Er coaching noget for dig?

Følgende er skrevet til dig, der overvejer et coachingforløb.

 

Gennem en årrække har jeg coachet hundredevis af mennesker fra unge til gamle, fra privatpersoner til ledere på alle niveauer fra Hoffet henover skoleledere til CEOer for internationale virksomheder.

I det følgende vil jeg kort beskrive nogle af de overvejelser du kan gøre dig før du vælger en coach, derefter vil jeg kort beskrive min tilgang til coaching.

Til at begynde er det en fordel at være forandringsparat.

Man bør have et minimum af motivation.

Hvis man plages lidt af de “samme gamle mønstre”, er coaching en god idé for dig.

Man skal investere lidt tid og penge, og være opsat på at udføre hjemmeopgaver hvilket kan inkludere træning, dagbog, øvelser, specifikke meditationsøvelser og fx mentoring.

Mennesket har lige dele rod i sin udvikling som i sin stilstand. Den gode coaching samtale gør, at man kan føle sig tryg og i bevægelse på samme tid.

 

Hvad kan en samtale?  Hjernen og personligheden fungerer på den måde, at vi filtrerer 99 % af indtryk fra (hvis det kan gøre det) for at skabe orden i vores indre og forudsigelighed i vores ydre. Vi reducerer verden til så store pixels som muligt. vi gør hvad vi kan for at reducere kompleksitet.

Vi skaber altså forenkelede opfattelser af vores virkelighed. En god samtale løfter dit blik op på nogle af de resterede 99 % af begivenheder der har foregår i dit liv, som du ikke forholdt dig til.

Den gode samtale lader dig forholde dig til mere af din virkelighed, lader dig se mere af dig selv, mere af andre, mere af din fortid og mere af dit nu, og mere af de urealiserede fremtider der byder sig til. (den længere udredning om dette tager afsæt i “logos”).

Altså: Når jeg coacher fortæller jeg dig ikke hvad du skal gøre, men jeg lader dig opdage mere af det, som du på en måde allerede ved, du har bare ikke forholdt dig til det endnu.

 

Coaching handler ofte om ønsket om at præstere bedre og mere.

Coaching handler ofte om selvtillid. Her skriver jeg om lederens behov for at kunne stole på egne vurderinger.

Coaching handler ofte om personlig udvikling. Her skriver jeg om en tretrinsmodel for eksistentiel personlig udvikling.

Som coach tilbyder jeg en platform hvor du uden forstyrrelser og uden referat, kan slække på facader og parader, og samle dig om det vigtige. Her kan du læse om mit etiske afsæt.

Vi starter med det, som jeg kalder jeg en ”konceptualisering”, en slags kortlægning af din situation, der fx kan indebære diverse tests (specifikt NEO-PI-3, Youngs Schemata Test og Styrketesten fra den positive psykologi) tests i arbejdsmiljø (NFAs mellemlange spørgeskema i psykisk arbejdsmilø), samt en analyse af din kommunikationsstil og en række afklarende spørgsmål om din personlighedsudvikling, dine sociale strategier, leveregler og vaner. På den måde skaber jeg sammen med dig et billede på hvad der skal arbejdes med og hvordan ift dine formål, din situation og din personlighed.

Coaching handler basalt set om kortlægning, planlægning, udførelse og evaluering, hvor egentlig terapi handler mere om refleksion mhp. dybere selverkendelse. Du kan læse mere om de bærende principper i coachingen her.

Nogle gange sætter vi fokus på at definere en god målsætning andre gange på oprigtig kommunikation; hvad skal du i så fald øve dig på at udtrykke til hvem, hvordan og hvorfor? Andre gange er der mere behov for fokus på stresshåndtering eller motivation og glæde.

Metoden jeg arbejder efter tager afsæt i en række forskellige teorier, bl.a. kognitiv terapi og narrativ praksis og ”paradigmer”, som jeg ikke kan redegøre for på nogen tilfredsstillende måde i denne introduktion. Men du kan som klient føle dig sikker på, at jeg har en betydelig viden, om hvad der virker hvordan og hvorfor inden for personlig udvikling og coaching. Således har jeg fx undervist udbydere af coaching i ”evidensbaseret coaching”, ligesom jeg har fx undervist i ”systemisk coaching” for Teknologisk Institut, hvor jeg for tiden er censor på uddannelsen for “Resultatorienteret Coaching”. Her har jeg skrevet om 14 cases fra min ledercoaching.

For nærmere information skriv til: thomas@psykologerne-frederiksberg.dk / tlf.: 28700900

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.