Gruppesupervision i eksistentiel psykoterapi mhp. autorisation

Foto: Billede af Platons “allegori” over sjælen og vores forskellige energier. Vores væsen ses her som en rytter med to heste, en doven, dårligt skabt og ustyrlig mørk hest, og en nobel, god hest. Sjælens job er, at få disse heste til at ride samme vej.

Vi omgives af myter i vores kultur, myter der har ageret vejledende fiktioner til livet i årtusinder. Nogle er hugget i sten andre er spillevende. Kulturen er en skattekiste af mytologiske dramaer, for den der er opmærksom på det. Der er tale om et blik på verden der kan stimulere vores forståelse af psykologien, et blik der har tabt terræn til mere konceptuelt funderede paradigmer.

Hermed et et supervisionsforløb på 8 x 2 timer med temaet myterne i kunst og kultur i det terapeutiske arbejde. (Min inspiration til dette forløb begyndte iøvrigt med dette essay.)

 

 

Formålet med supervisionen

 • Du vil gennem forløbet blive trænet i at anvende kulturen som spejl på vores almenmenneskelige situation.
 • Du lærer at støtte klienten i at udforske sin situation og udklække sine formål med inspiration fra kulturens kunst, film, litteratur og musik.
 • Du får øget din opmærksomhed på muligheden og værdien af at arbejde med kunst og kultur i klinisk praksis.
 • Supervisionen kan iø. bruges til at opnå autorisation som psykolog.

Den videnskabsteoretiske baggrund 

Yalom’s “Terapiens sssens” Rollo May’s “Myte og eksistens” og Stephen Fry’s “Mythos” er forløbets grundbøger. Man behøver dog ikke at læse dem, for der vil være uddrag, arbejdsark og andet, som understøtter supervisionens teoretiske pointer undervejs. 

Psykologiske teorier er på den ene side ”billeder” af mennesket, hvor vi afbilledes med trækteorier og facetter, trinmodeller eller processer. På den anden side dynamiske metoder med sigtet om at indvirke på klientens oplevelser og handlemuligheder.

I kunsten finder man også billeder af mennesket, men her er et andet ærinde. God kunst er en slags “shamansk virke”, hvor man både som udøver og betragter, lader sig være et “fartøj” og modtager for inspiration. Her overgiver vi os, så vi kan erfare de håb og længsler og den frygt, vrede, sorg, lykke og kærlighed der hører livet til – på en betingelsesløs måde. Her bliver vores oplevelser normaliserede og vores drømme tilladte.

Udfordringen er, hvordan man bedst benytter sig af kunst i psykoterapi?

Forløbet

På 8 x 2 timer inviteres du via oplæg, dialogøvelser og supervision til at blive bedre til at inddrage kunst og kultur for at hjælpe både klienterne og dig selv med at sætte ord og billeder på deres livssituation.

Der veksles mellem et tema, dvs. et oplæg om litteratur/kunst efterfulgt af øvelser, og udelukkende supervision. Formålet er at sikre et supervisionsforløb, der også løfter os ud af praksis med klienterne, og ind i et felt hvor vores egne livsforståelser sættes i spil ift. udviklingen af virket som psykolog.

For at supervisionen kan gælde i forhold til autorisation skal du opstille læringsmål for supervisionen. Læringsmålet/ne skal omhandle nogle af de konkrete arbejdsopgaver, som du beskæftiger dig med i din professionelle dagligdag, og hvor du ønsker at udvikle dig. Endvidere skal du forholde dig til de mulige konsekvenser, læringen/udviklingen vil have for dine klienter, når du når disse mål.

I supervisionen vil vi sammen undersøge, reflektere, bevidne og bruge os selv i læringsprocessen. Vi vil lade os inspirere af, hvad der optager os lige nu i forhold til de store livstemaer, vores professionelle liv og vores udvikling som terapeuter. Vi vil arbejde med udgangspunkt i nedenstående tre følgende punkter:

Undersøge

 • Sager, problemstillinger, teorier og redskaber
 • Arbejdets påvirkning på supervisanden
 • Terapiens påvirkning af på klienten
 • Arbejdsmæssige vilkår

Læring

 • Faglig viden
 • Terapeutiske færdigheder
 • Udvikling af egne tilgang og personlige stil i det profesionelle arbejde.

Selvaluering og udvikling

 • Refleksion over egen profesionelle og personlige kompetence.
 • Refleksion over udviklingsmuligheder og dilemmaer

 

 

Temaer:

Tema 1. Kærlighed og venskab

Tema 2: Studietur til Thorvaldsens Museum (de græsk/romerske guder)

Tema 3: Livsmål og meningsfuldhed

Tema 4: Tab, sorg og kriser

Tema 5: Ensomhed og angst

Tema 6: Valg og “kastethed”

 

Praktisk info:

Supervisor: Thomas Markersen

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh K.

Aftenhold. Datoer:  21/11, 5/12, 19/12 – 2018, 9/1, 23/1, 13/2, 27/2, 13/3 – 2019. Tid: 18:30-20:30 (der vil være en vis fleksibilitet mht tider).

Deltagerantal: max 6

Kontakt: Thomas: Thomas@psykologerne-frederiksberg.dk / tlf 28700900

Pris 6.800,-

 

Grundantagelser om god supervision

En god supervisor: 

 • ansporer sine supervisander til nysgerrighed og mere selvtillid.  
 • kan være rollemodel, men idealet er, at alle udvikler egen stil. 
 • kender ikke supervisandens klient bedre end supervisanden gør. 
 • ved at en metode eller teori ikke behøver at være sand i absolut forstand, for at være sand nok. 
 • forholder sig åbent og fleksibelt og styrer tiden. 
 • sikrer at “mennesket kommer før teorierne”, at fornemmelsen, autenticiteten og det konkret erfarede “fænomenologiske” når alt kommer til alt, har forrang i betydningshierarkierne. 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: