Udtalelser

Udtalelser  

I forbindelse med konferencen “The Mindful Brain” med Dan Siegel på Den Sorte Diamant, deltog Thomas Markersen som konferencier. Han introducerede talerne og opsummerede på deres pointer, således at de forskellige indlæg blev godt kædet sammen, ligesom de mere komplekse emner blev gjort mere forståelige for deltagerne. jeg kan varmt anbefale Thomas til en hver virksomhed, der har behov for en tovholder, eller konferencier. Han fik skabt tryghed og et godt humør hos deltagerne med sit varme og intelligente perspektiv på hjerne og psyke – Jeanette Oxlund, cand mag.. 

..Vi fik rigtig meget ud af dit foredrag, og jeg har fået mange positive tilbagemeldinger om, at der hos den enkelte bliver tænkt videre med baggrund i dit oplæg. Dertil kommer, at jeg også i ledelsessammenhæng kan bygge på den fælles reference, som du gav os. Din kognitive vinkel var et vigtigt supplement til vores trivselsdiskussioner omkring planlægning, prioritering m.v., og din underbygning i forhold til emperi var god og virkningsfuld. Vi kunne godt bruge en “omgang” mere, hvor du går mere i dybden med konkrete redskaber til at få trukket kontrollen ind til én selv, adskilt arbejde og fritid o.l., så vi håber, at vi kan vende tilbage måske i det nye år. – Mette Odgaard Mylin. Plan- og Byggechef Høje-Taastrup Kommune

Tak for et rigtig godt foredrag i går! Fremmødet var virkeligt godt. Dit foredrag var ubesværet, flydende og med masser af gode pointer, og deltagerne udviste både interesse og spørgelyst. Endnu engang tak, Thomas. Det var et godt foredrag!  Med venlig hilsen Nina Kotschenreuther Projektleder i Landsindsatsen  mod Depression i hovedstaden PsykiatriFonden

Tak for dit inspirerede og indholdsmættede oplæg om kognitiv teori på IT-Universitetet i torsdags!  – Bo Gad Køhlert Studieadministratrionen…

vedr. foredrag om kognitiv psykologi og stress: Kære Thomas. Det var en rigtig god eftermiddag. Jeg synes især, du tog godt bestik af at understøtte din fremlæggelse med referencer til undersøgelser og viden på området (et behov denne forsamling havde). Jeg havde forinden fået spørgsmålet “hvad er han for én” (underforstået – kan vi bruge “ham” til noget), og det lovede jeg de kunne, og du indfriede alle mine forventninger. Mine kolleger er også kun kommet med positive tilbagemeldinger. Du er en god formidler, har humor og gør ikke stoffet mere kompliceret end det er. Kollegerne synes, at de har fået noget at tænke over, og at de kan bruge din tilgang til håndtering af stress/tankeprocesser konstruktivt. Dine eksempler,”billeder” og kombinationen af tegninger og teorier, er også blevet fremhævet. Du er især god til at bygge videre på de spørgsmål, der bliver stillet. God situationsfornemmelse. – Lene Rasmussen, Sundhedskonsulent, Folkesundhed København

…Vil bare lige fortælle dig, at tilbagemeldingen fra personalet som deltog fra Tornhøj Børnehave, var meget positive for hele arrangementet – underviseren og indholdet. Det endte med at blive et helt særligt arrangement… God weekend.. – Rikke Dyrmose. Tornhøj Børnehave

“Thomas er en både nærværende, underholdende og vidende underviser. Han havde os i sin hule hånd.” Malene Rix, Forhandlingsrådgiver

“Spændende og relevant kursus, der inspirerer og giver bedre forståelse for kropssproget, med meget levende og dygtige undervisere – samt gode grin undervejs.” Ea Carøe, cand.psych.stud.

“Brug din krop og bliv klogere på dig selv og andre.” Ellen Juul Mogensen, Neuropsykolog

“Jeg anbefaler gerne kurset (kropssprog) til andre, som arbejder med udvikling af andre.” Lene Sander, Business Coach

“Thomas er en inspirerende underviser, der formår at forklare sin pointer med humor og knaldgode eksempler”. Mette Rix, Performance Instruktur

“Kropssprog i praksis – lærerigt og brugbart.” Alice Sprotte, Præst

“Den afslappede, uformelle stil har været en fornøjelse.”

“Et rigtig sjovt og spændende kursus, vigtigt at blive gjort opmærksom på ens eget og andres kropssprog. Meget praksisorienteret, mange øvelser.”

“Jeg kan anbefale workshoppen til alle, som er interesserede i at øge deres opmærksomhed og få konkrete værktøjer til at arbejde med deres kropssprog.”

“På afslappet, vedkommende måde sættes der ord på ting, der er en del af alles hverdag, men som man ikke altid tænker på. Øvelser som man kan tage med sig.”


Medical Operations i SOS International gjorde brug af Thomas Markersen ifm. en coach-uddannelse af hele ledergruppen. Coachingen havde afsæt i positiv psykologi og havde til formål at sikre at lederne fik de rette værktøjer til at håndtere daglige personalemæssige opgaver som personlig udvikling, øget arbejdsglæde, udbytte af svære samtaler, mindske stress og håndtere personale problemer.  Thomas har bidraget til at sikre personlig coaching og vejledning til lederne, så de følte sig godt klædt på og fik tacklet deres individuelle udfordringer optimalt. Efter forløbet har vi arbejdet videre med redskaberne og vi kan fra den nyeste spotmåling se, at trivslen i afdelingen steget og tilliden til ledelsen og den fælles strategi er vokset. Lederne føler sig derudover mere trygge ved de ovennævnte udfordringer og har i tillæg fået øget sammenhold og endnu bedre samarbejde. – Christa Ratgen Linnetved. Head of Operations

Her en FLOT evaluering af kurset i systemisk coaching. Skalaen går fra 1-5, hvor 1 er bedst. 

Levede underviseren generelt op til dine forventning:

1,0

Hvordan vurderer du underviserens præsentationsmæssige indsats:

1,0

Hvordan vurderer du underviserens faglige indsats:

1,0

Levede kurset emnemæssigt op til dine forventninger:

1,2

Hvordan vurderer du kursets faglige indhold:

1,2

Hvordan vurderer du fordelingen mellem teori og praktiske øvelser:

1,0

Hvordan vurderer du det skriftlige materiale:

2,0

Hvordan vil du bedømme kurset som helhed:

1,0

 Venlig hilsen. Dorthe Pihl Hansen. Kursussekretær. Teknologisk Institut.  Center for Uddannelse & Konferencer 

Psykolog Thomas Markersen

 

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet. Praktiserende siden 2005.

Jeg arbejder med afsæt i dyb nysgerrighed. Hvem er du? Hvad har du oplevet? Hvad vil du gerne forstå bedre? Hvad vil du gerne arbejde med? Hvordan kan vi forstå og beskrive din virkelighed? Hvilke nye perspektiver og handlemuligheder kan vi få øje på i fællesskab? Hvilke opgaver kan vi eventuelt give dig, som du kan arbejde med mellem sessionerne?

Mine metoder: Jeg arbejder tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og mindfulnessbaserede metoder. Jeg benytter også metoder fra andre klassiske terapeutiske retninger, når det er relevant. Det er fx ofte effektivt og forløsende at arbejde med sit “indre barn” i forhold til en helt stribe udfordringer i tilværelsen. For selv om at vi er blevet voksne, har vi stadig antagelser, forståelser og reaktionsmønstre, som er blevet grundlagt tidligt og som er relevant at arbejde med.

At lære hinanden at kende: I den første session forsøger vi at lære hinanden at kende, at oparbejde en forståelse for dit unikke selv og begynder allerede her at hjælpe dig med at opleve klarhed og ro.

Gennemsigtighed: Jeg arbejder så ”gennemsigtigt” som muligt. Når jeg delagtiggør dig i logikkerne bag metoder, teknikker og argumenter, er det for at støtte dig i at tænke mere klart. På godt gammelt dansk hedder det “hjælp til selvhjælp” ( i tekstbogen hedder det ”psykoedukation” og ”socialisering til metoder”).

”De rette svar”: I terapiens rum leder vi ikke efter de rette svar som sådan, vi leder efter de mest brugbare svar til en kompliceret verden, som hele tiden ændrer sig.  I religionen søger man præcise svar, i terapien søger vi også tit klare svar, men vi har også et mål der hedder, at kunne leve uden klare svar og rumme de konflikter der er udviklende for os.

Det eksistentielle/livsvalg: Ofte vil vi være i vildrede med hvad vi vil, og hvordan løser man lige et problem, som man ikke kan definere? Her tilbyder jeg afklarende samtaler med rod i eksistentielle perspektiver, samtaler der sætter dig i kontakt med vores evolutionsbiologiske aner og vores kulturhistorie. Jeg vil vove at påstå, at du har ikke oplevet nogle tilstande og problemer som ikke er blevet oplevet før, og som ikke er indfanget i myter, religion og de historier vi omgiver os med. Jeg hjælper dig med at se dig selv i et større perspektiv, som er forløsende og forvandlende for dig.

Konsulent og underviser: Jeg har sideløbende med mit virke som terapeut og coach undervist i en årrække i mange forskellige sammenhænge. Jeg har desuden god erfaring med at rådgive ledere på alle planer.