Kunsten at lide lidt for at leve stort, i stedet for at lide stort fordi man lever for lidt

Du overvejer at opsøge en psykolog:  Du har det ikke godt. Tvivl og problematiske følelser plager dig. Du mangler en sikkerhed, en kærlighed eller en fornemmelse af kontrol. Du vil have at dine lidelser skal væk.

I terapien er der tilsvarende en underforstået kontrakt mellem terapeut og klient, der går på, at manglen skal behandles og lidelsen skal bringes til ophør.

Men måske er det mere rigtigt at se det helt omvendt, som, at klienten som regel har en overvægt af noget snarere end en mangel, og er for dårlig til at lide?

 

Jeg ved at det lyder lidt mærkeligt

Men måske de psykiske problemer, som klienten kom ind ad døren med, skyldes at klienten ikke har magtet de små lidelser? For det er jo ligesom med fysiske smerter; hvis du ikke går til lægen af frygt for behandlingen, kan en mindre smerte udvikle sig til en mere alvorlig gene over tid.

Hvis du ikke vil bære de små lidelser, vil du en dag bære en stor lidelse. Man kan ikke snyde på vægten.

Idealet er det psykisk fleksible menneske, der tolerer hverdagens små lidelser. Mennesket der giver slip på det gamle, som munken der lader livets fænomener strømme forbi sit uforstyrrede sind, eller måske som en slange der skifter ham, uden af at skænke det en tanke?

 

Det vi slæber rundt på  

Måske dine psykiske problemer altså kommer sig af, at du i overført forstand bærer rundt på noget, som du efter al rimelighed burde prøve at give lidt slip på? Et alt for tungt savn, en umulig forestilling om at andre skal være på en helt særlig måde, eller en uopfyldelige fantasi om endelig at blive elsket af en særligt anden, som måske endda er død? Alt samme forestillinger der tynger dig, men som du grundet frygten for forandringen, ikke tør at slippe. Som kvinden der bar rundt på en kalv hver dag, til den dag var en ko, bærer du måske også rundt på nogle rigide leveregler der har udtjent sig. Hvorfor dit liv bliver mere og mere lidelsesfuldt og besværet.

 

Lidelsen som tegnet på et ”nyt dig”, der presser sig på

I dette lys er lidelsen du måske opsøger psykologen med, ikke et problem der skal væk, men et positivt tegn på, at et ”nyt dig” presser sig på. Måske forandringer og lidelse er så uadskillelige, at man rettelig bør have en skjult glæde over sine psykiske kvababbelser, som man neglebidende afventer resultatet af en fødsel?

 

Mareridt ved forandringer

Mareridt og livsforandringer hører nemlig sammen. Hvilket i øvrigt er årsagen til at børn har perioder med kraftige mareridt, da de små poder jo modnes i store ryk. Underbevidstheden prøver blot at advare os mod alle de mulige farer, som det nye siden tidernes morgen har budt den rejsende. Det skal vi kunne rumme, for at bevæge os rundt i livet med den fleksibilitet og åbenhed der gør os dygtige til at være til.

 

Spørgsmål til det ”nye dig”

Hvilken dig er du, hvis du vågnede op en dag, og dine psykiske kvababbelser var ovre. Hvordan ville det føles, eller måske mere vigtigt; hvad ville du kunne gøre eller sige, som du ikke tør nu?

Prøv nu at mærke hvilket som helst psykisk ubehag du end har måttet døje med, og stil dig selv spørgsmålet:

Hvad skal jeg turde at give slip på af forestillinger om mig selv og andre, så livet rettelig kan fejres med lette trin?

 Hvad skal jeg sige, hvordan og til hvem?

 Hvad skal jeg af med?

 Hvem skal jeg af med!

 Hvad skal jeg gøre, eller lade være med at gøre?

 Skal jeg i det hele taget være bedre til dagligt at lette mit bryst? Hvem kan støtte mig at i at være denne lettere ”mig”?

Mens du tænker at du måske kommer til at støde nogle fra dig med dit “nye dig”, skal du vide, at det som regel ikke er det du siger, der skiller dig fra andre, men det, du ikke siger.

 

Et terapeutisk forløb til et ”nyt dig”

Snarere end at have det velmente om end dunkle formål, at skulle samles om brønden for at tælle tårer og kaste håb i dybet, kunne man altså som psykolog blot spørge: ”Hvad frygter du at gøre?”

Men mennesker er nu engang lidt besværlige, både for sig selv og andre. Folk bliver vant til deres lidelser, som de bliver vant til deres navn, tøjstil og bopæl. Og lidelsen bliver ofte argumentet for at vedligeholde fokus på den, i stedet for det, som den symboliserer; navnligt forandringen, og hvad de nye “nuer” end byder på af muligheder til dit væsen.

 

Babyskridt

Måske du skal øve dig på at sætte dig selv lidt på spil, vær lidt på glat is. Fortæl hvis du gerne vil elskes mere og på andre måder. At du ikke vil finde dig i dit og dat. Indrøm at der er ting du ikke ved, erkend svagheder, fortæl at der er ting du er usikker på. Vær god til at give dig hen til den sociale verden med tillid til, at det nok skal gå, og en vished om, at du kan trække dig fra dem, der måske ikke vil dig det godt.

 

Frygten og tilliden

Hvorfor holder vi fast på det gamle, i stedet for at give os i kast med det nye? Når man åbner sanserne fosser livet ind og hos nogle af os, fosser livet ind med større kraft end vi kan rumme. Nogle af os er mere åbne for indtryk end andre, andre er fra barns ben ikke blevet indgydt med tillidsfuldhed. Her prøver vi at stoppe de værste strømme.

 

Vi tror ikke at vi martres af os selv, men det gør vi

I terapilokalet fortæller vi således om de smertefulde og voldsomme hvirvler vi martres af. Man føler sig viklet ind i sin egen angst, sorg, jalousi, krise eller depression.

Langsomt skal vi opdage, at vi selv har skabt disse hvirvler, fordi vi ængstes ved livets strømme og al den eksistentielle usikkerhed og de utallige små lidelser, som det nye uomgængeligt fører med sig.

Først skal vi dog opbygge tillid til psykologen, derefter til os selv, og så skal vi øve os i at opleve og fortælle hvad vi oplever.

Det er nemlig ikke livet der har gjort noget galt. Det strømmer som det gør. Det er vores manglende tillid og frygt til det, er kommer os i møde der får os til at prøve at bremse oplevelserne. Her flyder de små lidelser over og bliver en ubærlig stor lidelse.

 

At lide lidt for at leve stort

Ved forandringer skal man bogstaveligt talt hive ”nervenetværk og narrativer om selvet op med rode”, og revidere de identiteter og strategier, man på sin vis består af, og hvem er man så? Når man lærer noget nyt, må man altså erkende, at man ikke kendte verden så godt som man troede. Hvem har mod på, eller lyst til at erkende det?

 

At gøre lidelsen til en del af fortællingen

Formålet i den gode terapi er altså ikke at adressere en mangel i klientens liv og dermed fjerne lidelsen, som mange klienter gør sig forhåbninger om, og som mange guruer og selvforelskede metodenørder ellers i al åndsforladthed reklamerer med. Men at gøre lidelsen til en del af livsfortællingen. At gøre lidelsen til en forudsætning for forandringer. At gøre lidelsen til en forudsætning for eksistens. Formålet er at hjælpe personen med nænsomt at rette blikket op mod de fjerne horisonter der inspirerer til lange seje meningsfulde træk og den smukke flodbred, der inspirerer til livsnydelse.

 

Munken ved bredden

Derfor er billedet på munken, der sidder ved en flodbred og lader tanker passere, som blade på en strøm, det arketypiske billede på hverdagens nødvendige afsked med vores forestillinger om hvem og hvad vi er, og hvordan livet burde være. For at give plads til det kommende. Det vi ikke kender til, fra øjeblik til øjeblik.

 

Fugl Føniks

Hvis du ikke har været god nok til det, eller heldig nok til at være lige så psykisk fleksibel som munken i vandet, skal du tænke over myten om Fugl Føniks: At vi er stærkere end vi tror; at ukendte potentialer dukker op fra asken af det, vi tør lade brænde op.

fønikss

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: