Philip Fortuna

Philip Fortuna holds a Bsc. in International Business from CBS and is tour de force athlete and coach.

With several years experience coaching, motivating and mentoring people to peak performances in both business and sports.

After running a mental performance boutique helping corporate and private clients, he recently joined forces with Thomas Markersen.

“Philip has been able to solve problems for our clients that we couldn’t solve as coaches and therapists. Sometimes people need someone to hold their hands and cheering from the side lines while achieving the life they want to live and need to live. Philip is bar none the best life- and business coach that I have worked with when it comes to difficult cases requiring that extra level of motivation and grit.” – Thomas Markersen

Philip is the go to guy when the going gets tough and when standard therapy and coaching just doesn’t cut it.

Read more here.

Psykolog Patrick Renault

Mit navn er Patrick Renault. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2009. I mit arbejde som klinisk psykolog har jeg specialiseret mig i mindfulnessbaseret kognitiv adfærdsterapi (særligt Acceptance & Commitment Therapy) og eksistentiel terapi. Som privatpraktiserende arbejder jeg meget med stress, angst og depression.

 

For bedst muligt at hjælpe dig søger jeg først og fremmest anerkendende at møde dig dér, hvor du er. Sammen undersøger vi grundigt din problematik og situation for at sætte nogle klare mål for forløbet og en fremgangsmåde for at nå derhen.

 

Det kan både indebære (1) hjælp til at håndtere smertefulde følelser, kropslige fornemmelser eller tanker, så de bliver mindre styrende af dit liv og (2) hjælp til at afklare, hvad der virkelig er vigtigt og værdifuldt for dig. Terapiens sigte er at hjælpe dig med at få et mere indholdsrigt, meningsfuldt og bevidst nærværende liv.

 

Som en af de første i landet specialiserer jeg mig i den form for kognitiv adfærdsterapi, der kaldes Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Et stigende antal videnskabeligt dokumenterede resultater gør aktuelt ACT til en af de mest efterspurgte former for psykoterapi i forhold til en lang række problematikker. Men som sådan er tilgangen funderet i årtusinder gammel visdom, der kan genfindes i blandt andet stoisk, buddhistisk og eksistentiel livsfilosofi. Med denne form for terapi går vi resultatorienteret frem med oplevelsesbaserede øvelser og teknikker og målrettede ændringer af handlemønstre i hverdagen.

 

Ønsker du et mere fordybende og indsigtsgivende forløb, tilbyder jeg også samtaleforløb af mere eksistentiel karakter. Jeg har beskæftiget mig eksistentiel fænomenologi og terapi i en række sammenhænge og sidder i styregruppen for Forum for Eksistentiel Psykolog & Terapi: http://www.eksistentielpsykologi.dk

 

Jeg har tidligere erfaring med behandling af svære traumer såvel som spiseforstyrrelser i psykiatrien og tillige arbejdet med akutte kriser og selvmordstanker.

 

Jeg ser frem til at møde dig og hjælpe dig videre med dit liv.

Skriv til: Patrickpsykolog@gmail.com / tlf.: 41405776.

Filosof og terapeut Anders Dræby Sørensen

Baggrund

Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra England, og derudover er jeg uddannet filosof og idéhistoriker og har efteruddannelser i psykologi og psykoterapi. Til dagligt har jeg en klinik på Knabrostræde i centrum af København. Desuden underviser jeg i eksistentiel terapi og kritisk psykopatologi ved New School of Psychotherapy and Counselling i London, ligesom at jeg er ekstern lektor i pædagogisk filosofi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

 

Eksistentiel og filosofisk terapi, coaching og supervision

I mit daglige virke som terapeut, coach og superviser arbejder jeg mere specifikt med eksistentiel terapi og filosofiske tilgange til supervision og coaching.

 

Det eksistentielle

Jeg er uddannet i den eksistentielle og fænomenologiske tilgang til terapi, og det betyder, at jeg tager udgangspunkt i din oplevelse af dig selv i din verden. Hos mig kan du derfor få hjælp til at få afklaret, hvordan du finder mening med livet, og hvordan du kan få afklaret spørgsmål som

  • Hvem er jeg?
  • Hvor er jeg på vej hen?
  • Hvor vil jeg gerne hen i livet?
  • Hvordan lærer jeg at træffe de rigtige valg i livet?
  • Hvordan lærer jeg at leve uden lidelse og bekymring?

 

Det filosofiske

Jeg er filosofisk uddannet og arbejder også med en filosofisk tilgang til terapi, såvel som til coaching og supervision. Det betyder, at jeg ikke tager udgangspunkt i diagnoser og psykologiske kategorier men møder dig som et helt menneske, der ønsker at opnå et godt liv. Mit arbejde er baseret på den oprindelige opfattelse af filosofien som en livskunst, og derfor er mit mål også at hjælpe dig med at lære kunsten at leve dit liv på den bedst mulige måde.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at komme i kontakt med mig, så gå ind på min hjemmeside www.livsduelig.com eller skriv til mig på anders@livsduelig.com

Psykolog Thomas Markersen

 

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet. Praktiserende siden 2005.

Jeg arbejder med afsæt i dyb nysgerrighed. Hvem er du? Hvad har du oplevet? Hvad vil du gerne forstå bedre? Hvad vil du gerne arbejde med? Hvordan kan vi forstå og beskrive din virkelighed? Hvilke nye perspektiver og handlemuligheder kan vi få øje på i fællesskab? Hvilke opgaver kan vi eventuelt give dig, som du kan arbejde med mellem sessionerne?

Mine metoder: Jeg arbejder tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og mindfulnessbaserede metoder. Jeg benytter også metoder fra andre klassiske terapeutiske retninger, når det er relevant. Det er fx ofte effektivt og forløsende at arbejde med sit “indre barn” i forhold til en helt stribe udfordringer i tilværelsen. For selv om at vi er blevet voksne, har vi stadig antagelser, forståelser og reaktionsmønstre, som er blevet grundlagt tidligt og som er relevant at arbejde med.

At lære hinanden at kende: I den første session forsøger vi at lære hinanden at kende, at oparbejde en forståelse for dit unikke selv og begynder allerede her at hjælpe dig med at opleve klarhed og ro.

Gennemsigtighed: Jeg arbejder så ”gennemsigtigt” som muligt. Når jeg delagtiggør dig i logikkerne bag metoder, teknikker og argumenter, er det for at støtte dig i at tænke mere klart. På godt gammelt dansk hedder det “hjælp til selvhjælp” ( i tekstbogen hedder det ”psykoedukation” og ”socialisering til metoder”).

”De rette svar”: I terapiens rum leder vi ikke efter de rette svar som sådan, vi leder efter de mest brugbare svar til en kompliceret verden, som hele tiden ændrer sig.  I religionen søger man præcise svar, i terapien søger vi også tit klare svar, men vi har også et mål der hedder, at kunne leve uden klare svar og rumme de konflikter der er udviklende for os.

Det eksistentielle/livsvalg: Ofte vil vi være i vildrede med hvad vi vil, og hvordan løser man lige et problem, som man ikke kan definere? Her tilbyder jeg afklarende samtaler med rod i eksistentielle perspektiver, samtaler der sætter dig i kontakt med vores evolutionsbiologiske aner og vores kulturhistorie. Jeg vil vove at påstå, at du har ikke oplevet nogle tilstande og problemer som ikke er blevet oplevet før, og som ikke er indfanget i myter, religion og de historier vi omgiver os med. Jeg hjælper dig med at se dig selv i et større perspektiv, som er forløsende og forvandlende for dig.

Konsulent og underviser: Jeg har sideløbende med mit virke som terapeut og coach undervist i en årrække i mange forskellige sammenhænge. Jeg har desuden erfaring med ledelse på strategisk niveau, hvorfor jeg er godt klædt på til arbejdet som proceskonsulent og sparringspartner for ledere.

Jeg tilbyder terapi og coaching inden for følgende områder:

  • Stress, depression, angst og OCD
  • Lavt selvværd, usikkerhed, ensomhed
  • Fobier, herunder frygt for fx eksamener, møder og jobinterviews
  • Erhvervspsykologiske emner, herunder personlig udvikling i arbejdslivet, rekruttering og konflikthåndtering

Træffes bedst på hverdage ml. kl. 8-9 og 14-16. Der er mulighed for aftenkonsultation tirsdag og torsdag.

Blog at WordPress.com.

Up ↑