Thomas’ 44 teser om en eksistentialisme til den nye tid

(Foto: Tatovering af Albert Camus Citat på overtegnedes arm. “Lykkelige er de hjerter der kan bøje, for de vil aldrig briste”.)

Eksistentialismen står for en kulturel bevægelse af en art, der er så mangeartet, at ingen med respekt for sig selv har forsøgt at definere den. Jeg er heldigvis ikke så fin, at jeg ikke vil forsøge. Om ikke andet, så for min egen skyld.

Følgende er min egen forståelse af en eksistentialisme til den nye tid. Jeg kunne sikkert have skrevet 100 flere punkter, og brugt ti år på det. Det har jeg ikke gjort. Jeg har derimod prøvet at skrive det så intuitivt og flydende som muligt, for at hædre mit skriveflow, mit gode humør og min resolutte tro på, at det ægte følte og naturligt udtrykte kommer tættest på noget rigtigt. Samt, selvfølgelig, min indædte tro på, at heldet følger de tossede.

Hvis jeg fremsætter tingene lidt hårdt og kontant, er det fordi jeg ikke har haft tid til at bløde det op til alles smag. Jeg glemmer nogle gange de forbehold der som smør på brødet gør, at man ikke kløjes i idéerne.

 

 1. Modighed. Livet er som udgangspunkt usikkert. Vores grundopgave er at turde det.

 

 1. Tillid. Vores opgave er ikke at føle os 100 % sikre på hverken os selv eller andre, men at turde at udvise tillid til os selv og vores medmennesker.

 

 1. Lidelse. Lidelsen er givet. Løsningen på at leve godt et godt liv, må være, at leve så meningsfuldt, at livets iboende usikkerhed og lidelse kan bæres.

 

 1. Medfølelse. Når du har lært at rumme dig selv og egen lidelse med uforfærdet ærlighed, vil du blive bedre til at rumme andre.

 

 1. Det interessante liv. Hvis du stræber efter lykke vil du ofte forsøge at undgå stress, og eftersom et interessant liv som regel indebærer stress, vil det ende i et overfladisk liv. Derfor søger eksistentialisten at leve et interessant, og ikke et lykkeligt liv.

 

 1. Mening. Eksistentialisten vil således søge mening og ikke lykke, og betragter måske endda stress og lidelse som tegn på at man lever på en værdifuld måde. (Kierkegaard ville gøre mennesket en tjeneste ved at gøre livet svært.)

 

 1. Angstens natur. Vi indlærer ikke som sådan frygt og lidelse, som ellers er kerneantagelsen i det meste psykoterapi, for lidelsen og frygten er normen, ikke undtagelsen. Det gode liv er et hvor vi fra barns ben lærer at acceptere, rumme og overkomme modgang og den lidelse og tvivl, der hører livet til. Vi skal ikke aflære angst, vi skal ”tillære” mod.

 

 1. Frivillighed. Derfor er exposure (at udsætte sig selv for det frygtede) en central del af en hvilken som helst virksom psykoterapeutisk intervention. Det vi nærmer os frivilligt styrker os, det vi løber fra svækker os.

 

 1. Kreativitet. I overgivelsen til det usikre liv med tapperhed kommer vi i kontakt med et større selv, med der tilhørende større oplevelsesrigdom. Det er fra bunden, ikke fra toppen, at man skuer sit hele selv. Det stort oplevede liv kalder på at finde udtryk, således gør lidelsen os mere kreative.

 

 1. Tvetydighed. ”At være eller ikke at være”, er ikke spørgsmålet, men måske snarere svaret på hvordan vi skal opleve os selv, for tvivlen ægger en til at søge råd, tænke selvstændigt og gøre noget meningsfuldt, dvs. træde i karakter. Hamlet frøs i en stilstand der hører teenageren til, eksistentialisten er den voksne, der handler og håndterer de konsekvenser handlingerne måtte kaste af sig.

 

 1. Paradokser. Paradokserne frelser sjælen fra stilstanden på søjlerne af de rette holdninger og absolutte sandheder, som vi ikke selv har fundet på, men åbenbart skal leve efter? Montaigne blev mesteren af paradokset, og jeg tror han skabte så mange paradokser for sin friheds og fornøjelses skyld. Hvilket også har været til vores friheds og fornøjelses skyld.

 

 1. Bevidsthed og krise. Vores ofte forgæves forsøg på at forstå tilværelsen, er som en indædt kamp, der ikke skal frygtes, men ses som vidnesbyrdet for bevidst eksistens.

 

 1. Selverkendelse. Den der giver sig hen til nu’et opdager at ingen tanke eller følelse kan skræmme ham. I nu’et bliver frygten, angsten og tvivlen nemlig til endnu nogle begivenheder i det selv, der er din krop. For kroppen er dit selv. Eksistentialisten sorterer ikke mellem det positive og det negative som fx psykiatrien gør det. Det ”negative” i det indre ses ikke som sygeligt.

 

 1. Visdom. Vi defineres ikke bare os vores krop, navn, nationalitet og oplevelse, men af vores baggrund, det vil sige rummet vi bevæger os i. Derfor er en ”fremmedgørelse” i forhold til verden en illusion. Vi er nemlig på en og samme tid både os selv og vores omgivelser. Eksistentialismen forkaster subjekt/objekt forholdet, bl.a. fordi den også kan lede til nihilisme.

 

 1. At tro på noget. Nihilismen er ikke bare en intellektuel blindgyde, men en glidebane til forfærdeligheder, for hvis man ikke finder sit eget liv meningsfuldt, er andres liv det jo heller ikke?

 

 1. Irrationalitet. Eksistentialismen betvivler ikke videnskaben, men betvivler dens logikker hvad angår forståelsen af det enkelte menneske. Mennesket er ikke rationelt. Livet skal ikke forstås rationelt. Mennesket vil til at begynde med slet ikke have det nemt. Hvad er værre end at være sammen med nogen som er så vild med dig, at du ikke kan gøre noget galt?

 

 1. Oplevelse. Eksistentialisten leder efter meningen med livet i fornemmelsen og oplevelsen, ikke i rationelle kalkuler.

”Livet giver ikke mening, for vi er som et støvkorn på støvkorn i tid og rum.” siger du

Jeg svarer: ”Det er da meningsfuldt at grine?”

”Hvem hører din latter om hundrede år?” svarer du.

Jeg svarer: ”Det ved jeg ikke.”

Du kigger triumferende på mig.

Jeg svarer: ”Hvorfor skulle det ikke gøre livet endnu mere meningsfuldt, at det er kort?”

Du siger: ”For du er bare en ligegyldig plet i tid og rum.”

Jeg svarer dit blik: ”jeg er ikke ligegyldig for dig lige nu?”

Du siger: ”Du betyder intet for mig.”

Jeg bliver tavs. Jeg ser hans kulde, og får lyst til at trække mig. Jeg fortsætter en tankerække inde i mig selv:

”Hvorfor ikke se sig selv som spidsen af en fraktal, af et univers, der er ved at vågne, som fra en stjernes drøm?

Du svarer ikke, og jeg fortsætter:

”Kan du bevise, at det ikke er universet der blinker til sig selv, når vi misser med øjnene om morgenen? Havde du tænkt over, at livets største trick var at bilde os ind, at du kun lever en gang, så du kan elske det endnu mere? Og du behøver ikke en gang at tro på det, men når du griner af glæde, eller kigger et spædbarn i øjnene, kan det godt være sandt, i hvert fald i et sekund.”

Du siger: ”Det tror jeg ikke på!”

Jeg svarer også: ”Det tror jeg ikke på!” og fortsætter:

”Bare fordi du kan lyve over for dig selv, betyder det ikke, at du kan lyve over for mig.”

“Jeg lyver ikke” siger du så

“men du taler heller ikke sandt”, svarer jeg...

MilkyWay_TA-147851475

 1. Kald til selvopofrelse. I stedet for at fortvivles af store tanker, og rædselskabinettet af overrationalitet, så tillad dig selv at mærke kulden fra den åbne himmel og opdag her din impuls til kærlighed og store gerninger. Lad dén være en rettesnor. Noter dig, at den ikke kommer af tanken.

 

 1. Modstanden mod ”biologiseringen”. Eksistentialismen vånder sig over en teknisk rationel biologiserende forståelse af mennesket og vores psyke. Når vi betragter vores indre med frygt, gør vi os fremmede over for os selv, og man kan sige, at når vi aktiverer vores rovdyrsdetektorsystem mod os selv, er det svært at slå fra igen. Vi skal derfor være forsigtige med at tale om ”symptomer” på dit og dat, når vi taler om hvordan vi har det med os selv.

 

 1. Livet som uhelbredeligt drama. Ofte vil bekymringer, mareridt og tvivl ikke være tegn på psykisk sygdom, men tegn på at livet savner din deltagelse, og hvis du ikke skaber dramaet selv, gør livet det for dig, fra bunden af din hvileløse sjæl.

 

 1. Viljens glæde. Der er så meget glæde forbundet med at nærme sig et ønsket mål, at lidelse ofte kan ses som fraværet af mål i tilværelsen. Lad være med at skamme dig over at stræbe og ville. Lad blot andre sige at du skal stå stille, hvis det er sådan at de kan fornemme deres egen udvikling.

 

 1. Individualitet. Individet er eksistentialismens primære analyseniveau. Den der tænker alene, tænker klarere: Only one attains the goal. Den store tænkning, af den art der kan vejlede os alle, synes at opstå hinsides markedets støj og populære holdninger. Eksistentialismen er indædt selvstændig i sit filosofiske afsæt.

 

 1. Humanisme: Mennesket skal insistere på at finde eksistentielle sandheder på egne præmisser, for den der oplever meningsfuldhed i livet, er sværere at forføre af betændte ideologier og sekter. Når vi insisterer på vores egne sandheder på egne præmisser, beskytter vi ikke bare os selv men også hinanden. Eksistentialismen er en humanisme, et værn mod brutalitet.

 

 1. Anarkisme. Med individet som sit primære analyseniveau, er reglen selvstændig tænkning, og det kan forekomme kaotisk og kontrært, og det er meningen. Anarkisme i den absolutte forstand forkastes som umodent.

 

 1. Romantik. Videnskabens billeder af celler og diagnoser er et spejl hvori vi ser frosne genfærd. Hvem forfærdes ikke af de kolde nuancer? I poesien og lyrikken ser vi ikke bare os selv og vores fortid, vi ser vores hjem og de mulige fremtider, der spreder sig som spektret af farver der kaster sig i alle retninger fra vores uudgrundelige fantasis møde med den levende kultur som spejl. Eksistentialismen er romantisk, for det er livet også.

 

 1. Forundring. Det er blevet normalt at slå forundring over tilværelsen hen, for hvad kan den bruges til? Poesi og dagens livsbekræftende dramaer kan ikke måles, vejes og tælle i konkurrencesamfundet. Eksistentialismen ophøjer forundringen til livskunst.

 

 1. Ægthed. I eksistentialisme foldes livets mysterier ud af den hele hjerne til den hele hjerne. Vi griber menneskeligheden i vores tale, vores skrift, vores bevægelser og musik, og vi lytter med hele vores krop, og mærker et stærkt tilhørsforhold og en dyb meningsfuldhed og sammenhængskraft med jorden og hinanden. Et tema i den humanistiske psykologi.

 

 1. Ydmyghed. Kants imperativ, opdateres til: ”Gør ikke mod andre, hvad du ikke vil have gjort mod dig selv!” For du ved ikke hvad der er bedst for andre, men du ved hvad der er ubehageligt for dig selv, og som sikkert også er ubehageligt for andre.

 

 1. Godhed. Måske vores oplysningstid og videnskab ikke kan give svaret på moralske og etiske spørgsmål. Det efterlader et hvidt felt på landkortet, som vi er forpligtet på at udfylde. For den uden viden hvad der er godt, er al anden viden ligegyldig. Eksistentialisten er fredselsker, men ved at livet kan være hårdt og kan kræve lidelse både hos os selv og andre.

 

 1. Ansvar og selvaktualisering. Eksistentialismen placerer det individuelle ansvar for et godt levet liv øverst i meningshierarkiet og endevender det for os og viser os i den forbindelse alle de djævle vi også må overvinde for at blive gode mennesker.

 

 1. Selvhengivenhed. Eksistentialisten kan sige på chokerende vis: ”Jeg giver mig hen til mig selv og låner mig ud til andre!”, for det er en sølle og i sidste ende unyttigt menneske, der ikke står godt i sit eget liv.

 

 1. Skepsis. Et stort ordforråd kan gøre folk lige så forvirrede, som afklarede. Blandt filosoffer er det comme il faut at sige at ”vi ikke har fri vilje”. Blandt psykologer: ”Vi har ikke et selv”. Blandt sociologer: ”Alt er magt, og vi er ikke andet end internaliseret undertrykkelse”. Blandt kønsforskere: ”… fill in the blank… ”. Disse overintellektuelle uhyrligheder kalder på en gentagelse af den skepsis for de lange ord som renæssancehumanisten Montaigne introducerede.

 

 1. At mærke efter. Medens vi ikke rigtigt kan sværge ved det, der er sandt, for vi er kognitivt begrænsede, har de fleste menneske en automatreaktion på det vi finder forkert. Det almindelige menneske bryder sig sjældent om brutalitet. At andre lider unødigt. Derfor er det afgørende, at vi fastholder retten til at mærke efter på egne præmisser og har rette til at sige fra. Det mindsker brutale regimers handlerum.

 

 1. Retten til at vrøvle. Den enkeltes frihed til at sige sit, ses i eksistentialismen ikke bare som et værn mod det totalitære, men også som et centralt udgangspunkt for ”logos”. Hvordan skulle jeg vide hvad jeg har tænkt, hvis jeg ikke har sagt det? Som der blev sagt en gang. Når vi knægter retten til at tage frit fra leveren, bremser vi bevidsthedens flimrende hav hvor fra mening opstår i den enkeltes sind og de resulterende samtaler. Meget af tiden siger vi nonsens for at blive korrigeret, for at høre os selv. Det er en menneskeret, ja nærmest en pligt over for logos at vrøvle lidt for at prøve at blive klogere. Kald det gerne for et paradoks.

 

 1. Uenighed. Det er godt at være enige om mange ting, og det er farligt. For hvis en flok er enig om stort set alt, er det tegn på at man har erstattet sin egen individuelle dømmekraft med flokmentalitet, og intet kan være mere åndsforladt og morderisk grupper og deres ansvarsløse stemninger. Eksistentialisten kan lide at snakke, og frygter ikke uenighed.

 

 1. Nonchalance. Vejen til holdbar diskussion og uenighed er bygget på nonchalance. Vi skal bære vores idéer let, om ikke andet for at kunne være i feltet sammen andre uden absolutter, og uden at blive uvenner. Eksistentialisten er cool.

 

 1. Frit lejde. Det vigtigste er, at man ikke bremser noget i oplevelsen for hvis man ikke kender sig selv, kender man ikke menneskeheden, og så kan vi ikke forstå det der foregår omkring os.

 

 1. Dynamik. Erkendelsen af vi ikke vil have noget, vi vil ville noget. Vi er processer uden ende.

 

 1. Det vilde. Hvis man taler om ”det indre barn” i dag, er det tåkrummende. Den dynamiske og kreative forståelse af mennesket synes relegeret til new age bølgens fjerde revle. Sygeliggjort under videnskabens kolde stetoskoplys gennem tynde hjerneskiver, og mistænkeliggjort af samfundskritikkernes arrighed over psykologi, der kan distrahere dem fra kampe mod “magten”. Eksistentialismen (gen)introducerer en vildskab i portrættet af mennesket, som mennesket fortjener.

 

 1. Eksistentielle sandheder. I årtier har intellektuelle kappedes om at destabilisere traditionelle sandheder. Alt der ikke flyder, skal opløses, så ingen kan føle sig undertrykt af noget synes logikken at være. Alt i medens de intellektuelle har gjort et hjem af deres lange ord, erkender eksistentialisten at der findes undertrykkelse og at vi har behov for fast grund under fødderne. V har behov for et fundament som stikker dybere end lange sætningskonstruktioner, om ikke andet med egne hjemmelavede livsfilosofier.

 

 1. Livslyst. Eksistentialismen forsøger som nævnt ikke at skærme os mod det store og det ubesvarede og det frygtede, men knæler til det og fejrer det med hud og hår og alle de nuancer vi formår at tage ind.

 

 1. Parforholdet. En kæreste er ikke ejet, men til låns i et flygtigt liv. Og det er din evne til at se din partner sådan, der gør at de altid kommer tilbage, for kærlighedens sprog er frihed og retten til frihed. Kald også det et paradoks. Kærligheden hvisker om troskab, og det skal eksistentialisten vænne sig til.

 

 1. Eventyret. Målet med livet må være at have det så meningsfuldt som muligt. Et fuldt ud levet liv har sin del af angst, tristhed, lidelse og elendighed, for det hører også eventyret til.

 

 1. Eksistentiel terapi. Den oplyste eksistentialisme er varsom med at kaste folk ud i overvejelser om livets storhed, når de i forvejen er i krise. Som regel søger mennesker en støtte når de går til psykolog, og her kan enkle redskaber og skabeloner fra fx kognitiv terapi være en god håndsrækning. Nogle gange er den bedste eksistentielle terapeut kognitiv. Lad endelig livet folde sig ud i det tempo folk er klar på. Som det er, har folk som regel ikke råd til andet end at bremse katastrofen, hvorfor den reelle eksistentielle terapi folk har råd til, er mødet med dem selv gennem kulturen.

 

..

 

 

At søge accept fra andre, eller acceptere sig selv, det er spørgsmålet (for nogle af os)

Jeg vil gerne have at du kigger på mig med øjne der siger: Det vidste jeg ikke du kunne, det vidste jeg ikke man kunne! Hvor er du bare vidunderlig! Når jeg gør ting, når jeg tør ting, skal det lyse dig op, så selv verden bliver misundelig, og her bliver dit smil og dine øjne som stjerner, der leder mig på vej.

 ”Ehrmm…” rømmer mig ”med andre ord. Det jeg prøver at sige … Jeg vil gerne anerkendes noget mere af dig.”

 ”Hvad mener du?” Spørger du, ”jeg anerkender dig jo tit…”, siger du så.

”Det er jo heller ikke sådan, at du aldrig kigger sådan på mig.” Svarer jeg undskyldende. ”Det gør du jo, det ved jeg. Jeg ved også, at jeg selv nogle gange glemmer at kigge på dig på den måde.”

”Måske” går jeg i gang med at tilstå, ”har jeg har et behov for at du roser mig, selv ved mine små sejre. Ligesom, for på en eller måde, at hjælpe mig med at opveje min tvivl.”

Du kigger mildt forundret på mig… og jeg tænker:

 Måske har hun jo blot set en mand, som gør det han skal, fordi han kan og han bør. At han blot står på små trin, som det er. Måske har hun prøvet at lade mig forstå at jeg kan nå endnu højere. Jeg roser jo heller ikke hende for at kunne tage sokker på, om man vil. Måske er hun ved at lære mig, at jeg er okay som jeg er?

 

Hvilken frygtelig tanke! – Jeg vil ikke være okay som jeg er, for det ville kræve accept af det ufærdige! Det forfejlede, det jeg skal sone, det jeg skal bekæmpe og det jeg er motiveret til at ændre! Hvem er jeg så? Hvad skal jeg så. Hvad skal jeg så leve for?

Hvilken forløsende tanke! – ”At være okay som jeg er”. Jeg smager på tanken. Som at læne sig tilbage og flyde ud og omkranse verden som vand, der blot finder sig til rette. Lader vind og vejr ryste sin overflade til bølgeskvulp. Lader kulden stryge ens overflade med is, og varmen sende én til himmels som damp, for man ved, at det vender tilbage igen. 

 

Overvejelsen efterlader mig med en fornemmelse af, at være blevet placeret i en ørken og skulle gå i en eller anden vilkårlig retning. Jeg skal ikke bruge andre som lysene på min vej, men skal selv træde min egen vilkårlige sti. Siger jeg til mig selv. Næsten højt. Hvor er kortet? Hvor er det bevis, jeg kan vise på min vej, hvis jeg går forkert, der siger ”jeg gik denne vej fordi det og det?”

Jeg skal altså stole på mig selv.  Og selv sætte retningen. Ikke styre efter andres anerkendelse af mig. Jeg skal på en eller anden måde anerkende mig selv, og stole på at jeg ved hvad der er den rigtige retning, selvom horisonten er ens, hele vejen rundt.

 

At starte forfra

Jeg har jo aldrig været her før. Tænker jeg. Og erkender straks bagefter, at det var en lidt skør tanke. Jeg tror at jeg associerede videre fra billedet af ørkenen til denne tekst.

Det føltes tomt. Som ukendt territorium. Retningsløs…

“retningsløst!”,

… det var det, jeg ville skrive. Og det er måske et godt sted at starte. Jeg ved at stjernerne kan lyse ørkenen op i den dybeste nat, og kranse himlen med mening fra nord til syd og fra øst til vest. At alle veje på en eller anden måde, fører det rigtige sted hen, når vi blot er sammen.

 

Hvilke krav stiller du til dit liv? Mine fem krav og en forhistorie.

“Således Talte Zarathustra” af Nietzsche og “Den lille Prins” af Exupéry, er to afgørende bøger for vores forståelse af os selv og værdien ved det at være menneske. De udgør også afsættet for mine egne krav til min tilværelse. Jeg kan anbefale den lille Prins, som er lige så let at læse, som Zarathustra er svær.

Nietzsche havde ikke den luksus at kunne give sig hen til en kvinde og her koble helt fra livets strabadser og alt for store spørgsmål (not for want of trying). Han havde heller ikke en normal psyke, der kunne give ham ro i et normalt job og et gennemsnitligt liv. Han var forvist til migræneanfald og hvileløse vandreture i bjergene i Schweiz og Genova hvor han med notesbog kradsede uhørt geniale noter ned om det at være menneske.

I hans mindst tilgængelige bog, den om profeten Zarathustra, kridter han det menneskelige dilemma op i kapitlet om “sjælens metamorfoser”. Her beskriver han hvordan vi opdager os selv som “en tungt læsset kamel i en ørken”, dvs en person der slider og slæber for andre i en for ham eller hende indholdsløs verden. Vi forandres da til en løve som kæmper til døden mod en drage, hvor dragen symboliserer samfundet. Løven dør, for man kan ikke etablere et oprør mod samfundet og vinde.

I det tredje sjælestadie, når løven er død, står man som et sårbart barn i ørkenen, et væsen for hvem ørkenens intethed er blevet dets mulighed. Et barn der ikke er plaget af “slavemoral” og blind forfølgelse ad samfundets normer, ej heller fanget i umodne oprør. Som et hjul der kører af sig selv, som en “hellig ja-sigen”, som en der opfinder egne værdier på et abstrakt og individuelt plan.

Nietzsche synes egentlig ikke at tage sig videre af dette “barn”, mennesket i den eksistentielle krise, i bogen om Zarathustra, det gør Exupéry imidlertid 60 år senere.

Exupéry havde modsat Nietzsche den luksus at kunne give sig hen til en kvinde og i øvrigt opleve alle de problemer det også førte med. Han var i kraft af den kærlighed i stand til at beskrive det, som jeg ser som det “fjerde sjælestadie”, der hvor vi  som voksne møder det sårbare barn i ørkenen.

Nu vil jeg fortælle noget, som ingen synes at være klar over. Exupérys bog om den lille prins følger ikke bare samme skabelon som bogen “Således talte Zarathustra”, han besvarer også gåden om, hvad der skete med det sårbare barn i ørkenen.

Exupéry lader sin hovedkarakter, piloten, være træt af det kedelige samfund, hvorfor han flygter op i himlen som pilot. Han styrter imidlertid ned fra himlen og lander i ørkenen hvor han møder det sårbare barn, der er så abstrakt og uskyldigt at mødet til at begynde med bare er forvirrende. Den lille purk kan ikke engang kan forstå hvorfor man skulle ville flyve nogle steder hen. Piloten taler med den lille prins, med stor tålmodighed, om kærlighed, venskab, roser, ræve og baobabtræer og genopdager her hvor essentiel den ofte helt irrationelle kærlighed og den komplette nysgerrighed for tilværelsen er.

Hen mod slutningen af “den lille prins” opdager Piloten at den lille prins har planlagt at lade sig bide af en slange, for at vende tilbage til sin planet.

Piloten bliver helt ude af den, og den lille prins prøver at berolige ham, for som han siger til piloten, kan han jo altid kigge op på den lille stjerne, hvor han, den lille prins, vil gå og pusle om sin rose.

Sjælens fjerde stadie, i et eksistentielt perspektiv, kan altså siges at repræsenteres ved den voksne der har forholdt sig til det sårbare barn, som jo er hans eget “indre barn”, og givet slip på det igen med sin visdom. Slangen repræsenterer visdom i gængs mytologi, dens bid i denne historie, den erkendte afslutning på barndommen og dens uskyld. Barnet dør og efterlader os med et budskab om en slags medfødt lys, energi, magi, uskyld eller stemning om man vil, som i sig selv kan trumfe vores såkaldte fornuft, og få os til at værdsætte de transcendente værdier på arketypisk vis symboliseret ved en stjerne.

Exupéry viser os altså en mand der ved, at det vigtigste i tilværelsen er usynligt for øjet, og dét er en ensom viden, for pilotens indre barn/den lille prins, og det abstrakte budskab om kærlighed og vigtigheden af fri fantasi, er kun synligt for ham selv i hans minder og tanken om den lille bitte stjerne ude i himmelrummet.

Nu spørger du måske hvorfor Exupéry og ikke Nietzsche kunne beskrive sjælens fjerde stadie? Kun fuldendt kærlighed med en anden voksen, kan give os modet til at omfavne vores indre barn og blive hele mennesker. Kun mennesket der er helt elsket eller har prøvet at være elsket med ægte voksen-voksen kærlighed kan navigere i det abstrakte landskab af vores sjæls indre ørken. Det kræver med andre ord sin mand, eller kvinde, at forlige sig med sit indre barn.

– hvis det er for abstrakt at forstå beklager jeg. Mine krav til mit liv er det ikke, synes jeg selv.

Mine krav til min tilværelse:
1. Humor. Jeg skal kunne grine hver dag. Hvis jeg skal læse værker skal de enten indeholde humor, eller være helt ovenud geniale.
2. Spænding. Uden store ambitioner, udvikling – indre som ydre, et stort spektrum af følelser og store historier ydes livet bare ikke retfærdighed.
3. Kærlighed. Uden nogen at holde af, eller nogen at gøre noget for, er der ikke noget ved noget. Elsk det antal du formår. De sygeste mennesker jeg har mødt, har været de uelskede.
4. Hvis ørkenen repræsenterer kedsomhed er dens brønd dens gave og dens stjernehimmel dens skat, på samme måde frygter jeg ikke kedsomhed, jeg kan oven i købet opsøge den for at blive inspireret. Jeg har ikke noget imod at være lidt alene, eller udfordret.
5. Jeg omgiver mig ellers gerne med mennesker der bevæger sig let, for nogle gange er min ånd så træg og dyb at jeg kan drukne i min egen vægt, og her har jeg behov for dig, der ler og ikke tager ting så seriøst.

 

Mangler vi et sprog for døden?

Mangler vi et sprog for døden?

 

Ja. Det gør vi vel. For døden er svær at forstå. Vi kan måske beskrive den, men vi det er svært at begribe den, for hvad vil det sige, ikke at eksistere?

 

Kirken og videnskaben

Døden er et slags tomrum som vi gennem tiderne har fyldt med farverige efterverdener.

I dag søger mange af os til videnskaben, når vi prøver at begribe døden.

 

Tidligere søgte vi både forståelse og ansvar for døden til kirken, i dag forsætter samme praksis, blot er videnskaben også begyndt at spille en rolle.

Før var det kirken der varetog vores døde og sørgede sammen med os og for os – og hjalp vores elskede videre til et himmelrige – nu er det naturvidenskaben der pakker døden ind på hvide hospitalsgange til lyden af let summende lysrør, skridt fra søde sygeplejersker og ord fra lægen om dødsårsager.

 

Når vi ved dødsfald søger trøst, tryghed og autoriteter, fralægger vi os i en eller anden grad ansvaret for selv at forstå og beskrive døden. VI beder fx om lægevidenskabelige dødsårsager for at kunne begribe, hvorfor gamle oldemor døde.

I et videnskabeligt perspektiv kan man sige, at der ikke findes noget ”mig” efter døden. Du dør, din krop og din bevidsthed er væk og nærer nu træet der vokser op over din grav.

 

Idéen om at mennesket lever videre i naturen har en vis skønhed over sig, også sin sandhed fordi det kan observeres – men før videnskaben er blevet enig om vores inderste væsen, vores bevidsthed – er det svært at vide hvad døden er.

 

Det vil snart være muligt at lave en slags digital kopi af en person ved at samle en mængde viden om personens liv, men du ville snart finde ud af, at denne robot ikke var ægte, for livskraften, bevidstheden, kan ikke kopieres.

Forskningen i kunstig intelligens har ikke kunnet skabe bevidsthed ud fra matematiske formler og modeller. Derfor må vi sikkert vente meget længe før vi møder følende, åndfulde og kreative robotter.

 

Vores oplevelse af os selv -vores bevidsthed – kommer måske af at vores utrolige hjerne får os til at mærke en slags livskraft der flyder igennem os, og er os selv, en livskraft der ikke bare holder sammen på os, men også alting i verden – alt fra sten, myrer, hele planeter og universer. På den måde kan vi se os mennesker som en enkelt tråd i et kæmpe tæppe, der binder alting sammen, noget der ikke kan forgå, men kun kan ændre sig.

 

Jeg ved ikke om jeg tror på et liv efter døden, men jeg ved, at jeg ikke forstår hvad jeg er, og derfor kan jeg heller ikke vide hvad jeg bliver.

 

Det kan godt være, at naturvidenskaben har ret. Døden er bare game over, helt og holdent. Men hvis man opnår sjælero og livskvalitet ved at være religiøs, eller andet, behøver naturvidenskaben ikke være mere sand for den enkelte.

 

Sandheder har altid været bundet op på nyttefunktion. Hvis en bestemt sandhed, fx en religiøs sandhed derfor virker for den enkelte, er den sand i et pragmatisk perspektiv.

 

Filosofiens holdning til døden

I mange filosofiske retninger ser man døden som et vigtigt perspektiv i forhold til selve livet. Bevidstheden om at vi skal dø får os til at træde i karakter: ”Carpe Diem” – grib dagen. I anden halvdel af sidste århundrede prøvede humanisterne og eksistentialisterne at definere og beskrive det ideelle liv som et hvor man levede som om man kun havde 48 timer tilbage. Viden om at vi skal dø kan nemlig sætte vores livsplaner i gang og give os mod og mening. Det giver livet mening, at vi ikke bare kan sløse det væk. Der er også den tanke, at vi indgår i en helhed, hvor vi må dø for at give plads til andre. Døden påminder os om, at vi en dag vender tilbage til den helhed, vi kalder verden, kosmos, jorden mv.

 

Skal vi tænke mere over døden?

I vores samfund dyrker vi ungdommen og fremtiden. Døden og alderdommen kommer tids nok, vi vil helst ikke beskæftige os med den. Og hvorfor skulle man også det, kan man indskyde. Sagen er den, at når vi glemmer at vi skal dø, udskyder vi ofte vigtige ting, fx samtalen med den mor, eller far man har slået hånden af, eller at bruge mere tid med sine børn. Vi kan glemme at sige, at vi elsker hinanden og glemme at være her for fællesskabet og ikke kun os selv.

 

Døden skal holdes så tæt på brystet som vi kan bære (for herigennem bliver vi bedre til at leve livet), men ikke så tæt, at vi bliver bange for at leve livet.

 

Døden er både uhyggeligt konkret og ekstremt abstrakt.

 

Selve tanken ”jeg skal dø” er dog ikke spor uskyldig, hvis man fx er misbruger, depressiv, følsom eller meget ensom. Her kan tanken og indsigten at ”man skal dø” ramme meget hårdt og stå horribelt som et indre fugleskræmsel, som aldrig lader en slappe af.

 

At leve med noget vi ikke kan begribe

Vi kan ikke vide hvad døden er, for ingen død er kommet tilbage og har fortalt om dette land som ingen rejsende er vendt tilbage fra.

 

Prøv at skænke det en tanke. Hvad er verden uden vores elskede? Verden er den samme, og den er ikke den samme. Det er meget mærkeligt. Det er som om vores verden bliver til i glimtet i øjet, mellem lyset og vores modtagelse, som om vi greb livet som en bold. Og der står døden, den kan ikke gribes, den er noget andet. Døden er på en og samme tid forfærdelig og ingenting at bekymre sig om, for døden er ingenting for os for når vi er i live og når vi er døde er livet ingenting for os.

 

7 punkter

 

Vi mangler et sprog for døden for vi er vant til at udlicitere ansvaret for og forståelsen af døden. Når det så bliver hverdag står vi tilbage med tømmermænd, ingen andre taler om vores afdøde længere. Præsten, lægen, psykologen m.fl. selv familiemedlemmer har glemt vores tab, og vi har ikke sprog for det. Og måske er det okay. Ingen siger, at man kommer specielt helskindet igennem et tab, men hvis vi skulle prøve at gøre det lettere for os selv og vores medmennesker at leve med tab, kunne vi måske overveje følgende punkter.

 

Når vi skal tale med hinanden efter dødsfald. Gode råd:

 

Chokket.

Reaktionerne efter et dødsfald kan være meget voldsomme. I princippet kan man ikke reagere forkert, for erfaring og visdom fortæller os, at jo bedre vi er i stand til at give udtryk for hvad vi end oplever, des bedre forløber den proces man her gennemgår. Selv en voldsom rysten og en voldsom vrede har sin egen logik i den oprevne krop og sjæl hos den efterladte. Vi skal forsøge at forholde os nærværende og respektfulde og udvise en rummelighed og ro, der giver vores medmennesker plads til at være dem de er med det, de oplever.

 

Sorgen.

Sorg er på samme måde forbundet med et væld af følelser blandt andet vrede, tristhed, had, skyld og en oplevelse af at stå ved en følelsesmæssig afgrund. Der kan også være følelser af glæde midt i det hele, for livet fortsætter jo. Hvis vi skærmer os fra dette væld af følelser hæmmer vi også den livskraft der er forbundet med sorgen. Der findes ikke forkerte følelser i en sorgproces, selv glæde har sin plads. Derfor må du være lydhør, når du er sammen med mennesker som har mistet, ikke være dømmende.

Ikke tro at du ved hvordan den anden har det, og lad være med at komme med opmuntringer med mindre de er rigtigt godt timet. Opmuntringer kan nemlig føles som en afvisning, en oplevelse af at man ikke må være ked af det. Lad hellere den sørgende vide, at du er til rådighed, end at prøve at fortælle hvordan du mener, at han, eller hun skal reagere.

 

Depression eller sorg.

Der er forskel på sorg og depression. Mange oplever en vrede mod livet, mange oplever en følelse af uretfærdighed, efter at have mistet, og det er fuldt forståeligt, men det er jo ikke livet der har gjort noget galt. Det nytter ikke at vende livet ryggen som en slags beslutning. Det er også vigtigt at erkende eventuelle skyldfølelser. ”Survivors guilt” kaldes oplevelsen af skyld, som de efterladte kan have, måske fordi man tænker at man skulle have gjort noget anderledes, eller simpelthen fordi man tænker, at man ikke har fortjent at overleve når ens nært stående døde. Medens sorg med tiden kan opleves som en meget livsbekræftende og helende proces, er depression snarere en selvødelæggende proces. Sig det højt, hvis du føler skyld. Sig det højt, så du kan få din skyld realitetstestet. Og hvis du er tæt på en der har mistet må du gerne, når tiden føles rigtig, spørge til skyldfølelser, for det er typisk forbundet med skam og holdes meget privat.

 

Tillad snakken om den afdøde.

Tillad den afdøde at være med i sproget. Mange oplever at andre mister interessen meget hurtigt, og føler sig vanvittigt ensomme med deres tab. Husk at spørge ind til tabet af og til, også efter 2 år. Selvom verden synes at have fundet sit vante gænge, lever mange med en usynlig sorg.

 

At tale om datiden i nutid.

Især unge mennesker kan have behov for at tale i nutid om afdøde, og det må vi respektere. Og gerne deltage i, hvis vi kan… “Det er (og ikke: var) morfars yndlingskage”. Det lyder banalt, måske endda bizart, men det er det ikke for den sørgende.

 

Tillad dig selv at lytte.

Lad ikke din egen eventuelle dødsangst hindre dig i at tale om døden, for så kan du komme til at hæmme dit og andres liv og sorgprocesser.

Måske du er bange for dine egne følelser, eller bange for at lægge ører til andres fortællinger om deres følelser. Men tro mig, du kan komme styrket fra en samtale med en, der sørger.

 

Vær ikke bange for dialogen.

Man kan i princippet ikke spørge om noget forkert, så længe man er omsorgsfuld og lyttende. Tavshed kan være guld, men vær opmærksom på, at det ikke udvikler sig til passivitet og en form for berøringsangst. Måske du bare skal sige: “Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal sige, men jeg vil gerne tale med dig om dit tab/navn hvis det er…. “. Vær ærlig omkring din uvidenhed: “Hvad har du lyst til at snakke om, er der noget du har lyst til at fortælle om?” Hellere bare sige noget, end at sige ingenting. Der er ingen der tager det ilde op, hvis man viser oprigtig interesse.

 

(se også: http://videnskab.dk/kultur-samfund/nar-sorgen-varer-ved)

 

 

Tidens eksistentielle krise – hvilke spørgsmål stiller vi os selv?

Hvad har jeg lyst til, med hvem, hvordan…? Vi er alle fanget af tvivl fra tid til anden især bragt til fads af tidens overflod og mange muligheder. 

 

Herunder kan du læse hvilke spørgsmål folk ofte går til psykolog med og et par gode råd. 

 

Mindre præcise spørgsmål

Er jeg god nok? – Kan andre lide mig? – Har jeg nok kontrol? – Har jeg snydt mig til min plads i livet? – Vil andre opdage at jeg i virkeligheden ikke kan noget? – Er det hele ikke bare ligegyldigt? – Hvad er mit formål? – Hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg skal dø? – Hvorfor skal andre være så dumme? 

Det kan være svært at sige om det er tristheden der skaber tvivlen eller tvivlen der har skabt tristheden. Til at begynde med, at kan du prøve at stille bedre spørgsmål (måske er dit problem ikke det fraværende svar, men det dårlige spørgsmål).

 

Mere præcise spørgsmål

Hvordan finder jeg den rette meningsfuldhed i mit liv? – Arbejder jeg med noget, der interesserer mig? – Arbejder jeg med nogen (!) der interesserer mig? – Kan jeg tage en anden uddannelse? – Kan jeg skifte spor karrieremæssigt? – Hvad ville der ske hvis jeg sagde op? – Får jeg nok ud af mit liv, som det er? – Er jeg sammen med den rette person? – Vil jeg have børn? – Hænger jeg ud med mennesker, der siger mig noget?

De gode råd: Kom i gang med at opleve nye ting, og ikke mindst: Se om du kan forvalte dig på en måde så du kommer i bedre humør, for med et ængsteligt, nedtrykt eller overtænkende sind ser man simpelthen ikke nye muligheder.

 

Der er nemlig groft sagt tre måder at reagere på, når man har en eksistentiel krise: 

1) blive ved med at lave det samme

2) at trække sig fra verden

3) at eksperimentere med sit liv.

Som psykolog anbefaler jeg ofte at man forsøger ‘3’eren, at eksperimentere lidt.

Når man eksperimenterer får man nemlig mere information og dermed et bedre grundlag for beslutninger.

(Med måde. Det er ikke i alle tilfælde at det er en god idé at eksperimentere. Nogle mennesker, der vælger at eksperimentere i fx kærlighedslivet oplever at blive mere og mere forvirrede. Andre der siger et godt job op, eller flytte på landet kan komme til fortryde det ret meget.)

… kom i gang… med glæde og måde :0)

 

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑