Dannelsesrejse. Retreat 2018. Kunsten at leve livet meningsfuldt.

Retreat i Genova, Norditalien.

En uge med fokus på dig selv. Dit sind. Din sjæl. En uge med vandreture, nydelse og livsfilosofi. Få en dybere selverkendelse via sanse-, skrive- og samtaleøvelser med afsæt i oplæg og læsning af klassiske tekster af blandt andre Camus og Montaigne. HC. Andersen kaldte denne del af Italien for verdens smukkeste. Nogle af den moderne tids største tænkere har hentet inspiration i netop dette område. Stedet er altså nøje udvalgt som baggrund for vores dannelsesrejse.

Temaer: Bevidst nærvær, lyrik og poesi, dannelsens grundbegreber, meningsfuldhed, eksistentialisme, kærlighed, venskab og selvet.

Metoder: Undervisning, vandring, skrivning og samtaler.

Inspirationskilder: Michel de Montaigne, Nietzche, Antoine De Saint-Exupéry, Camus og den humanistiske psykologi.

Retreatet afholdes to gange. Første gang d. 8.-15. April. Anden gang d. 13. – 20. maj 2018.

Kursuspris: 11.500 .-

Dette inkluderer delikat kost og logi i original italiensk bolig, samt materialer og undervisning.

Transport København – kursussted retur, bekostes af kursist. Uden for sæsonen svinger prisen for flybilletten, men ligger et sted ml. 500 – 1000 kr. tur/retur. Toget til kysten koster omkring 200 kr.

Informationsaftener

Tirsdag 30/1 Adresse: Julius Valentinersvej 18, 4. sal, 2000 Frederiksberg  

Kontakt: soren.bramsted@gmail.com Tlf.: 26255887

                thomas.markersen@gmail.com Tlf.: 28700900

 

—ooo000ooo—

Det daglige program

8-9:30 Vandring

9:30-10:30 Brunch

10:30-13 Dagens tema

13-14 Let frokost

14:30-17 Vandring

18-19 Middag

19-20:30 symposium/fritid

Metoder: Oplæg og undervisning – Vejledte samtaler – Skriveøvelser – Læsning – Vandring – Dagbog, notesbog – Symposium

Nærvær. Øvelser i at ankomme. Om at observere, iagttage og beskrive. Kunsten at folde nuet og tankerne ud i samtaler og skrivning.

Vandring og dannelse. Nogle af de største filosoffer og forfattere fik deres bedste idéer på vandreture, vi tager notesbog med og går i deres fodspor.

Meningsfuldhed og eksistentialisme. Vi taler om at finde egne eksistentielle sandheder i en tid med stor tvivl, valg og fravalg. Vi taler om at finde formål og eksistentiel tyngde.

Kærlighed, venskab og singleliv. Vi analyserer på relationerne i vores liv, på spillet mellem det maskuline og det feminine i os selv og mellem hinanden.

Minimumskrav til tilværelsen. Vi taler om hvad vi hver især vil kræve af vores hverdag og vores fremtid, samt kunsten at kunne kommunikere egen sandhed så godt som muligt. Autenticitet.

 

søren.jpgSøren Bramsted. Historiefortæller, forfatter og underviser. Søren underviser blandt andet i erotisk skrivning hos Joan Ørting, og er for tiden fast historiefortæller hos Carlsberg. Hans spidskompentence er mundtlig og skriftlig formulering og formidling af vores indre strømme, hvilket netop er et af omdrejningspunkterne på vores retreat.

 

tbm

Thomas Markersen. Autoriseret psykolog. Filosofi- og idéhistorienørd og blogger. Med hundredevis af artikler og TV optrædener er han en aktiv del af samtalen om psykologi og livskunst i Danmark.  Har i 15 år arbejdet som terapeut, konsulent og underviser. 

 

Herunder: Billeder fra Rapallo/Genova, hvor Friederich Nietzsche og HC Andersen nedfældede mange af deres tanker. Det er dette eller tilsvarende hus vi kommer til at bo i.

hus udefra

swimming pool

rapallo

t og v og s

Tillid til egen vurdering og dens fire fundamenter

En leders territorium rækker ud i det ukendte, derfor kræver funktionen tillid til egen vurdering. Man skal gøre det rette i et felt af usikkerhed og mange mulige veje, hvor man kan klandres for snart det ene, snart det andet. Især når det gælder ledelse på et højere plan, står man i en situation hvor man skal lede på en måde der er godt for en selv, for andre, for virksomheden, godt i nuet, godt i fremtiden og godt for samfundet på én gang. Hvor kommer lederens tillid, eller mistillid til egen vurdering fra? Hvad beror den på? Det har jeg skrevet om.

 

Realisme over idealisme

Man er idealist, hvis man tænker, at alle sidder om bordet og går rundt på gulvet med virksomhedens overordnede bedste for øje. Hvis det bare var så vel. En god leder er realist, for han ved at han befinder sig i et felt hvor der ikke blot er en skinbarlig virkelighed bestående af mursten, KPIer og interesseløse mennesker, men også mere subjektive forståelser af den fælles virkelighed baseret på alskens mere eller mindre logiske, subjektive og egennyttige interesser. Lederen befinder sig altså i et felt af forskellige fortællinger om det, der er sket, og det, der kan ske. Den realistiske leder erkender, at han er medskaber af virkeligheden, så han kan sikre at fortiden bliver til at leve med, og sætte en god retning, så fremtiden bliver til at leve for. En realistisk leder ved at han også er forfatter af virkeligheden. Hvis han ikke selv sætter historien, gør nogen andre.

 

Hvis du oplever problemer med dette aspekt af ledelsesopgaven, kan du som leder udvikle det man kalder karakter. En karakter indebærer værdier, holdninger, måske rutiner og i hvert fald eksistentielle sandheder, der tilsammen kan udgøre et slags indre kompas, der kan give mere tillid til egen vurdering i det tvetydige felt som du fungerer i.

 

En opvækst med tillid til egen vurdering

Har dine forældre undermineret eller støttet din tiltro til egne vurderinger? Jeg har overværet flere foredrag og pep talks med dygtige mennesker, der fortæller hvordan de med leveregler, beslutninger, rollemodeller og visualiseringer og ”grit” (det er en af de værre), har opnået deres succes. Og mange gange har jeg tænkt, at flere af disse succeshistorier vidner om folk, der er født med udadvendthed, et godt anlæg for intelligens og følelsesmæssig stabilitet, samt at de har haft gode forældre, der har stolet på dem, og stolet på deres dømmekraft. Når de således tager ansvaret for deres succes, kunne de næsten lige så godt tage ansvaret for deres næses krumning eller størrelsen på deres sko. Hvis du ikke var en af de heldige, der havde gode forældre, der kunne støtte dig og give dig selvværd, skal du vide, at det ikke er for sent at udvikle lidt mere gå-på-mod og tillid til at det nok skal gå, hvis du bare gør dit bedste.

 

Hvis du er vokset op med forældre, der har undermineret din tiltro til egen vurdering, skal du vide, at der er mange måder at rette op på det igen. Her trækker vi på mange af de redskaber som forskning og erfaring af i psykoterapi og coaching har tilvejebragt.

 

En blanding af ydmyghed og selvtillid

Man kan ikke lære uden ydmyghed og selvtillid i en særlig kombination. Man skal nemlig tro på, at det muligt at lære noget, og samtidigt man skal erkende at man ikke ved det hele. Uden viden ingen troværdig ledelse, ingen mønstergenkendelse, ingenting at vurdere ud fra. Ingen autoritet.

At befinde sig i den ”lærende zone” er sårbart, og hvis du som leder ikke mestrer dette, som også kaldes growth mindset”, bliver man middelmådig. Man bliver en af den slags ledere, som huserer på den kolde gang og finder sit hjemmel i det ydre, for eksempel et dyrt slips og power points uden stavefejl. En leder der ikke har prestige, dvs. viden og erfaring og en eller anden grad af social intelligens, er reduceret til at lede med dominans, og det skaber ikke det gyldne følgeskab.

Det er derfor, tror jeg, at kulturer og gruppedynamikker har en indbygget mistillid over for, det, der virker for godt til at være sandt. En leder der ikke kender sine folk, og ikke ved hvad de laver, skal kigge sig selv grundigt i spejlet, for han eller hun er ikke pengene værd.

Kom mere ud af din hule. Start i dag.

 

Gode alliancer

Sært nok kan vi i kulturen godt lide idéen om at store præstationer kommer fra enere, sært, fordi de bedste præstationer i den virkelige verden i 99% af tilfælde er født ud af en form for gruppearbejde. Der er med andre ord langt mellem ensomme eller isolerede ledere, der har udrettet et godt stykke arbejde. Den gode leder holder sig informeret og inkluderet. Den gode leder er social og på forkant kontorpolitisk set med hvad der rører sig over bagatelgrænsen. Den gode leder baserer blandt andet tilliden til egen vurdering på alliancernes anbefalinger og på den feedback hun eller han får fra beskattede medarbejdere, ledergruppen eller chefen. (Tænk lidt over dette: Jo mere selvsikre folk synes at være i forbindelse med en holdning, retning eller strategi, des større er sandsynligheden for, at de ikke selv har fundet på den.) En leder uden et godt bagland, kan sammenlignes med en skibbruden på en tømmerflåde overladt til havets luner.

Overvej: hvem er dine allierede på arbejdet?

 

 

Hvad producerer en psykolog?

Vi ved hvad en cykelsmed og en skolelærer laver, men hvad laver en psykolog egentlig. Det er svært at svare på, selv for en psykolog.

Så man slår sig ned, efter en lang og lidt forvirrende uddannelse og skærmet af supervisorer med forskellige teorier, tager mod folk ind på ens kontor, eller kliniklokale, og hører dem fortælle om et problem de har.

Gad vide hvad de forventer, tænker man. Måske forventer de at man løser problemet for dem. Måske forventer de der sker et eller andet mirakel, så de får det bedre, måske forventer de at blive trøstet, måske forventer de at få en plan, så de kan løse deres situation. Måske ved de godt, at det alligevel ikke kan løses det de står med. Måske har de fået at vide af deres venner, kæreste , eller familie, at de burde gå til psykolog. Mange kommer også fordi de har en ubærlig angst, eller tristhed eller frygt for specifikke ting, OCD, som de gerne vil have fjernet, og meget af tiden kan vi jo give det folk kommer for, vi kan lytte til dem der har behov for at hitte rede i deres livssituation, vi kan i vid udstrækning fjerne fobier, vi kan også hjælpe folk med at finde ud af hvad de skal sige til chefen, eller hvordan de skal håndtere deres parforhold, så når jeg tror, at det kan være svært at vide hvad en psykolog laver selv for en psykolog, er det fordi folk kommer med tusind forskellige ting, som kræver forskellige tilgange.

Nogle gange når man som psykolog sidder og kigger på klienten, tænker man hvad er det der skal være anderledes, hvad vil du egentlig gerne have hjælp til, ved du egentlig hvad det er, der giver dig problemer, hvad forventer du af mig, hvad synes du en god psykolog er?,

Og så beder man folk om at fortælle og folde ud, og man sidder og lytter og noterer detaljer på noter, eller i sit sind. Og så tænker man, på et eller andet tidspunkt, så vil klienten gerne have et eller andet, og siger man et eller andet, noget der flugter med personens historie, noget der kan indfange den i et billede, som gør tilværelsen mere håndgribelig.

Ofte sidder man med en intuition om hvad det hele handler om efter ti sekunder, og den må man gøre vold på, for ofte passer den ikke, og derfor må man som psykolog, sidde og tvivle på sig selv, for ikke at springe til konklusioner og det er hårdt. Og man kan også have lyst til at hjælpe med at løse ting, som ikke er ens område, man kan have lyst til at sige til folk, hende skal du forlade, eller så skal du skifte arbejde, men man kan jo aldrig kende folk lige så godt, som de kender sig selv. Jeg har en regel, som jeg ofte siger højt, – jeg har kun kendt dig i en halv time, eller for eksempel 4 timer, så hvordan skulle jeg kunne kende dit liv bedre end dig, der har levet det i fyrre år. Jeg nævner ofte vikingeordssproget: council is often ill advice.., at rådgivning ikke altid er godt, for folk kender altid deres liv bedre. Et eksempel er, personen i arbejdslivet, der pludseligt er begyndt at opføre sig mærkeligt, og så er det fordi de er begyndt at gå til en dårlig coach, som har haft mere travlt med at fortælle personen hvad han eller hun skal eller ikke skal, i stedet for at lytte til de unikke udfordringer personen har.

Noget af det vigtigste man skal kunne som psykolog, er i min erfaring, at man skal opøve en intens og bevidst ærlighed og ægthed, sådan så man er den samme over tid, og sådan så du kan stå inde for dig selv, og det gælder også, at du skal stå inde for din tvivl og usikkerhed. For måske klienter gerne vil have en fornemmelse af noget stabilt og trygt, som de netop savner. Og her vil du kunne være rollemodel for et liv, der kan leves så sandt som muligt. Det, og så evnen til at være faget i så mange år, at man opbygger så mange erfaringer at man begynder at ane mønstre. Jeg har ikke lyst til at indrømme det, men jeg tror også at det helt centralt, at udvise ægte entusiasme, at man rent faktisk er begejstret over klientens liv, og oprigtigt gerne vil gøre en forskel for andre. Når jeg skriver, at jeg ikke er meget for at indrømme det, er det fordi det introducerer en banal menneskelighed ind i faget, som jeg på en eller anden måde ikke er meget for at indrømme, da jeg godt kan lide kompleksiteten i faget også ..

Selv efter denne svada kan jeg godt, når jeg kigger mig i spejlet, blive i tvivl om hvad det egentlig er jeg laver. Især når børnene spørger hvad en psykolog laver, kan jeg godt blive i tvivl. Sidder du bare og snakker med folk spørger de, og jeg tænker jaaaa.. jaa det lyder ikke så super, især når jeg snakker med drengene, at jeg som mand bare sidder og snakker med folk. Jeg har lyst til at sige, at jeg også gør mere end det. Men måske er noget af det største man kan gøre for at andre, at lytte til dem.

Kære psykologi, hvad skete der? 

Thomas Markersen

(advarsel: nogle gange skriver jeg kringlet. Du er ikke dum, hvis du ikke forstår det hele.)

Forhistorie

Her for et par år siden trissede jeg rundt i et antikvariat på Nørregade og ledte efter noget gammel filosofi for at slå tid ihjel. Ned fra en hylde tog jeg en lilla, slidt bog med titlen ”Myte og eksistens” fra 1992 tror jeg. Året hvor jeg blev student. Som en slags hyldest til skæbnen og min nysgerrighed købte jeg den. Jeg fik den læst og fik genvakt noget af den uskyldige interesse for psykologi, jeg fik som 14 årig. Den gang i folkeskolen hvor jeg overværede en skolekammerats foredrag om drømmetydning, og faktisk besluttede mig for at blive psykolog.

Livet som uhelbredeligt drama

Så jeg sad med bogen om myter på gulnede sider med uforståelige noter i marginen, og her gik det op for mig, at jeg måske nok havde glemt noget af glæden og spændingen ved…

View original post 1,671 more words

Personlighedens tre faser. Hvilken fase er du i?

jeg har udformet på meget intuitiv basis, en personlighedsmodel der er lige så enkel og logisk, som den ikke rigtigt er set før. Værsgo :0)

Thomas Markersen

I gruppesammenhæng kan man ofte observere tre typer adfærdsmønstre, der siger noget om hvor folk er i deres personlige udvikling.

Observationer

Der er fem observationer og forbehold jeg vil dele med jer før vi går i gang:  1) Adfærdsmønstrene viser sig tydeligst i sammenhænge, hvor folk ikke kender hinanden så godt, for her presses mange ud i de roller der ligger en nærmest. 2 ) Nogle er hele tiden i en af faserne, andre, som for eksempel mig selv, bevæger sig lidt fra fase til fase afhængigt af kontekst. 3) De rene typer er for denne følgende udlægnings skyld de mest interessante. 4) Vi er alle mest i én fase i en given tidsperiode. 5) Nogle synes aldrig at komme ud af den første eller anden fase, hvilket ikke nødvendigvis er sørgeligt eller dårligt. Ifølge reglen om dynamik og synergi er forskellighed mennesker imellem nemlig mere værdifuldt ens ensartethed.

Den…

View original post 2,019 more words

Kim Bjørnstrup. Rules of living

We had author and lawyer Kim Bjørnstrup over for a podcast and we have made a summary of Kim’s rules of life and business. Listen to the podcast here: The podcast: https://soundcloud.com/personalexcellence/kim-b-part-1

Short CV

1984 Master in Law from Copenhagen University.
1984 Passed the bar at Oluf Lind & Partners.
1986 Head of legal, Lundbeck.
1991 Head of legal, Coloplast.
1992-2010 Multiple leadership positions culminating in 10 years as top boss in Octapharma.
2010 Partner in Xeltis.
2013 CEO for BPL in England.
2015 CEO Assistance HR Partners.

Personality: Kim thinks that things are easy. Put in another way he doesn’t seem to believe in difficult things. He believes that things can get solved. It shows on his face and the youthfulness and vigour of his body and mind. When he was partner and head of 4000 people he tells us that the first thing he would say to people coming to him with problems was: “What will you do to solve it?” Actions are solutions.

Kim’s motto could be: Take fate head on and it won’t stand a chance against you.

Kim has a strong sense of internal locus of control. Kim has a string of successes behind him including a turn around for Bane Capital and the success of Octapharma.

Somehow things just work out for these kinds of people.

People like Kim remind me of the scene from the Gary Larson cartoon with the guy whistling away carrying a wheelbarrow in hell two devils talking amongst themselves “you know we’re just not reaching that guy.”

far side.jpg

Staying in the analogy he’d probably be able to make a turn around in hell making people want to go there.

Whatever the case there is a lot of “I can do” about him, and that’s probably why he is sat in Radio studio now being interviewed concerning three books he has written about an imagined terror attack in Copenhagen. Because – of course you can write books, right?

He is smiling over a cup of coffee and his English is impeccable but his accent is a bit peculiar. He says “no” a lot when finishing his sentences revealing that he has spent a number of years in Switzerland where that apparently is a thing. Considering that the classical Danish accent when speaking English sounds like somebody falling out of bed it’s just refreshing.

In the following you can read a summary of the podcast boiled down to rules of live and business success according to Kim:

Have fun

Hang out with ambitious people

Be an ambitious person as you grow older

Even when leading people in the army, shape your orders around the specific person’s personality

Take chances. All the accomplished people I know have taken big chances

Be forthright: Say it as you see it

Give people a decent chance

Be specific and concrete on the criteria for success

Be lucky

Pick fights over important things in business but don’t swear at each other

Ride the tiger: Don’t be scared

Be action oriented rather than just relying complex plans

When negotiating: Be aligned on all relevant issues in the team. Be prepared to leave the negotiation at certain points.

Anger is something to be transcended

Let colleagues blow off steam. Intermittently gently ask people as to the purpose of their anger.

Don’t be overwhelmed by other people’s status

Enjoy hard work

Never sell out in relation to time spend with children

Be more afraid of losing out on opportunities than making a wrong choice

Hire big egos, and manage them: At meetings let everyone speak uninterrupted for 10-15 minutes, before debating certain action points

Downplay your own ego. Think: “They know you are the boss”. That way you don’t have to spend energy defending something.

Seek out flow activities

Stay in shape

 

 

 

 

 

 

Philip Fortuna

Philip Fortuna holds a Bsc. in International Business from CBS and is tour de force athlete and coach.

With several years experience coaching, motivating and mentoring people to peak performances in both business and sports.

After running a mental performance boutique helping corporate and private clients, he recently joined forces with Thomas Markersen.

“Philip has been able to solve problems for our clients that we couldn’t solve as coaches and therapists. Sometimes people need someone to hold their hands and cheering from the side lines while achieving the life they want to live and need to live. Philip is bar none the best life- and business coach that I have worked with when it comes to difficult cases requiring that extra level of motivation and grit.” – Thomas Markersen

Philip is the go to guy when the going gets tough and when standard therapy and coaching just doesn’t cut it.

Read more here.

Priser og tider

Tilbyder supervision og konsulentydelser på arbejdspladser. Supervisionspriser for påbegyndt konsultation á 55 minutter: Individuel: 1200 kr.

For påbegyndt individuel konsultation á 55 minutter: For private selvbetalere 1100 kr. For andre: 1500 kr.

Tider der starter efter 16:00 har et tillæg på 150,- pr session.

En 2- personers konsultation á 90 minutter: For private selvbetalere: 1500 kr. For andre: 1800 kr.

Telefon- og Skype-konsultationer medfører 200 kr rabat.

Gruppe: pris aftales med den pågældende gruppe.

Betaling: Betaling modtages i kontanter eller MobilePay. Ved faktura er der et administrationsgebyr pr. samtale på 50 kr.

Arbejder tirsdag aften og torsdag aften og ellers i dagtimerne. Der er rift om aftentider. Skriv: thomas.markersen@gmail.com for at booke en tid.

Hvis du, eller nogen du kender, har brug for en snak, men ikke kan tage dig sammen eller ikke har lyst, tilbyder jeg drive-and-talks i min klassiske Porsche. 3 x 60 min kr 4900,- Du må gerne tage rattet, medens vi uformelt endevender din situation i dit eget tempo.

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑