Evolutionspsykologi: Borderline / emotionel ustabil personlighedsstruktur som en “kriger personlighed”.

Som psykolog deler jeg indsigter og tilbyder terapi til dem, der søger selvindsigt og heling. her vil jeg udforske borderline personlighedsforstyrrelse gennem en uventet linse – en evolutionær tilgang.

Du inviteres til at betragte denne forstyrrelse som en “kriger personlighed,” hvor nogle af de observerede træk faktisk kan have haft overlevelsesmæssige fordele i vores forhistoriske fortid.

Herunder en evolutionær betragtning af borderline personlighedsforstyrrelse.

 

Symptomer eller funktioner?

  1. Impulsivitet og konsekvensløs adfærd: Evolutionært set kunne impulsiv adfærd have været en fordel i farlige situationer. Hurtige beslutninger og handlinger uden at tænke for meget kunne have øget chancerne for overlevelse i visse truende scenarier.
  2. Uforudsigelige humørsvingninger: Konstante humørsvingninger kan have været en adaptiv mekanisme til at navigere i skiftende miljøforhold. Evnen til hurtigt at tilpasse sig og reagere på forskellige udfordringer kan have øget individets chancer for overlevelse.
  3. Voldsom vrede og aggressivitet: Aggressiv adfærd kan have fungeret som en beskyttelsesmekanisme i kamp eller konflikt. At være i stand til at reagere med vrede og aggression kan have afskrækket potentielle trusler.
  4. Sort-hvidt syn på verden: Et unuanceret syn på verden kan have været nyttigt i komplekse overlevelsessituationer. Det forenklede verdensbillede kunne have gjort det lettere at træffe hurtige beslutninger under pres.
  5. Intense, ustabile relationer: Tætte bånd og intense relationer kan have fremmet gruppesamhørighed og støtte, hvilket er afgørende for overlevelse i fællesskabet.
  6. Frygt for afvisning og angst for at blive ladt alene: En medfødt frygt for isolation kan have styrket trangen til sociale bånd og samarbejde, hvilket er afgørende for overlevelse i en tid, hvor gruppeafhængighed var afgørende.
  7. Usikker identitet og indre tomhed: Konstant selvrefleksion og søgen efter identitet kan have været en måde at tilpasse sig skiftende sociale strukturer og rollen som en overlever.
  8. Tendens til selvskadende adfærd: Selvskadende adfærd kan have fungeret som en distraktion fra psykisk smerte eller som en udtryksform for indre konflikter, som ikke har kunnet løses på andre måder.

Terapeutisk perspektiv og helingsproces:

At betragte borderline personlighedsforstyrrelse som en “kriger personlighed” kan hjælpe med at distancere sig fra de stigmatiserende betegnelser og åbne op for en mere empatisk forståelse. Alt er ikke gjort med det, men det er en begyndelse.

Gennem terapi og selvindsigt kan en person med borderline træk udforske og forstå de dybere lag af deres personlighed, skabe sammenhæng mellem fortidens overlevelsesstrategier og nutidens udfordringer samt arbejde hen imod en mere tilpasset og rolig tilgang til livet. Selve broen til det bedre liv kan bygges med kognitiv adfærdsterapi og DAT og andre metoder, men selve indsigten i funktionaliteten af forstyrrelsens udtryk kan være et vigtigt første skridt.

Terapien, jeg tilbyder, fokuserer på at styrke din  selvforståelse, håndtering af følelser og opbygning af sunde relationer.

Et terapiforløb kan være nøglen til at bryde de destruktive mønstre og fremme en dybere heling.

Såfremt du ønsker samtaler om din personlighed og hvad du kan gøre, for at leve på en mere tilpasset måde med bedre relationer og mere sjælefred, er du velkommen til at sende mig en SMS på tlf 28700900, så finder vi en tid, der passer os begge.

Tak fordi du besøgte min hjemmeside.

Tak til unsplash for foto

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.