5 tegn på at I kunne have gavn af parterapi. Parterapi København /Autoriseret psykolog

Parterapi 

Det perfekte parforhold findes ikke. Der er problemer, frustrationer, misforståelser, uretfærdighedsfølelser med videre i alle parforhold fra tid til anden. Spørgsmålet er, hvornår et problem bliver så tilpas problematisk, at parterapi bliver relevant? 

Det skal vi reflektere over i det følgende. Forbehold: Følgende 5 tegn på at I kunne have behov for parterapi, er kogt helt ned til essensen, og ikke udtryk for en udtømmende liste.  

 

Kommunikationsproblemer

Vedvarende misforståelser. Du oplever at din partner tilsyneladende ikke kan eller vil forstå hvad du siger. Nogle gange føler du dig ikke lyttet til, andre har gange føler du dig “talt til”, i stedet for “talt med”. Måske føler du dig hakket på, ydmyget eller ignoreret? At lære at kommunikere i parforholdet er nemmere sagt end gjort, men det kan faktisk godt lade sig gøre. I parterapien lærer I at forbinde jer med hinanden (igen) via dialog med indlevelse, refleksivitet, medfølelse, tilgivelse og konstruktivitet. Det er en proces, der i høj grad er styret af parterapeuten, og det kommer bag på nogen, men når de mærker resultaterne, kan træningen i kommunikation for alvor begynde. 

Kommunikationsproblemer er ikke bare ubehagelige i sig selv, de kan også føre til yderligere misforståelser, skuffelser og stress: Man kan gradvist begynde at forbinde hinanden med udmattelse og irritation, og det kan lede til følelse af håbløshed og – skænderier. 

 

Skænderier

Hvis du hæver stemmen eller bruger skældsord overfor din partner, har man taget den skridtet videre, fra at opleve kommunikationsproblemer til mere aktivt at producere kommunikationsproblemer. Her kan man sige, at du har forladt dialogen, og er begyndt at “slå på den anden med ord” i stedet for at forsøge at samtale. Skarpt sat op, kan man sige, at du her begynder at “gø” af din partner i stedet for at tale med ham eller hende. (En hævet stemme og produktionen af bandeord kommer fra et andet sted i hjernen end fra den normale sprogproduktion. Sprog har sit hovedsæde i den venstre frontallap, mens en hævet stemme og bandeord i højere grad kommer sig af aktivitet i den højre side af det limbiske system – altså pattedyrshjernen.) Et tegn på at parterapi kan være en god idé, er, hvis I skændes offentligt, eller foran andre i det hele taget. Her vil ubehaget ved skænderierne kunne vokse eksponentielt. 

Som parterapeut betragter man skænderier som noget af det vigtigste at få styr på hurtigst muligt. Enkelte personer har positive antagelser om deres vrede – at skænderier på en eller anden måde har en positiv funktion i parforholdet. Sådanne antagelser skal opdages og adresseres. Andre individer har dybere følelsesmæssige problemer med dertil hørende tilbøjelighed til at udtrykke sig voldsomt. Denne slags personlighedsmæssige problemer skal også opdages, for her kan man gennem den styrede dialog kortlægge den smerte den enkelte måtte opleve, og begynde at erstatte skænderierne med nysgerrighed og medfølelse. 

Nogle søger hjælp hvis de oplever hyppige skænderier, andre søger hjælp efter et par voldsomme skænderier. Andre igen har vænnet sig så meget til skænderier, at det er blevet en norm i forholdet. Man bør vide, at det er muligt at mindske antallet af skænderier betragteligt. Her kan parterapi altså give virkeligt god mening. 

 

Følelsesmæssig afstand

Hvis tilværelsen har været hård, muligvis grundet livet med små børn, økonomiske problemer, utroskab eller hvis man gennem flere år har glemt at prioritere hinanden, kan man “glide fra hinanden”. Man har måske gradvist og umærkeligt mistet respekten for eller lysten til sin partner. Mange lever således sammen og undrer sig over at de lever sammen. Det kan nogle gange ses ved det blotte øjekast. 

Det kan være at disse par på mange måder passer godt sammen, men man har glemt at prioritere hinanden. Mange lever nemlig under den illusion, at et parforhold ikke behøver en særlig indsats i det daglige. Man prioriterer rask væk sin karriere, venner, computerspil, paddle tennis eller podcasts langt højere end kærligheden til sin partner og betaler prisen. Det er ikke altid at man kan “finde hinanden igen”, og det er ikke altid, at det er meningen at man skal finde hinanden igen. 

Man skulle tro at det handler om at parret igen begynder at “date”, gå i biografen sammen med videre, men sjovt nok ligger løsningen til at begynde som regel i etablering af dialogen – at man nærmer sig hinanden i samtalen. En god samtale der kan blotlægge frustrationerne, ensomheden og kedsomheden – som begge parter ofte lider under. Her skabes en naturlig platform for erkendelsen af det faktum, at man må og skal prioritere kærligheden, såfremt den skal fungere. 

Tegnet på denne slags situationer med følelsesmæssig afstand kan være, at man ikke føler sig respekteret, eller ikke har lyst til at være sammen med sin partner seksuelt.  

 

Manglende intimitet

Man skulle tro, at der var nemme løsninger på den manglende intimitet, men det er der som regel ikke. Der kan imidlertid være forskellige årsager, som man kan tage fat på. Især yngre kvinder kan være for selvbevidste, og kan i manglen på selvaccept miste lysten til sex. Mange mænd kan grundet pornoforbrug og fantasier have bevæget sig væk fra lysten til deres partner. Nogle kvinder forstår ikke hvor vigtigt det er for mandens psykiske sundhed at have sex jævnligt, andre giver sig hen til manden selvom de ikke har lyst og føler at de overskrider deres egne grænser, andre igen giver sig hen til den anden, uden egentlig at have lyst, og nyder det alligevel. Som man siger: “The devil is in the detail”. Det er et meget komplekst felt. Èn ting kan man sige med sikkerhed: uden tillid, ingen sex. Og hvad er det bedste redskab til at danne tillid? Dialog. Således kan parterapi være et godt første skridt til at få genetableret intimitet i parforholdet. Man kan med andre ord godt, med parterapi, arbejde på at skabe mere intimitet i parforholdet uden nødvendigvis at tale om sex. 

 

Værdimæssige uenigheder

Uenigheder om børneopdragelse, hvor meget tid man skal bruge sammen med den øvrige familie, hvor meget skærm er i orden, om man skal flytte på landet eller ej mv. kan også give parret alvorlige problemer. Her giver parterapi god mening. De små forskelle er i sagens natur nemme at adressere, de større, som fx hvor man skal bo, kan afsløre dybe forskelle i værdier, der kan være svære at forene. Men de fleste værdimæssige konflikter kan løses hvis kærligheden ellers er stærk nok. Dialogen man etablerer i parterapien kan få grebet om de dybere konflikter, og kan afsløre om de kan bearbejdes eller ej. 

Såfremt I kan genkende nogle af disse tegn på problemer i parforholdet, er I mere end velkomne til at tage kontakt. Sammen får vi etableret en dialog, hvorved I kan begynde at nærme jer hinanden igen. Skriv i dag på: thomas.markersen@gmail.com og lad os finde en hurtig tid. 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.