8 typer angst

Her kan du læse om de forskellige typer angst som jeg kan hjælpe dig med at håndtere:

Social angst: Man har intens frygt for at blive vurderet negativt. Man er bange for at blive kritiseret eller ydmyget, og man kan have svært ved at sige til og fra, for eksempel i arbejdslivet. Der kan også være problemer med at spise offentligt og naturligvis problemer med at holde taler, introducere dig selv og lave præsentationer. Med denne type angst giver det god mening at arbejde med gradueret eksponering – at man følger en plan ifølge hvilken man udsætter sig for gradvist mere og mere angstprovokerende situationer, for at lære at mestre dem. Man arbejder også med skamfølelser, samt med ens som regel irrationelle vurderinger af situationer. Video optagelser kan komme i brug, så man kan får et lidt mere realistisk billede af hvordan man tager sig ud. Jeg har mange tests og gode redskaber til at hjælpe dig med denne type angst. Det kan være svært at komme af med socialfobi, men det kan lade sig gøre, og det er det hele værd.

Panikangst: Denne type angst er den, der føles mest forfærdelig, og den, der som regel er nemmest at behandle. I en nøddeskal handler det om, at du har udviklet en frygt for dine egne fornemmelser. Det første skridt i behandlingen er som regel en gennemgang af dine oplevelser, samt information om og træning i teknikker til at rumme uroen. De fleste er fri for panikangst på et par uger. Alligevel anbefaler jeg at man fortsætter i et par måneder med at gå i behandling, for at cementere effekten af den ellers ret hurtige terapi.

OCD: OCD er tvangstanker og tvangshandlinger. Man kan fx være enormt optaget af bakterier, sygdomme, mærkelige seksuelle fantasier, frygt for at skade på sig selv eller andre. Fællestrækket er, at det føles enormt pinagtigt, samt at det er utroligt svært bryde med de OCD vaner man har bygget op. Fokus i behandlingen er “psykoedukation” omkring hvad OCD er, hvordan det fungerer og hvordan det vedligeholdes. Du hjælpes også til at udholde uro og angst, mens du undlader at handle på, eller tænker videre over det, som “OCD’en siger du skal”.

Generaliseret angst: Også kaldet GAD (generalized Anxiety Disorder) er stærke, gentagne bekymringer, ofte forbundet med anspændthed og nedsat glæde. Vi kan alle bekymre os over forskellige ting, men hvis du har generaliseret angst bekymrer du dig som regel flere dage, end du ikke bekymrer dig. GAD  er ofte forbundet med en fornemmelse af at man udsat, i fare, eller særligt sårbar. Omtrent 1/20 vil opleve generaliseret angst på et tidspunkt i deres liv. Det er mest kvinder der bliver ramt. Denne type angst er god at behandle med “3. bølge kognitiv terapi”, det vil sige, at man hjælpes til at lade tanker og følelser passere. Man støttes til at holde op med tygge drøv på negative scenarier. Jeg vil anbefale meditation.

Præstationsangst/sceneskræk: Det moderne liv kræver af os, at vi kan være “på”. Man skal kunne sælge vores sine idéer til møder, præsentere sig selv godt til jobsamtaler, på dates, i nye job, til eksaminer og så videre. Hvordan vi arbejder med netop din præstationsangst afhænger af dig og din personlighed samt hvad det mere specifikt handler om. Hvis du er leder, kan det være en idé at hjælpe dig med strategi, fx altid reducere sit budskab til 3- 5 punkter. Hvis du er studerende skal du måske har hjælp til at forberede dig mere, eller faktisk nogle gange mindre. Vi benytter her åndedræts- og visualiseringsøvelser, samt en plan i forhold til hvilke trin netop du skal igennem, for at finde mere ro med situationer hvor du føler, at du skal præstere.

Specifikke fobier: Mange har frygt for enkelte ting, eller situationer. Jeg har hjulpet folk, der var bange for at flyve, edderkopper, det andet køn, at skulle på toilettet, at kaste op, hunde, fugle, åbne pladser/menneskemængder/fremmede steder (også kaldet agorafobi), biblioteker, togperroner, kemoterapi, piller, mad. Listen er nærmest uendelig. Hovedsageligt drejer det sig om, at man har udviklet en frygt der overstiger hver der reelt er, at være bange for. Den mest fornuftige behandling er en, hvor du hjælpes til at forstå hvad en fobi er. Viden om nervesystemets reaktioner under angst er et godt udgangspunkt for den “eksponering” man skal i gang med. En forbibehandling er en stædig afdramatisering.

Eksponering = at man skal udsætte sig selv for det man frygter et lille skridt ad gangen.

Post Traumatisk Stress: Denne tilstand kan udløses af en eller flere konkret traumatiserende hændelser. Hændelser der var så ubehagelige, at de oversteg din evne til at håndtere dem. Derfor “spøger de i din bevidsthed”, forstået på den måde, at de stærkt ubehagelige minder bliver ved med at trænge sig på i dine associationer og drømme. Tilstanden kan minde om generaliseret angst. Der er tale om en slags forpint anspændthed. Det kan behandles på mange måder. Det første jeg gør, er, at jeg laver en grundig afdækning. Jeg vil virkelig lære dig godt at kende, for der er mange forskellige måder at arbejde med PTSD på, og vi skal finde den helt rigtige.

Herunder kan du læse mere om mine metodeovervejelser ifm angsthåndtering og her har jeg skrevet om perfektionistens angst, og mere specifikt hvordan man arbejder med følelseshåndtering som perfektionist.

Ét svar til “8 typer angst”

  1. […] alle har unikke sårbarheder, der kan udløses af stress. Således er der nogen der fx kan udvikle angst pga stress, mens andre bliver depressive og andre igen primært har kropslige reaktioner forbundet […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.