtige. Her kan du læse om mit etiske afsæt.

Vi starter med det, som jeg kalder jeg en ”konceptualisering”, en slags kortlægning af din situation, der fx kan indebære psykologiske tests samt en analyse af din kommunikationsstil og en række afklarende spørgsmål om dine sociale strategier, leveregler og vaner. På den måde skaber jeg sammen med dig et billede på hvad der skal arbejdes med og hvordan i forhold til dine mål.

Metoden jeg arbejder efter tager afsæt i en række forskellige bl.a. kognitiv terapi og narrativ praksis som jeg ikke kan redegøre for på nogen tilfredsstillende måde i denne introduktion. Men du kan som klient føle dig sikker på, at jeg har en betydelig viden, om hvad der virker hvordan og hvorfor, inden for personlig udvikling og coaching. Jeg har undervist i ”evidensbaseret coaching”, “systemisk coaching” og for tiden underviser jeg i “Resultatorienteret coaching” på Teknologisk Institut. Jeg har coachet mange forskellige typer vedr. mange forskellige udfordringer, fra CEO’er, politikere, virksomhedsejere og kendisser henover projektledere, læger, håndværkere og stressramte i mere almindelige jobs. Min erfaring med coaching er altså både bred, langvarig, praktisk og akademisk, og det gør mig til en af de coaches man henvender sig til, hvis man skal være sikker på succes.

Her har jeg skrevet om 14 cases fra min erfaring med ledercoaching.

 

Gruppecoaching, typisk 2- 3 timers varighed

Vi har samarbejdsvanskeligheder, vi har behov for at kommunikere bedre internt, kan vi du hjælpe os med det?  

Vores relationer er blevet for dårligere. Der er nogen, der beskriver at de føler sig mobbede, hvad stiller vi op?  

Vi er i en krise, og vi skal have truffet beslutninger, hvem kan lede et sådan møde? 

Det psykiske arbejdsmiljø halter, vi har behov at nogen hjælper os tilbage på ret kurs.

Vi skal have motiveret medarbejderne til at være med på større forandringer?  

Som erhvervspsykolog har jeg ledet mange processer der er udsprunget af spørgsmål, som dem herover. Min måde er at arbejde på er konkret, vidensbaseret og holdt i en konstruktiv tone med blikket rettet på en bedre fælles fremtid.

Metodikkerne jeg tager i brug er sædvanligvis fra den “positive psykologi”, hvor man sikrer sig, at det negative ikke får mere plads end allerhøjst nødvendigt.

Tag kontakt og hør nærmere, om jeg ville kunne hjælpe jer lige nu: Thomas.Markersen@gmail.com / 28700900  

 

Published by thomasmarkersen

Praktiserende psykolog og konsulent i erhvervslivet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: