Er coaching noget for dig?

Følgende er skrevet til dig, der overvejer et coachingforløb.

 

Gennem en årrække har jeg coachet hundredevis af mennesker fra unge til gamle, fra privatpersoner til ledere på alle niveauer fra Hoffet henover skoleledere til CEOer for internationale virksomheder.

Det er ikke alle der kan eller skal coaches. Det er ikke alle der er “coachable”. I det følgende vil jeg kort beskrive nogle af de overvejelser du kan gøre dig før du vælger en coach, derefter vil jeg kort beskrive min tilgang til coaching.

Til at begynde med skal man være forandringsparat. Man skal have et minimum af motivation. Såfremt man har genstridige problemer fra de “samme gamle mønstre”, skal man turde erkende, at man har et problem, som man ikke kan løse selv. Man skal investere lidt tid og penge, og være opsat på at udføre hjemmeopgaver hvilket kan inkludere træning, dagbog, øvelser, specifikke meditationsøvelser og fx mentoring og derfor …  Forstår jeg godt, at der er mange der ikke orker, men det er ligesom med træning, uddannelse eller et parforhold, du får det igen, som du lægger i det.

“Jeg behøver ikke at udvikle mig!” Tænker du måske? Men hvis du befinder dig i et konkurrencepræget landskab vil du få problemer hvis du ikke udvikler dig. Hvis du er leder eller chef med den attitude, er det oven i købet også dine medarbejdere der vil lide under det.

“Jeg vil ikke udvikle mig!” Svend Brinkmann og så mange andre har måske ret, når de beskriver et moderne liv som præget af en “udviklingstvang”, men de tager fejl i den anden halvdel af ligningen, for medens professorernes ansættelse er garanteret, er din det ikke. Du skal opdatere din faglighed og følge med for at føle dig sikker og for at trives. Det er et faktum født af samfundets generelle udvikling.

Mennesket har lige dele rod i sin udvikling som i sin stilstand. Den gode coaching samtale gør, at man kan føle sig tryg og i bevægelse på samme tid.

Hvorfor kan en coachingsamtale det? Hjernen og personligheden fungerer på den måde, at vi filtrerer 99 % af indtryk fra (hvis det kan gøre det) for at skabe orden i vores indre og forudsigelighed i vores ydre. Vi reducerer verden til så store pixels som muligt. Vi kan i brede træk ikke ikke fordøje kompleksitet. Vi har altså pr nødvendighed stærkt fordrejede billeder (“fordomsfulde”/bias) opfattelser af vores virkelighed. Derfor ser vi iø aldrig helt det samme som andre, og derfor kan en god samtale løfte dit blik, så du kan få øje på nogle af de resterede 99 % af begivenheder der har foregår i dit liv. Den gode samtale lader dig se mere af dig selv, mere af andre, mere af din fortid og mere af de urealiserede fremtider der byder sig til. (den længere udredning om dette tager afsæt i “logos”).

Altså: Når jeg coacher fortæller jeg dig ikke hvad du skal gøre, men jeg lader dig opdage mere af det, som du på en måde allerede ved, du har bare ikke forholdt dig til det endnu.

Coaching handler ofte om ønsket om at præstere bedre og mere. Her opsummerer jeg på baggrund af en stribe pod cast interviews, det, jeg ser som specifikke psykologiske fællestræk ved personer der stortrives med toppræstationer.

Coaching handler ofte om selvtillid. Her skriver jeg om lederens behov for at kunne stole på egne vurderinger.

Coaching handler ofte om personlig udvikling. Her skriver jeg om en tretrinsmodel for eksistentiel personlig udvikling.

Coaching handler ofte om stresshåndtering. Her er en artikel fra Alt for damerne (som jeg har skrevet meget til), om stresshåndtering og her skriver jeg om tegn på stress, og her skriver jeg om hvordan vi ofte er vores egen værste fjende i forhold til stress. Her og her skriver jeg om bekymringshåndtering.

Som coach tilbyder jeg en platform hvor du uden forstyrrelser og uden referat, kan slække på facader og parader, og samle dig om det vigtige. Her kan du læse om mit etiske afsæt.

Vi starter med det, som jeg kalder jeg en ”konceptualisering”, en slags kortlægning af din situation, der fx kan indebære diverse tests (specifikt NEO-PI-3, Youngs Schemata Test og Styrketesten fra den positive psykologi) tests i arbejdsmiljø (NFAs mellemlange spørgeskema i psykisk arbejdsmilø), samt en analyse af din kommunikationsstil og en række afklarende spørgsmål om din personlighedsudvikling, dine sociale strategier, leveregler og vaner. På den måde skaber jeg sammen med dig et billede på hvad der skal arbejdes med og hvordan ift dine formål, din situation og din personlighed.

Coaching handler basalt set om kortlægning, planlægning, udførelse og evaluering, hvor egentlig terapi handler mere om refleksion mhp. dybere selverkendelse. Du kan læse mere om de bærende principper i coachingen her.

Nogle gange sætter vi fokus på at definere en god målsætning andre gange på oprigtig kommunikation; hvad skal du i så fald øve dig på at udtrykke til hvem, hvordan og hvorfor? Andre gange er der mere behov for fokus på stresshåndtering eller motivation og glæde.

Metoden jeg arbejder efter tager afsæt i en række forskellige teorier, bl.a. kognitiv terapi og narrativ praksis og ”paradigmer”, som jeg ikke kan redegøre for på nogen tilfredsstillende måde i denne introduktion. Men du kan som klient føle dig sikker på, at jeg har en betydelig viden, om hvad der virker hvordan og hvorfor inden for personlig udvikling og coaching. Således har jeg fx undervist udbydere af coaching i ”evidensbaseret coaching”, ligesom jeg har fx undervist i ”systemisk coaching” for Teknologisk Institut, hvor jeg for tiden er censor på uddannelsen for “Resultatorienteret Coaching”. Her har jeg skrevet om 14 cases fra min ledercoaching.

For nærmere information skriv til: thomas@psykologerne-frederiksberg.dk / tlf.: 28700900

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.