Hemmeligheden bag nære relationer: Sårbarhed, tillid, humor og øjenkontakt – og 36 gode spørgsmål (noter til DR program)…

Foto: Alejandra

I forbindelse med forelskelsesforsøget der skal optages på DR1 (observationer af 45 min samtaler med 36 spørgsmål, vedhæftet i bunden af mine noter *) skrev jeg følgende om relationer.

Man kan leve sammen uden af at være tæt på hinanden, på samme måde kan man være langt fra hinanden, og alligevel føle sig nært forbundne. Hvad kendetegner i det hele taget en nær relation, og mere specifikt:

Kan en forelskelse skabes med 36 spørgsmål og fire minutters øjenkontakt? 

Måske virker det for nogen, men for de fleste kan sådanne gode spørgsmål, i en vejledt dialog, i hvert fald skabe en bedre relation. Det skriver jeg om i det følgende.

 

Udvalgte pointer 

 • Den gode samtale (som ved de 36 spørgsmål) giver behagelige minder og oplevelser som man associerer med den andens tilstedeværelse. Man forbinder den anden med gode oplevelser, hvilket knytter en til samtalepartneren.
 • At dele noget sårbart med en anden uden af at det bliver afvist, skaber tilknytning og ro i sindet. Det er er som om man tager sit kaos (fx minder om dårlige ting, der er sket) og får mere orden i psyken når man taler om det. Man øjner således, mindre bevidst, en mulighed for at ”reparere sig selv” i samværet med den anden, når samtalen er god.
 • Man kan i kraft af den gode og personlige samtale få lyst til at lære den anden endnu bedre at kende.
 • Der er noget dybt afhængighedsskabende ved en uforfalsket samtale. Hvorfor? Fordi man jo “benytter” den anden som lytter til at sætte ord på egne oplevelser, og derved skaber man mere mening og orden i eget indre. Begge parter lærer således sig selv bedre at kende i en god samtale,  samtidigt med at de lærer hinanden bedre at kende. Det er win-win-win. :0)
 • Den strukturerede samtale sikrer at vores sædvanlige forsvar og fordomme omgås til fordel for en forfriskende og nærmest drilsk åbenhed. Ordene bryder for en stund vores grundlæggende ensomhed, de bygger bro fra ensomhed til en følelse af forening, som vi ynder mere end noget andet.
 • Den fire minutter lange øjenkontakt giver et intenst kropsligt samvær hvor de sædvanglige kognitive selvbeskyttende mekanismer (vurderinger) bryder sammen og et fælles selv opstår hvor man ikke har lige så meget kontrol, som man plejer at have. Man bliver på en måde til hinanden i en kort stund. Her kan der opstå meget stærke følelser af samhørighed.

 

Sædvanligvis er vores relationer desværre lidt ”uægte”.

Det lyder negativt, men som regel har vi så travlt at vi ikke ser hinanden, men vores forestillinger om andre: Som bevægede vi os rundt i et spejlkabinet med måske 8 spejle, har vi et begrænset antal antagelser om hvad mennesker er, som vi projicerer ud på andre. Den skamfulde ser hårde dommere, den selvforelskede ser tilbedere i sindets spejlkabinetter. Den sure mand ser urimelige kvinder, og den sure kvinde ser urimelige mænd. Ægthed og nærvær, selve relationernes hjerteblod, går tabt. Den gode samtale som kan opstå ved brugen af de 36 spørgsmål herunder,  omgår disse relationsmekanismer og pludseligt har vi med et kompliceret og sårbart menneske at gøre. Nøjagtigt som os selv. Det stimulerer vores lyst til at lære den anden at kende.

 

Skam som en relationshæmmer

Følelsen af skam (forbundet med frygten for fx ikke at være god/smuk/klog/interessant nok) kan få os til at værne så meget om os selv, at vi kan fremstå kolde og fraværende, selvom vi i virkeligheden bare er lidt usikre.

Nogle mennesker bliver med tiden til deres facader, så de ikke engang er klar over, at deres dårlige kommunikation er baseret på et tillagt og selvbeskyttende panser.

Samtaleøvelsen bypasser dette panser.

Du bliver på en måde tvunget til at stille dig sårbart an, og samtidigt gøres det også mere legitimt for dig at være “selvafslørende”, i og med at man bare kan trække sig tilbage til sit vante selv når samtaleøvelsen er ovre.

 

Hvorfor er sårbarhed tiltrækkende?

Når vi opdager at andre også kæmper med stedvis tvivl, forvirring, smerte og modgang, ting man husker godt, ting man husker dårligt, ting man er pinlig over, som måske er okay, og ting man er stolte over, falder den anstrengende og forfejlede illusion om at vi alle skal være perfekte. Det åbner en mulighed for at vi kan være mere menneskelige sammen. Andres sårbarhed tillader vores egen sårbarhed, og pludseligt kan man være en mere ægte version af sig selv uden at frygte afvisning og latterliggørelse. Når man taler sin sandhed, om man vil, inspirer man andre til det samme, og det er i mangel på et bedre ord; saliggørende.

 

Hvorfor kan de her 36 spørgsmål vække følelser hos par der allerede kender hinanden godt?

Fordi vi i hverdagens ræs reducerer hinandens kompleksitet til et minimum, helt automatisk, og så er vi ligesom lego-figurer i hinandens liv. Vi mister fornemmelsen for den anden, og måske værst af alt, mister vi også fornemmelsen af os selv, og så ved vi ikke engang hvad vi savner. Vi er lidt som Tornerose bag vores personlige tjørnehække og de 36 spørgsmål kan være som kysset, der vækker os til live.

 

Hvad er det vi skal kigge efter, når parrene svarer på spørgsmålene?

Svar: Sårbarhed, kropssprog, humor,

Hvorfor hhv. sårbarhed, kropssprog og humor?

I forskningen leder man ofte efter negative træk for at vurdere styrken af et parforhold, men jeg synes det er mere spændende at lede efter sprækkerne, hvor lyset viser sig mellem to sjæle. Sårbarhed er som nævnt en slags forudsætning for at en samtale kan siges at være dyb, eller god, for når man viser sårbarhed viser man tillid og vinder tillid fra andre. På den måde er den enkeltes accept og kommunikation af sårbarheden et centralt bindemiddel om man vil. Sårbarheden er også givende, man ”giver af sig” til den anden når man slækker sit forsvar. Som en hund, der ligger sig på ryggen. Humor er også vigtigt tegn på at noget går godt i relationen. At grine sammen skaber en følelse af fællesskab. Kropssproget kan signalere, hvornår der opstår samhørighed, vi kan dog forvente mere lukket kropssprog, idet kameraerne er på. Ikke desto mindre kan kropssproget afsløre mental åbenhed og spejling og retning. Hvornår er det åbent, spejlende og rettet mod den anden?

 

Hvad er det for en følelse man opnår, når skal de slutte af med at sidde og se hinanden i øjnene?

Det er ligesom at tage stoffer at stirre hinanden ind i øjnene gennem længere tid. På syretrip bryder alle ens filtre sammen, og verden opleves ekstremt nuanceret, detaljeret og overraskende fantastisk. På samme måde nedbryder den intense øjenkontakt alle de dagligdags fordomme og vurderinger, der skaber afstande mellem sjæle.

 

Hvordan er spørgsmålene bygget op? De starter blødt

Fordi gode forhold er lige som gode bøger og god sex, de skal som regel bygges op gradvist og langsomt.

 

Hvorfor starter man med nogle nemme og knap så personligt udfordrende spørgsmål?

Hvis man går får hurtigt og dybt til værks kan folk sætte en facade op for at beskytte sig selv, og det går ud over ægtheden og sårbarheden i samtalen. Man vil ikke delagtiggøre andre i ens tanker, hvis man ikke føler tillid til den anden. De mere overfladiske spørgsmål i starten indvirker at en lille tillid kan indfinde sig således at de mere personlige spørgsmål kan udløse en større og større tillid og en bedre og bedre samtale.

 

Hvorfor bliver spørgsmålene (de 36 spørgsmål) mere og mere personlige?

Fordi formålet er at komme tættere og tættere på. Man kan se samtalen som et rum, hvor man kan være længere væk, eller tættere på hinanden. Det er derfor vi råber, når samtalen bliver dårlig. Og derfor man ikke engang rigtigt behøver at tale for at forstå hinanden, når man er i virkelig god harmoni.

 

Hvad giver det, at man gør sig sårbar?

Man åbner dørene til sit inderste, og man ikke give andre en større gave end det. Det er en tillidserklæring. Vedkommende stoler på mig. ”jeg er værd at udvise tillid til”. Det er en anerkendelse af den anden. Man får som lytteren en følelse af ansvar, og man får en mulighed for at være den bedste version af sig selv.

 

Hvorfor skal de se hinanden i øjnene i 4 minutter? Hvad er formålet med det?

Hvad kan par der har været samme lang tid bruge de her spørgsmål til?

Når man ser hinanden i øjnene saboterer man sine sædvanlige vurderinger: godt/skidt, rigtigt/forkert, for gammel/for ung, grim/smuk etc. Det svarer lidt til at tage LSD hvor filtrene bryder ned og vi oplever verden i dens ufiltrerede tilsynekomst i vores sanser. Det kan føles meget overvældende, og i princippet ”selvopløsende”, vores egoforsvar bryder lidt sammen og vi genopstår i en syret fornemmelse af et slags transcenderet fællesskab, hvor vi virkelig vil hinanden, eller måske endda har det som var vi hinanden.

 

 

*)

Første sæt:
1. Hvis du kunne vælge frit, hvem ville du så helst spise middag med?

 1. Vil du gerne være berømt? I så fald på hvilken måde?
 2. Gennemgår du nogensinde i hovedet, hvad du vil sige, før du ringer til nogen? Hvorfor?
 3. Hvad vil udgøre en “perfekt” dag for dig?
 4. Hvornår sang du sidst for dig selv? For nogle andre?
 5. Hvis du havde mulighed for at leve, til du var 90 år og enten bibeholde dit sind eller din krop, hvad ville du så vælge?
 6. Har du en hemmelig forestilling om, hvordan du vil dø?
 7. Nævn tre ting du og din partner tydeligvis har tilfælles.
 8. For hvad i dit liv er du mest taknemmelig?
 9. Hvis du kunne ændre noget ved din opvækst, hvad ville det så være?
 10. Brug fire minutter på at fortælle din livshistorie så detaljeret som muligt til din partner.
 11. Hvis du kunne vågne op i morgen og have fået en hvilken som helst kvalitet eller evne, hvad ville det så være?

 

Andet sæt:
13. Hvis en krystalkugle kunne fortælle dig sandheden om dig selv, dit liv, fremtiden eller hvad som helst, hvad ville du så gerne vide?

 1. Er der noget, du har drømt om at gøre i lang tid? Hvorfor har du ikke gjort det?
 2. Hvad er det største, du har opnået i dit liv?
 3. Hvad vægter du højst i et venskab?
 4. Hvad er dit mest værdifulde minde?
 5. Hvad er dit værste minde?
 6. Hvis du vidste, at du indenfor et år ville dø pludseligt, ville du så ændre noget ved den måde, du lever på nu? Hvorfor?
  20. Hvad betyder venskab for dig?
 7. Hvilke roller spiller kærlighed og hengivenhed i dit liv?
 8. Del noget du anser for at være et positivt karaktertræk ved din partner. Del fem i alt.
 9. Hvor tæt og varm er din familie?  Føler du, at din barndom var lykkeligere end de fleste andres?
 10. Hvordan har du det med dit forhold til din mor?

 

Tredje sæt:
25. Lav tre sande “vi”-udtalelser hver. F.eks. “Vi er begge i dette rum, hvor vi føler os…”.

 

26.Færdiggør sætningen: “Jeg ville ønske jeg havde en, jeg kunne dele…”

 1. Hvis du skulle være gode venner med din partner, hvad ville du så synes var vigtigt for ham eller hende at vide?
 2. Fortæl din partner, hvad du godt kan lide ved ham/hende; vær meget ærlig denne gang og sig ting, du måske ellers ikke ville sige til en, du lige havde mødt.
 3. Del en pinlig oplevelse fra dit liv med din partner.
 4. Hvornår græd du sidst foran en anden person?
 5. Fortæl din partner, hvad du allerede kan lide ved ham/hende.
 6. Hvad hvis noget er for seriøst til, at man kan joke om det?
 7. Hvis du skulle dø i aften uden mulighed for at kommunikere med nogen, hvad ville du så ærgre dig mest over ikke at have sagt til nogen? Hvorfor har du ikke sagt det til dem endnu?
 8. Dit hjem, inklusiv alt hvad du ejer, bryder i brand. Efter at have reddet dine husdyr og dine elskede, er der tid til at du uden risiko kan redde én genstand. Hvad ville det være? Hvorfor?
 9. Ud af alle personerne i din familie, hvis død ville du finde mest gruopvækkende? Hvorfor?
 10. Del et personligt problem og spørg efter din partners råd til, hvordan han eller hun ville takle det. Bed også din partner om at reflektere over, hvordan du lader til at have det omkring det problem, du har valgt.

 

 

Published by thomasmarkersen

Praktiserende psykolog og konsulent i erhvervslivet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: