Kunsten at møde sig selv gennem vandring. Featuring: Tomas Espedal

Vi tager en snak om meningen med det hele, med afsæt i forfatteren Tomas Espedals skriverier.  Mandag d. 5. 3. kl. 19 – 21.30. Frederiksberg v/Søren Bramsted og Thomas Markersen.

 

Den dovne hjerne

Vi er psykisk sårbare, derfor er vi udviklingspsykologisk gearet til at begrænse indtryk, og skabe så meget overblik så hurtigt som muligt over situationer. Desuden er vi også skabt til spare energi. Energi var i tidligere tider en kostbar ressource. Nye tanker kræver mere energi end gamle tanker.

Derfor fastholder man især de mest forankrede tankebaner omkring for eksempel identitet og verdensbillede, da det ville alt for krævende at starte helt forfra på sådanne grundlæggende fortællinger om os selv i verden.

Der er forskellige tal på hvor stor en procentdel af vores tanker, som reelt set blot er gentagelser. Måske er op til 98 % af vores tankeliv sådanne repeat processer.

Den sikreste måde at beskytte sig mod nye tanker på, er ved at sikre sig, at man udsættes for de samme indtryk. De samme indtryk giver nemlig de samme associationer, som igen giver de samme indtryk.

 

Jean-Jaques Rousseau (1712-1778)

Det var givetvis denne tilstand af mentale stilstand, der fik Rousseau til at droppe sit fine liv og vandre ind i vildnisset for at overveje hvem han egentlig var.

”… mennesket er født frit, og det er overalt i lænker.” -Rousseau

Han mente at mennesket havde det bedst i en naturtilstand, og at civilisation og samfund havde ødelagt det. Hans idéer blev meget populære i den romantiske periode. Han fik stor indflydelse på psykologien og på den frie pædagogik, der kendetegner den vestlige verdens frie opdragelse i dag (som i øvrigt ligner Montaignes tanker meget).

Rousseau fik igennem sin fremhævelse af følelsens og det naturliges værdi afgørende indflydelse på den vestlige kultur. –Wiki.

(Tomas Espedal er ret glad for Rousseau.)

 

Fanget mellem en doven hjerne og et undertrykkende samfund

Der sker med andre ord det, at vi neurobiologisk set fanges ind af vores egne begrænsende tankespor – og ifølge Rousseau (og hippiebevægelsen om man vil) begrænses vi kraftigt af samfundet og civilisationen.

Opstyltet og afgrænset af vores begrænsede eksistentielle ståsted, sidder vi som pipfugle i små trygge reder hvorfra vi omtrent kan se hen til næste hæk. Vi bliver svimle hvis vi kigger ned. Så vi sidder og pipper de samme lyde fra morgen til aften. Vi synger om vores verden, som er den verden vi kan se, og vi synger ”at det er den eneste verden der er” – og det er godt, tænker vi.

 

De nysgerrige sjæle

Derfor ser man, at åbensindede typer søger oplevelser fra de står op til de går i seng. De ved, på et dybt plan, at nye omgivelser leder til at vi opdager mere af os selv, fordi det nye aktiverer nyt i vores indre. Måske det ikke en gang er os selv, der spejler os i verden, men snarere verden der spejler sig i os? Vi bliver på en måde til en del af verden, når vi giver os i kast med den. Kan du undsige dig, at have følt dig draget af verden?

Nye omgivelser leder til nye indtryk, som leder til nye processer, hvor vores gamle minder kombineres med nye, bliver større, eller helt erstattes af nye idéer.

Så hvis det gamle begrænser vores udsyn må det modsatte også gøre sig gældende. Nøglen til udvikling af selvet er altså mødet med det ukendte.

Til dette formål har mange af vores største tænkere fundet gåturen ideel.

 

Vandreturen

Vandreturen giver nye indtryk i et behageligt tempo. Man skal blot finde sit eget gode tempo.

Gåturen aktiverer desuden vores ”grundtilstand”.. Hvad vil det sige? Jo, når vi går, aktiverer vi vores hjernestamme, pattedyrshjerne og vores neo cortex på samme tid. Det er som om disse hjernedele begynder at arbejde sammen i en harmoni, på et lavt blus. Dette gælder både gåturen på land, skov og bjerge. Det føles behageligt og man oplever sig meget nærværende.

Det kræver i min erfaring, pudsigt nok, at man går med blikket rettet mod, eller over horisonten, i og med at det kan give grublerier (neo cortex over aktivering) at kigge ned medens man går.

 

Flanering

I byen, hvor man ”flanerer” i stedet for at vandre, sker der ydermere nogle af følgende ting:

 1. Man trækker vejret dybere og roligere
 2. Man kommer til at se flere folk i øjnene
 3. Kvinder smiler tilbage – også selvom man ikke har haft nogle bagtanker!
 4. Man hilser automatisk på flere mennesker end normalt
 5. Man bliver udfordret i stirre konkurrencer af livets paranoide mænd (enten smilenikker jeg, eller også holder jeg lige blikket et sekund ekstra og kigger væk, for ikke at udvise underdanighed, og for at træde ud mandens sære selviscenesættelse)
 6. Man går lidt hurtigere (hvilket rent faktisk hænger nøje sammen med sundhed, jo hurtigere du går des længere lever du!
 7. Man får mere lyst til at gå
 8. Man(d) begynder at tale lidt dybere (weird)
 9. Man får lyst til at dele det med andre (et voila)

 

Spørgsmål til udforskning

Rousseau tænkte, erfarede, levede stærkest -og aldrig var han sig selv så meget som når han foretog rejser til fods. Nietzsche, Søren Kierkegaard, HC Andersen og adskillige af vores allerstørste tænkere og kunstnere har svoret at vandringen var udgangspunkt for deres tanker og skrifter.

 

Hvad sker der for dig når du vandrer?

Nævn den bedste gåtur du har været på a) alene b) sammen med andre

Hvor ofte flanerer du?

Hvilken by, land eller områder synes du er bedst for vandring?

Hvordan forholder du dig til byen v. naturen når du vandrer – og hvordan påvirker det dig?

(Espedal/Rousseau samspiller det at vandre i det kultiverede, byen med dets teatre og museer, der pudrer det moderne livs hæslighed – og naturen det ukultiverede. )

Vandrer/flanerer du tit?

Hvad er dit favorit vandrings- hhv. flaneringstempo?

Hvor søger du hen når du vil være alene?

Hvad gør “ensomheden” ved dig

Er der forskel på at være alene og være ensom – og hvad er i så fald forskellen.

Søger du bevidst det at være alene?

Hvor tit er du alene?

Hvad tænker du om at være alene?

Foretrækker du at være ikke alene?

 

Temaet frihed går igen i vandrernes beskrivelse af gevinsten ved at gå.

 

Hvordan forholder du dig til friheden?

Er du fri?

Hvori består din frihed?

Hvordan påvirkes din følelse/fornemmelse af frihed ved vandring?

 

 

 

 

Kære psykologi, hvad skete der? 

Thomas Markersen

(advarsel: nogle gange skriver jeg kringlet. Du er ikke dum, hvis du ikke forstår det hele.)

Forhistorie

Her for et par år siden trissede jeg rundt i et antikvariat på Nørregade og ledte efter noget gammel filosofi for at slå tid ihjel. Ned fra en hylde tog jeg en lilla, slidt bog med titlen ”Myte og eksistens” fra 1992 tror jeg. Året hvor jeg blev student. Som en slags hyldest til skæbnen og min nysgerrighed købte jeg den. Jeg fik den læst og fik genvakt noget af den uskyldige interesse for psykologi, jeg fik som 14 årig. Den gang i folkeskolen hvor jeg overværede en skolekammerats foredrag om drømmetydning, og faktisk besluttede mig for at blive psykolog.

Livet som uhelbredeligt drama

Så jeg sad med bogen om myter på gulnede sider med uforståelige noter i marginen, og her gik det op for mig, at jeg måske nok havde glemt noget af glæden og spændingen ved…

View original post 1,671 more words

Personlighedens tre faser. Hvilken fase er du i?

jeg har udformet på meget intuitiv basis, en personlighedsmodel der er lige så enkel og logisk, som den ikke rigtigt er set før. Værsgo :0)

Thomas Markersen

I gruppesammenhæng kan man ofte observere tre typer adfærdsmønstre, der siger noget om hvor folk er i deres personlige udvikling.

Observationer

Der er fem observationer og forbehold jeg vil dele med jer før vi går i gang:  1) Adfærdsmønstrene viser sig tydeligst i sammenhænge, hvor folk ikke kender hinanden så godt, for her presses mange ud i de roller der ligger en nærmest. 2 ) Nogle er hele tiden i en af faserne, andre, som for eksempel mig selv, bevæger sig lidt fra fase til fase afhængigt af kontekst. 3) De rene typer er for denne følgende udlægnings skyld de mest interessante. 4) Vi er alle mest i én fase i en given tidsperiode. 5) Nogle synes aldrig at komme ud af den første eller anden fase, hvilket ikke nødvendigvis er sørgeligt eller dårligt. Ifølge reglen om dynamik og synergi er forskellighed mennesker imellem nemlig mere værdifuldt ens ensartethed.

Den…

View original post 2,019 more words

Om at gøre en forskel for andre og passe på sig selv samtidigt

Her er hvad jeg skrev en sen aften, da jeg var blevet mør over min hjælperrolle…

.. Da jeg var yngre troede jeg, at jeg ikke blev påvirket af mine klienter, nu har jeg det som om jeg er hotel for halvdelen af byens dæmoner. Efter 13 år som terapeut vil jeg vove at påstå, at jeg kender jeg til flere ting man kan blive ked af og stresset over, end 99% af befolkningen. Jeg kender til praktisk talt alle angstens ansigter. Jeg ved fx at man kan være bange for lys, mørke, mænd og kvinder. Man kan være bange for at få børn, man kan være bange for ikke at få børn. Livet kan anskues på måder med så meget bitterhed, misantropi og mistillid at luften står stille i rummet. jeg kender nu folk fra flere kulturer og subkulturer end de fleste nogensinde vil gøre. Og jeg har båret folks håb i tonsvis, medens de har kigget blankt ud i luften, eller kigget indad i et uendeligt tomrum af håbløshed. Jeg har været rygraden hos de forslåede og fortabte. Jeg har holdt folk i hånden for at de ikke skulle ryge i misbrug og selvmord. Jeg har bevidnet folk i sorg og krise, og prøvet at gå i det tempo, i grader, længder og dybder som mange, selv gennem et helt liv aldrig får indblik i. Jeg har siddet med drenge på 14 år, som lige har mistet deres far. Jeg har været folks smil, mod, eksterne pandelap når de ikke kunne tænke en ærlig tanke. Jeg har gang på gang på gang holdt mig nysgerrig og ikke-vidende, medens jeg har bidt mig i læben og heppet inderligt på, at folk fandt nøglen så de kunne åbne døren inde fra. Jeg har kigget med ængstelighed på din ryg, når du er gået ud af døren, for jeg er ikke hundrede procent sikker på, at du ikke vil tage livet af dig selv, selvom du griner det af dig, som en joke. Jeg har luret på din parathed, som en panter på spring for hvornår vi kunne vriste dit misbrug eller dit uheldige personlighedsmønster fra dig, så vi kunne give dig et rigtigt liv. Jeg har udholdt de vrede projektioner fra alt det uudlevede fra dine mørke afkroge, og jeg har hjulpet dig med at børste spindelvævet af de glemte skikkelser og lade dem danse sig trætte i deres knogler, så du kunne blive fri for dem… Jeg er en træt receptionist på hotellet, men der er stadigvæk åbent. Der er stadigvæk åbent. Skal bare også huske at passe lidt mere på mig selv. Det var forløsende at beskrive de oplevelser. Tak fordi du læste det.

kom med tre gode råd til os i boksen herunder ❤️💪🏼 . Hvordan passer du/man bedst på sig selv i hjælperjobs?

Featured post

Det “lille kørekort til mænd”, en hjælp til kvinder vedrørende håndteringen af den moderne mand

Jeg skrev et ”kørekort til kvinder” til de mænd, der ikke kan finde ud af at håndtere moderne kvinder. Det gik lidt hårdt ud over Rene Fredensborg, der netop startede diskussionen ved at provokere med at vånde sig over danske kvinder. Medens hans tilgang var uforsonlig, skal han have tak for at provokere til debat, da der nok er noget at tale om.

Folk har været glade for ”kørekortet til moderne kvinder”, det er blevet læst 20.000 gange i skrivende stund, og der har også været et par spørgsmål. Dem vil jeg yde lidt retfærdighed.

Det er blevet nævnt, at “mænd ikke skal være så søde som muligt”, som jeg ellers forslog, for så falder mændene i vennefælden. Til det vil jeg sige, at en god kæreste altid prøver at være så sød som muligt. Kvinder tænder netop på mænd, der prøver at være søde, ikke mænd der prøver på ikke at være søde eller noget andet mærkeligt noget. Kvinder kan godt lure om det er påtaget. Det er vel med al respekt ægtheden de tænder på, og en ægte mand kan selvfølgelig ikke være sød hele tiden, derfor “vær så sød som muligt”.

Det er blevet diskuteret at ”kørekortet til kvinder” kan bruges på kvinder såvel som på mænd, det medgiver jeg vedrørende mange af punkterne.

Det er også blevet nævnt at jeg generaliserer. Det er sandt. Vi er forbandet og beriget med evnen til at kunne kategorisere, for eksempel ”kvinde” og ”mand” og ”hus” og ”vej”. Vi kategoriserer imidlertid ud fra et behov for at forstå og kommunikere, så en formodning om at kategorier par tout skulle gøre diskussionen værre køber jeg ikke.

Vi er ens på mange punkter og forskellige på mange punkter. Min erfaring fortæller mig, at der overordnet set er kønsforskelle på spil, som gør sig gældende i de fleste forhold, og som kan være vigtige at kende til.

Biologiske forskelle mellem kønnene til en side, ser jeg primært kønsforskellene som “eksistentielle sandheder”, noget der virker for os, noget der agerer uundværlige stilladser for vores fælles livsudfoldelse. (Selv homoseksuelle benytter sig, så vidt jeg forstår, af mange af de samme arketypiske temaer fra kønsdikotomien.)

Der kan selvfølgelig være problemer forbundet med kategorier og generaliseringer, især vedrørende sådan nogle komplekse emner som personligheder og relationer, hvor man opdager, at det meget nemmere at sætte andre i bås, end én selv. Man ser jo nemt en kompleksitet hos sig selv, som man ikke kan se på samme måde i andre. Desuden er vi først og fremmest mennesker alle sammen.

Når jeg nu vil skrive et kørekort til kvinder om hvordan vi mænd skal ”køres”, frygter jeg, at jeg min psykologfaglighed til trods, kommer til at beskrive hvordan jeg selv gerne vil behandles af en kvinde, hvorfor det ikke bliver så generaliserbart endda, for medens jeg nok har kendt mange kvinder intimt, har jeg kun kendt én mand på den vis, og det er mig selv.

Med alle de forbehold, værsgo:

Det lille kørekort til mænd

 1. Når nogle mænd siger ”jeg elsker dig” efter første date, og kan blive så oven ud forelskede at de bliver klyngende, skyldes det den mandlige psyke, og ikke at du har fundet sammen med en komplet idiot. Jung kaldte det en “anima besættelse”. Det går over.
 2. Edit: Mænd der får sex og frihed til at være dem de er, med alskens tidskrævende interesser, er som regel glade mænd i parforholdet!
 3. Mange kvinders kræsenhed stikker af for tiden. Kvinder vurderer således at over 85 % af mænd på datingsider er under gennemsnit attraktive og skal tilsyneladende lære at kunne sove med en ært eller to under madrassen. Giv det lidt tid. Stik ikke af med det samme.
 4. I et psykodynamisk perspektiv (at vi er sammensatte) synes mandens primære kærlighedsmotivation at være at ville genskabe den kropslige symbiose, hvorfor vi skal berøres for at føle os elskede. Medens en kvinde åbenbart vil reparere/genskabe noget mere komplekst. Rør ved din mand dagligt.
 5. Det er så smertefuldt for os at være i en svær samtale, at kvinden måske skal tænke over om samtalen er så vigtig endda.
 6. Mænd der synes at være gode til at samtale, er ikke nødvendigvis gode til at kommunikere. Mange mænd kan snakke flot og rent faktisk ærligt i øjeblikket, om noget der har med følelser at gøre, og vende sig om og handle helt omvendt. Se os an.
 7. Vi kan ikke gøre for det. Mænd der ikke oplever sig i den øvre halvdel af de givne hierarkier vi ser os selv i, bliver triste og tvære. Derfor: Anerkend og ros din mand med jævne mellemrum, smil til os og sæt en hånd på ryggen, eller på brystet af os (så føler vi os stærke).
 8. Hvis manden gerne vil gøre dig glad hele tiden, og du fornemmer at han bliver kedelig/vag/uærlig, så fortæl ham hvordan du fungerer, og hvad du gerne vil have, så du ikke mister respekt for ham.
 9. Hvis du er tosset nok til at finde sammen med en mand, der har datet meget og mange, må du have tålmodighed med manden og kontrollere ham til at begynde med, uden at han bliver alt for irritabel. Det kan godt lade sig gøre at tæmme os.
 10. Du skal måske date mange hvis du leder efter en kæreste, men hvis du vil bevare lidt tro på parforholdets komplette kærlighed, så begræns antallet af erobringer, eller antallet af gange, du går med til erobringer.
 11. Fortsæt endelige med at opdrage os til at være nogen I gider at være i stue med, men vær kloge nok til at vælge jeres kampe. Mange mænd har mere tilfælles med teenagere end med kvinder.
 12. Intet er mindre charmerende end den, der i årevis prøver at få sin partner til at gøre noget, som bare ikke kommer til at ske.
 13. Hvis du vil have en sødere og mere velfungerende mand, skal du over tid (måske et år eller mere) give god og kærlig opmærksomhed til os hver gang du ser os gøre noget godt. Det virker rent faktisk. Vi er lidt som hundehvalpe på den måde.
 14. Af en eller anden årsag føler mange mænd mere skyld end kvinder gør. Hvis du som kvinde bidrager til vores skyldfølelser for at kontrollere os, skal du vide at manden kan knække af det, eller begynde på en Triatlon for at komme ud af huset.
 15. Mænd der er utro er dumme, mænd som ”kommer til” at være utro er åndssvage, mænd som aldrig kunne finde på at være utro er sjældne, og kvinder der aldrig vil komme til at elske andre end deres mand, findes ikke. Find ud af hvad der er på spil, og tilgiv hinanden.
 16. ”De gode er taget” er måske lidt af en kliché. Men… Hvis du går efter en mand der allerede er taget, er der stor risiko for at du bliver en bitter elskerinde.
 17. Gør hjemmet hyggeligt på en måde, der også tager højde for mandens behov. Der skal være behagelige steder at sidde (min kæreste har med sit medfødte ballerinastativ arrangeret bænke uden ryglæn ved vores middagsbord).
 18. Vær god til at lave mad med masser af forskellige friske urter og ting og sager, for selvom vi ofte ikke gider at gå op i varieret mad, elsker vi som regel at blive udsat for det (det er min kæreste til gengæld ekspert til).
 19. Lad være med at tro, at I kan dele alle opgaver 50 % mellem jer, for den ene kommer som regel til at tro, at han/hun har lavet mere end den anden.Tal om pligterne og fordel dem på fornuftig vis. Dovenskab hos en mand opstår som regel af uklarhed. Vær tydelig i dine forventninger til ham.
 20. Vi er meget mere følsomme end vi lader jer vide. Forskning viser, at en mands depression går mindre ud over en kvinde, end en kvindes depression går ud over en mand. Vi får utroligt meget energi fra jeres smil, og påvirkes voldsomt af jeres humør. Vælg smilet så meget I kan.
 21. Hvis du har svært ved at have lyst til sex, så lad være med at overlade det til lysten, om man vil. Sæt rammerne. Gå i bad sammen hver aften. Gå nøgne sammen i seng. Kys min. 30 sekunder hver dag. Lad det opstå som det natur det er.
 22. Lad være med at blive overraskede over en mærkeligt kølig og fraværende kæreste hvis du ikke gider at have sex med ham.
 23. Lad være med at tro, at vi ikke elsker jer, når vi ikke tager initiativer til ting. Vi er ikke lige så udholdende som jer. Mange mænd er døden nær efter arbejde. Det er desværre jeres bet at skulle arrangere det kulturelle. Bær det med stil.
 24. Mange mænd har brug for hjælp og motivation til at købe nyt tøj og soignere sig, så vi ligner noget I kan tænde på, husk bare at det skal gøres kærligt. Mænd der ikke går op i deres udseende er sikkert ikke dårligere partnere.
 25. Lad være med at tale højt om jeres problemer når I er sammen med andre. En mand kan ikke tåle statustab offentligt hvad hans forhold angår.
 26. Hvis du har en stærk følelse, skal han ikke nødvendigvis inddrages i den. Mange af de strømme af følelser, tanker og fornemmelser der løber igennem os, reflekterer ikke virkeligheden. Vær tålmodig, se ting an.
 27. Lad være med at blive forskrækket når en mand enten går, vil skændes, eller truer med at forlade dig når I er uenige om noget. Mænds bevidsthed blev udviklet senere end kvindens, hvorfor vores stressrespons også er mere primitiv. Mænd reagerer mere med kamp/flugt på stress, medens kvinder ofte reagerer stik modsat, ved at ville tale om det (nogle mener at vores IQ har overhalet jeres en lille smule, men det er tydeligvis ikke alt den kan bruges til).
 28. Lad være med at kigge efter andre mænd, når I er sammen. Og hvis du får lyst til at flirte medens din mand kigger på, bør du overveje om du ikke har tilbragt for mange timer i træk med ham. Kom mere ud med veninder og få brændt det af.
 29. Overvej om en forårsrengøring i parforholdet måske kunne være en god idé.

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑