Er coaching noget for dig?

Følgende er skrevet til dig, der overvejer et coachingforløb.

I det følgende vil jeg kort beskrive nogle af de overvejelser du kan gøre dig før du vælger en coach, derefter vil jeg kort beskrive min tilgang til coaching.

Hvis man oplever usikkerhed, dårlige præstationer, manglende gennemslagskraft, konflikter, eller i det hele taget plages af de “samme gamle mønstre”, er coaching en god idé for dig.

Man skal investere lidt tid og penge, og være opsat på muligvis at udføre hjemmeopgaver hvilket kan inkludere træning, dagbog, øvelser, specifikke meditationsøvelser og fx mentoring.

Mennesket har lige dele rod i sin udvikling som i sin stilstand. Den gode coaching samtale gør, at man kan føle sig tryg og i bevægelse på samme tid.

Når jeg coacher fortæller jeg dig ikke hvad du skal gøre, men jeg lader dig opdage mere af det, som du på en måde allerede ved, du har bare ikke forholdt dig til det endnu. Samtidigt rådgiver jeg også, for jeg har højst sandsynligt hjulpet nogen i tilsvarende situation, som du er i. Rådgivningen tager form som forslag og gode idéer, der kan prøves af.

Hjernen og personligheden fungerer på den måde, at vi filtrerer 99 % af indtryk fra (hvis det kan gøre det) for at skabe orden i vores indre og forudsigelighed i vores ydre. Vi reducerer verden til så store pixels som muligt. vi gør hvad vi kan for at reducere kompleksitet hele livet igennem. Vi skaber altså forenklede opfattelser af vores virkelighed. En god coachingsamtale kan løfte dit blik op på nogle af de resterede 99 % af begivenheder der har foregår i dit liv, som du ikke forholdt dig til, som kan bære kimen til løsningerne du leder efter. Den gode samtale lader dig forholde dig til mere af din virkelighed, lader dig se mere af dig selv, mere af andre, mere af din fortid og mere af dit nu, og mere af de urealiserede fremtider der byder sig til. (den længere udredning om dette tager afsæt i “logos”).

Coaching handler ofte om selvsikkerhed. Her skriver jeg om lederens behov for at kunne stole på egne vurderinger. Coaching handler ofte om personlig udvikling. Her skriver jeg om en tretrinsmodel for eksistentiel personlig udvikling. Som coach tilbyder jeg en platform hvor du uden forstyrrelser og uden referat, kan slække på facader og parader, og samle dig om det vigtige. Her kan du læse om mit etiske afsæt.

Konceptualisering – hvordan man kommer i gang

Vi starter med det, som jeg kalder jeg en ”konceptualisering”, en slags kortlægning af din situation, der fx kan indebære diverse tests (specifikt NEO-PI-3, Youngs Schemata Test og Styrketesten fra den positive psykologi) tests i arbejdsmiljø (NFAs mellemlange spørgeskema i psykisk arbejdsmilø), samt en analyse af din kommunikationsstil og en række afklarende spørgsmål om din personlighedsudvikling, dine sociale strategier, leveregler og vaner. På den måde skaber jeg sammen med dig et billede på hvad der skal arbejdes med og hvordan ift dine formål, din situation og din personlighed.

Coaching handler basalt set om en god samtale der løfter sløret for mere af din virkelighed, end du lige har forholdt dig til. Derudover drejer den sig om kortlægning, planlægning, udførelse og evaluering. Du kan læse mere om nogle af de bærende principper i coaching her.

Nogle gange sætter vi, i coachingen, fokus på at definere en god målsætning andre gange på oprigtig kommunikation; hvad skal du i så fald øve dig på at udtrykke til hvem, hvordan og hvorfor? Andre gange er der mere behov for fokus på stresshåndtering eller motivation og glæde.

Metoden jeg arbejder efter tager afsæt i en række forskellige teorier, bl.a. kognitiv terapi og narrativ praksis og ”paradigmer”, som jeg ikke kan redegøre for på nogen tilfredsstillende måde i denne introduktion. Men du kan som klient føle dig sikker på, at jeg har en betydelig viden, om hvad der virker hvordan og hvorfor inden for personlig udvikling og coaching. Således har jeg fx undervist udbydere af coaching i ”evidensbaseret coaching”, ligesom jeg underviser i Resultatorienteret coaching på Teknologisk Institut.  Her har jeg skrevet om 14 cases fra min ledercoaching.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: