Angstbehandling med kognitiv terapi

Photo: Mohamed Nohassi Uanset om du lider af panikangst, tvangstanker, bekymringer eller invaliderende fobier, er det vigtigt for dig at vide, at du ikke behøver at leve med med angst og uro. Psykoterapi kan hjælpe, og det virker som regel bedre end medicinsk behandling.    Med psykoterapi hjælpes du til at forstå de underliggende årsager til angsten. På den måde bliver du bedre til at forstå angsten således at du i fremtiden nemmere vil kunne mestre angsten på egen hånd.    Du vil med psykoterapi kunne lære nye måder at agere, reagere og og forholde dig på, så livet og sociale situationer ikke vil forekomme dig så skræmmende. Du vil kunne blive bedre til at løse problemer i dit liv, sige til og fra, og begynde at finde nydelse i at træde i karakter   Psykoterapi vil kunne give dig værktøjer til at overvinde angst og kan lære dig at leve uden for mange hæmninger.    Der er stor forskel på angstlidelser. Selv der hvor “symptomerne”, fx svimmelhed, er de samme, kan oplevelsen af dem være meget forskellige.   Personligheden kan have stor betydning for hvordan angsten opstår, vedligeholdes og bedst behandles. Når personligheden er en del af angsten, er det vigtigt at få hånd om det også, for det er uheldigt at behandle en angst uden af at forholde sig til personlighed og livssituation. Angsten kan nemlig være tegn på, at der er noget du burde arbejde med for at få et bedre liv.  Måske har du for “stramme” levereger   Behandlingen af tvangstanker, nærmere defineret “OCD”, er som regel forskellig fra behandlingen af generaliseret angst (overdreven og vedvarende bekymringstendens) eller social angst. Angst er altså mange ting, det opleves på mange måder, derfor kan det være nødvendigt, at bruge et par sessioner på at afdække hvad der foregår i det hele taget. Dine oplevelser, hvilke situationer du især finder problematiske, din personlighed, dine relationer, livssituation mv. før vi iværksætter en behandling.    Længden af behandlingen afhænger af forskellige ting. Jo længere tid du har lidt af en angst, mange med OCD har lidt stiltiende i årevis, og des mere din adfærd er blevet påvirket af angsten, jo længere tid vil bedringen også tage.   Derudover har det også stor betydning om du følger behandlingsplanen, der kan inkludere skriveopgaver, meditation, motion, let kostomlægning mv.    Hvis du er gennemsnitlig, vil du kunne opleve gode forandringer på under 10 sessioner. Mange oplever en effekt allerede efter de første to sessioner.     Der er forskellige måder at arbejde med angst på i psykoterapiens verden. Jeg benytter sædvanligvis enten såkaldt “2. bølge”, eller “3. bølge” kognitiv terapi. Om jeg arbejder med den ene eller anden metode afhænger i vid udstrækning af angstens form og din viden, erfaring, alder, “nærmeste zone for udvikling”, erfaring med/evne til at meditere og andre faktorer. Både 2. og 3. bølge metoder er effektive af forskellige årsager på forskellige måder.   Sammen med dig skyder jeg mig ind på hvordan vi bedst arbejder med dig.    I 2. Bølge kognitiv terapi kortlægger man hvilke af de 10-15 typiske overvejende somatiske “symptomer” man oplever i forbindelse med angsten, fx hjertebanken, kuldegysninger og rysten. Dernæst kortlægger man, om muligt, kritiske situationer, altså de situationer hvor man især plages af angsten. Derefter belyser man sammen hvordan situationerne opleves, hvad man føler, tænker og gør, samt hvordan disse 5 faktorer påvirker hinanden gensidigt (situation, tanker, følelser, oplevelser og adfærd). Der er her tale om en nøgtern, kølig vurdering af hvad der faktisk sker. Det kan også indebære, at man fx undersøger hvilke typiske tankemønstre der er forbundet med angsten, fx sort/hvid tænkning, eller forhastede konklusioner. Man kan også gå i dybden med at forstå de evolutionsbiologiske årsager til at angsten afstedkommer de reaktioner den gør. Der er også gode tests af adfærdsformer der fremprovokerer og vedligeholder angsten, fx sikkerheds- og undgåelsesadfærd. Ofte laver man i forbindelse med angstbehandlingen planer for “eksponering”. Det vil sige, at man udsætter sig for det man frygter et lille skridt ad gangen. For at gøre en lang historie kort handler det i 2. bølge kognitiv terapi om at regne ud hvordan angsten fungerer, for derved at opleve en kontrol og indflydelse på den. Selve indsigten kaldes også “psykoedukationen” i behandlingen, og den kan være meget effektiv. Metoden er “evidensbaseret” og har måske nok været den mest udbredte måde at arbejde med angst på indtil den 3. bølge kognitiv terapi ankom for 10-15 år siden.    I 3. bølge af kognitiv terapi lægger man mindre vægt på at kortlægge de specifikke situationer, tanker, følelser og adfærd og mere vægt på hvordan man forholder sig til sig selv i det hele taget. Man bidrager med bl.a. oplevelsesbaseret indlæring til en mere ophøjet ro, eller neutral nysgerrighed over for det, at have tanker, følelser og oplevelser. Man søger at afdramatisere katastrofetanker og frygt, som naturlige processer, som man kan øve sig i at rumme og lade passere. Det lyder “flippet”, og det er det også. Mange af metodikkerne har rod i meditationsteknikker og buddhisme, og er således  forbundet med spiritualitet og udvidelse af bevidstheden i det oplevede nu. Metoderne forbundet hermed, er samtidigt evidensbaserede ift. psykoterapeutisk effekt.  Mere og mere forskning peger på, at disse mere spirituelle tilgange er lige så effektivt som 2. Bølge kognitiv terapi. I min erfaring er det bedre at benytte denne 3. bølge metode med især generaliseret angst og OCD. Der er forskellige varianter af den 3. bølge af kognitiv terapi,  jeg benytter mig af den version der hedder Acceptance and Commitment Training og  medfølelsesfokuseret terapi   Målet med angstbehandingen er naturligvis at reducere uroen og måske endda helt at fjerne angsten.  Det er vigtigt for mig, at slå fast, at jeg arbejder med hele mennesker. Jeg ser ikke angsten som en virus der skal behandles, men som en del af dig, at angsten ofte signalerer at der er noget du skal lære, noget du skal tage dig af, noget du måske ikke har forstået om dig selv og andre endnu.    På den anden side af angstbehandlingen venter dig et liv med mere nærvær, bedre relationer, mere kærlighed og større livskvalitet. Læs mere om priser og tider her.   

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.