Om mig som psykolog

Jeg blev uddannet psykolog 2004 (cand. psych. aut.) og har arbejdet med klienter stort set lige siden. Har modtaget supervision, undervisning og træning inden for kognitiv terapi, ACT, positiv psykologi, mindfulness og andre retninger. Meget af min læring er simpelthen kommet af, at jeg har arbejdet sammen med erfarne kollegaer.

Jeg tager primært afsæt i “kognitiv terapi“, mindfulness og det “eksistentielle“.

At arbejde “kognitivt” vil groft sagt sige, at man tager afsæt i den erfaring, at vi plages mere af vores tanker om ting, end af tingene i sig selv. I forbindelse med behandling af bl.a. angst, stress og depression belyser man således med den kognitive terapi, de ofte stærke uhensigtsmæssige tanker og følelser og underkaster dem kærlig og kritisk analyse og fortolkning.

Derudover belyses din adfærd og dine handlinger i forhold til dine mål og værdier.

Med afsæt i meditation og mindfulness hjælper vi dig med at forholde dig accepterende, iagttagende og observerende til dig selv og andre.

Der er mange, som undrer sig over hvad “mindfulness” er for noget. Der er både en lang og kort forklaring. Der er basalt set tale om en måde at være i verden på, som kan trænes og som stimulerer glæde og nærvær. En måde at være i verden på, som bidrager til sundhed i individer og samfund. Der er ikke noget at være bange for her. Jeg har hjulpet hundredevis af mennesker til at få bedre og sjovere liv ved bl.a. at introducere dem til meditation og mindfulness. Jeg mediterer selv af og til, og kan mærke hvordan sådan nogle meditationspauser bidrager til at jeg bliver en bedre kæreste, terapeut, forælder og ven.

Når du har fået en vis grad af ro over dit liv, bliver det nemmere og nemmere at coache dig på dine eksistentielle overvejelser: Hvad vil du gerne i dit liv, og med hvem? Her er der i mindre grad tale om introspektion og selverkendelse og i højere grad tale om kortlægning, strategi, planlægning, barrierehåndtering og motivation. Med ét ord, kan man sige, at du i den eksistentielle fase bliver inviteret til at eksperimentere med hvilket slags liv der passer dig bedst.

Jeg placerer ofte mine klienters typiske eksistentielle udfordringer og typiske kliniske udfordringer såsom panikangst og depression i større rammer for dermed at bidrage til normalisering af oplevelserne. Disse større rammer være sig film, eventyr, græske myter, eller evolutionsbiologiske scenarier som vi umiddelbart nemt kan spejle os i. Denne måde at indfange og beskrive menneskers oplevelser som tidsløse fænomener bevirker en fornemmelse af samhørighed og en inspiration hos klienten til en accept af den fulde menneskelighed vi er sat på jorden for at opleve. Det kræver mod at leve, og vi kan bruge kulturen som inspiration til at være den bedste version af os selv.

Mine “egne terapeuter”

Jeg læser og lytter bl.a. til: Steven Pinker, Alan Watts, Daniel Dennett, Jordan Peterson, Will Durant, James Hollis og andre. Jeg har læst og genlæst bøger af Nietzsche og Michel de Montaigne, Machaivelli, Camus, Paul Gilbert, Rollo May, CG Jung og Steven Hayes.

“Mediemig”

Har deltaget i Tv programmer og radio en del gange gennem de sidste 10 år som “tilkaldeekspert”, ligesom jeg har skrevet til blade og aviser med jævne mellemrum. Har også afholdt foredrag fra psykologiens verden om bl.a. trivsel, stresshåndtering, flow, præstationer, motivation, relationer, gruppedynamikker, evidensbaseret coaching, mindfulness, positiv psykologi, stresshåndtering, ledelse og konflikthåndtering. Jeg har bidraget til adskillige TV programmer og rådgivet mange mennesker der optræder i medierne. Det er også mig man åbenbart ringer til, når man har været på forsiden af Ekstrabladet.

Du kan skrive eller ringe til mig, hvis du vil høre om jeg, eller nogen af mine kollegaer eller netværk kan hjælpe dig med netop din sitaution, jeg besvarer alle henvendelser: thomas.markersen@gmail.com / tlf.: 28700900

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s