Coaching af ledere: Syndebukke, generationsforskelle og kontorpolitik. 13 cases

I det følgende har jeg valgt at fortælle om nogle cases fra mit arbejde som erhvervspsykolog.

Der er tale om coaching cases som er forklædt/sat sammen på kryds og tværs, pga min tavshedspligt.

Følgende cases er ikke nødvendigvis repræsentative, men giver et indblik i hvorfor mange ledere vælger at søge hjælp hos en erhvervspsykolog.

FOTO

Coaching af ledere 

Arbejdslivet er fantastisk, meningsfuldt, socialt og berigende på alle mulige måder, og ofte pænt besværligt, hvis ikke direkte stresssende og deprimerende. Herunder får du lov til at være fluen på væggen når jeg ganske kort remser forskellige typer samtaler op, som jeg har haft med ledere gennem årene.

For flink

Du er chef, og du har en leder under dig, der er meget dygtig til at kommunikere og socialisere, men du mistænker ham for at favorisere sine medarbejdere frem for virksomhedens interesser.

Under dine besøg i lederens afdeling har du rent faktisk hørt ham støtte sine medarbejdere frem for ledelsens retningslinjer.

Du søger hjælp til at håndtere denne situation, da du oplever, at du mister indflydelse på medarbejderne under ham, og du bemærker en generel uro og dårlige trivselsmålinger.

Den øverste ledelse har tilkaldt en konsulent, men det viser sig at være mere hensigtsmæssigt. Det er bedre at du selv tager hånd om situationen, således at du benytter den til at udøve noget passende autoritet.

Det foreslås, at du kalder ham til samtale. At du her stiller en række afklarende spørgsmål, så personen kan reflektere over sin egen rolle i virksomheden også ift ledelsen. Her sidder du i baghånd og kan samle information til hvordan du vælger at gribe det an i samtalen, hvor du har valgt at sætte specifikke krav og fastholde dem.

Dine allerede gode kommunikationsevner blev i coachingen finpudset, så du bedre kan håndtere denne leder.

Processen og samtalen resulterer i større klarhed og retning i samarbejdet med denne person.

Gennem coachingforløbet indser du behovet for at uddelegere mere, gøre strategien tydeligere og være bedre til at stille krav generelt.

(Det er nemmere for lederen at uddelegere opgaver når han/hun har vundet sine medarbejderes tillid/når han/hun er blevet mere tydelig med fysisk nærvær og daglig ledelse.) 

Du opdager, at din venlige, høflige og selvopofrende stil ofte er blevet udnyttet af både medarbejdere og ledere, der måske ser dine sociale færdigheder som en svaghed.

Du bevarer din omgængelighed, men lærer også at være mere direkte, hvilket fører til større klarhed og ro, både hos dig selv og i dine omgivelser.

(Er du også for flink? Kig på disse “accept leveregler” og se om du bør overveje at træde lidt mere i karakter)

Overansvarlighed og syndebuk

Som ny økonomichef står du over for et lønsystem, der ikke fungerer som det skal.

I ledergruppen påtager du dig ansvaret for alle problemerne forbundet med det, herunder håndteringen af interne klager. Desværre begynder du at føle dig utilpas med situationen og søger hjælp til at kunne navigere i den vanskelige situation uden at miste din værdighed og selvsikkerhed.

Efter at have reflekteret over situationen indser du, at du bør og kan delegere ansvar i visse situationer, samtidig med at du lærer at kommunikere dine behov tydeligt.

Du styrker dig selv og nægter at påtage dig uretfærdigt ansvar.

Du erkender, at din tendens til at påtage dig overordnet ansvar, måske for at føle dig vigtig, faktisk forhindrer din succes som leder.

Derfor beslutter du dig for at være mere strategisk i dine handlinger, især under ledergruppemøder.

Mens det er nødvendigt at påtage sig upopulære ansvarsområder for at komme videre, kan det også være vigtigt at afvise uretfærdigt pålagt ansvar (at få en abe på skulderen). Du overvejer også om kulturen på arbejdspladsen er den rette for dig, da en manglende støttende kultur kan påvirke din trivsel og succes som leder på sigt.

Autoritær ledelse

Du er en respekteret og talentfuld leder med ansvar for 50 konsulenter og kontormedarbejdere, og den nye direktør viser ikke den ønskede følsomhed over for den eksisterende arbejdskultur.

Trods gentagne opfordringer fra din side om at ændre sin stil, da den hverken er effektiv eller empatisk, viser han ingen tegn på at lytte eller ændre sig.

Du søger hjælp til at føre den nødvendige samtale med ham, og vi udarbejder en plan for, hvordan du skal tackle situationen. I stedet for at indikere at hans stil er for hård, coaches du til at formulere det, så det ikke kan misforstås, samtidigt med at du demonstrerer din tillid til ham (bl.a. støttet af den mentale model/matricen “assertiv kommunikation”). 

Efter en lang samtale med den nye direktør, ser resultatet lovende ud. Til vores overraskelse viser han forståelse og lytter til kritikken. Hans reaktion viser, at mange gange er det nødvendigt at fremføre kritik på en direkte og tydelig måde, før den bliver forstået. Her passer den pudsige kliché. “Du har kun sagt hvad den anden har hørt.”

Direktørens overraskelse over kritikken understreger vigtigheden af at kommunikere åbent og ærligt, selv på det højeste ledelsesniveau. Det er en påmindelse om, at moralsk mod og ærlig kommunikation er afgørende i enhver situation, også på arbejdspladsen. 

Arbejdspres og pragmatiske løsninger

Som leder af en stor institution, oplever du et enormt arbejdspres. Det er fysisk umuligt at læse alle dine e-mails, og dine medarbejdere forventer, at du overtager, hvor de ikke længere kan nå det selv.

Du står over for udfordringen med at sortere i dine opgaver og finde balance mellem arbejde og personligt liv, samtidig med at du skal forvalte din og andres tid uden at blive stresset.

Du søger hjælp, dels for at få et skulderklap, dels for at diskutere løsninger med en udenforstående.

Selvom du i bund og grund ved, hvad der er den rigtige tilgang, har du brug for at drøfte det med en ekstern part. Jeg hjælper dig med at prioritere dine opgaver og identificere dine værdier i et hierarki, hvilket gør det lettere for dig at træffe beslutninger i den vanskelige situation, du står overfor.

Gennem vores samtaler finder du en vis ro. Du erkender, at det ikke er muligt at nå det hele, og du accepterer, at vigtige e-mails vil blive sendt igen, hvis det er nødvendigt.

Denne case illustrerer, hvordan mange ledere arbejder under et enormt pres.

Vejrhane ledelse

Som leder for en afdeling i et stort center, står du over for udfordringen med en chef, der synes at ændre holdning alt efter, hvem han taler med, hvilket modarbejder dine idéer og planer samt skaber konflikter og generel utilfredshed i ledergruppen.

Efter gentagne frustrationer søger du hjælp, og vi diskuterer, hvordan du bedst kan håndtere situationen. Vi arrangerer et møde mellem de fire ledere og chefen, hvor vi over tre timer får taget fat på problemerne, og chefen bliver konfronteret med opgaven om at fastholde ledergruppens kurs.

Det er en udfordrende proces, hvor jeg som konsulent må træde ind og skabe rum for ægte dialog. Atmosfæren og den planlagte anerkendende tilgang bidrager til at skabe en tryghed, som fremmer en god dialog og bæredygtige løsninger.

Dagen er ikke let for chefen, men den er nødvendig for at adressere problemet på en konstruktiv måde. 

Kontor politik

Som chef i en ny kommune har du tidligere haft stor succes med forandringsprojekter andre steder. Direktøren og politikerne har udstukket en opgave til dig: du er blevet ansat til at gennemføre nødvendige, men upopulære forandringer.

Desværre viser det sig, at direktøren ikke selv har lyst til at lægge navn til nogle af disse nødvendige ændringer. Fejlagtigt tror du, at du har hans opbakning og gennemfører flere af disse forandringer, kun for at opdage, at du står helt alene med ansvaret. Direktøren bakker dig ikke op, og du befinder dig nu i en særdeles vanskelig situation med store konflikter.

Du indser nødvendigheden af professionel sparring og kontakter mig for at drøfte, hvordan du bedst kan håndtere en situation, hvor direktøren ikke vil eller kan hjælpe dig. Vi starter en lang og sej proces med at forsøge at rette op på situationen.

Konklusionen er, at det ville have været fordelagtigt at involvere dig tidligere. Det understreger også, at kontorpolitik muligvis er en af chefens vigtigste kompetencer, især når man er ny, og når det drejer sig om at gennemføre upopulære forandringer.

Vi er ude i den kyniske ende af bog reolen, men hvis du måske er lidt naiv, bør du læse: “48 Rules of Power”. 

Problemer med at vende tilbage til Danmark

Som militærperson eller konsulent har du tilbragt flere år i krigshærgede lande.

Da du vender hjem, begynder du at opleve, at tilværelsen herhjemme ikke er helt som du havde forestillet dig. De almindelige møder og den rutineprægede 9-5 tilværelse virker både angstprovokerende og kedelig på samme tid. Du kæmper med at finde ro og livskvalitet i Danmark.

Overvældet af angst og tvivl, som du aldrig før har oplevet, søger du hjælp.

I terapeutiske samtaler hjælper vi med at normalisere dine oplevelser. Du lærer teknikker fra kognitiv adfærdsterapi til at finde roen og undgå unødig stress i forbindelse med tilpasningsvanskelighederne. Undervejs indser du, at det er helt normalt at have langvarige og intense reaktioner på at vende hjem til Danmark fra en helt anderledes kultur og dagligdag.

Gennem terapien undgår du at udvikle posttraumatisk stress eller depression. Vi hjælper dig med at forblive i Danmark og undgå at flygte fra situationen. Med tiden lærer du at finde dig til rette i Danmark igen, i det mindste indtil dit næste udenlandsophold.

Det er langt mere udbredt end man skulle tro, at opleve tilpasningsproblemer når man kommer tilbage til Danmark fra udlandsophold.  

Ung leder og ældre ansatte

Som en ambitiøs ung leder står du overfor ugentlige møder med senior ansatte, hvor flere ældre medarbejdere bruger meget tid på at snakke om fortiden og mindre relevante emner. Det virker på dig som om, de gør det, for at føle sig vigtige?

Du søger efter måder at reducere spildtiden på disse møder.

Du lærer at vende disse situationer til din fordel ved at se dem som udfordringer, som du må lære at håndtere for at opnå en vellykket lederkarriere. 

Du erkender vigtigheden af at forstå og håndtere gruppedynamikken, samtidig med at du sikrer, at mødernes kerneopgaver ikke overses. Altså lærer du både at respektere “egoerne” samtidigt med at du indfører konkrete strukturer for møderne, der i øvrigt sikrer at alle bliver hørt, samt at tiden ikke bliver overskredet. 

Selvom det måske ikke altid lykkes perfekt, formår du at forbedre situationen inden for de givne rammer. 

Behov for selvsikkerhed

Efter en sen forfremmelse søger du støtte for at mestre lederrollen på lige fod med andre og få selvsikkerhed på flere områder.

Vi udforsker forskellige grundlæggende ledelsesmæssige begreber, gennemgår personlighedstests og diskuterer kommunikationsstrategier for at styrke din selvtillid som både person og leder.

En af de redskaber, vi anvender, er “styrketesten”, som hjælper dig med at identificere og anerkende dine ressourcer og karakterstyrker. Du beslutter dig for at indføre styrketesten på din arbejdsplads blandt de ansatte for at skabe en stærkere og mere anerkendende kultur, der fokuserer på styrker.

Som resultat af denne proces oplever du en øget autoritet og selvtillid. Du tager mere tydeligt lederskab, og introduktionen af styrketesten på din arbejdsplads blev godt modtaget. Det betragtes som en succes. Du betragtes som en succes. 

Selvstændige/ejerledere der hyrer nye ansatte

Som en meget succesfuld selvstændig eller iværksætter står du overfor udfordringen med at finde ansatte, der kan matche dine kompetencer og præstationer. Det er en udbredt problemstilling i erhvervslivet.

Du søger sparring og rådgivning vedrørende ansættelsesprocessen, udarbejdelse af jobbeskrivelser, forventningsafstemning, svære samtaler og andre relevante emner, der kan sikre dig, at du ansætter den rette person og optimerer de nye ansattes præstationer.

Det vigtigste er at hjælpe dig med at forstå og erkende, at du sandsynligvis ikke vil finde en kandidat, der arbejder på samme måde som dig selv, hverken med hensyn til effektivitet, dynamik, agilitet eller proaktivitet.

Jeg fungerer som din eksterne partner og rådgiver, der hjælper med at minimere risikoen for at ansætte den forkerte kandidat og støtter dig i at træffe de bedst mulige beslutninger i forhold til ansættelsesprocessen.

Selvledelse og motivation

Som selvstændig/ejerleder erkender du, at du ikke arbejder tilstrækkeligt og mangler motivation, gnist og gejst. 

Du søger coaching for at komme ud af denne situation.

Vi udforsker, hvordan du kan opretholde din indtægt og motivation, og hvordan du kan kommunikere med dine ansatte om dine udfordringer med humørsvingninger og svingende præstationer. 

Vi diskuterer også, hvordan du kan håndtere overspringshandlinger og sikre, at du er aktiv på en måde, der tiltrækker kunder og giver dine ansatte tryghed og tilfredshed.

Vi afdækker din situation og giver dig rum til refleksion. Jeg hjælper dig med at implementere en struktureret plan, som du skal følge nøje i tre måneder med løbende opfølgning.

Du opdager, at løsningen på at komme ud af denne fastlåste situation ikke kun handler om viljestyrke, men især om struktur og planlægning.

Alle har behov for struktur, også ejerledere, især i det moderne selvledende arbejdsliv, hvor det er let at miste fokus.

Personlighed og at ”finde sin hylde”

Har du nogensinde følt dig som om, du var fanget i en bestemt rolle, der for eksempel krævede, at du altid skulle klare alt og gøre alle glade? 

Det kan være, at du har haft succes med denne slags personlige regler tidligt i livet, men som tiden går, bliver det sværere og sværere at opretholde denne rolle.

Måske føler du, at du mister din energi og motivation, måske oplever du noget “omsorgstræthed”, eller udbrændthed, og du er i tvivl om, hvad du virkelig brænder for og hvor du skal søge hen.

Vi støtter dig med at analysere din situation.

Måske er du det rette sted, måske ikke?

Der er flere personlighedstests, karakter tests og arbejds-interesse tests, man kan benytte til formålet. 

Når bekymringerne fylder for meget

Har du nogensinde følt, at dine bekymringer fylder for meget i dit liv? 

Måske er du en person med mange tanker og bekymringer, og du føler, at de tager overhånd. Det kan være svært at skelne mellem, hvad der virkelig er værd at bekymre sig om, og hvad der ikke er det.

Vi forstår, at det kan være udfordrende at håndtere bekymringer, derfor bruger vi specifikke behandlingsmetoder fra kognitiv terapi til at hjælpe dig. Målet er ikke at fjerne dine bekymringer fuldstændigt, men at lære dig at kontrollere/rumme/realitetsteste dem bedre, så du opnår længere og længere perioder uden bekymringsaktivitet. 

Du vil opdage, at du gradvist føler dig mere i kontrol og opnår en bedre livskvalitet og et klarere overblik over dit liv og din virksomhed.

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig? – Tag fat i mig, så finder vi en hurtig tid. SMS til  28700900. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.