Psykolog Patrick Renault

Mit navn er Patrick Renault. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2009. I mit arbejde som klinisk psykolog har jeg specialiseret mig i mindfulnessbaseret kognitiv adfærdsterapi (særligt Acceptance & Commitment Therapy) og eksistentiel terapi. Som privatpraktiserende arbejder jeg meget med stress, angst og depression.

 

For bedst muligt at hjælpe dig søger jeg først og fremmest anerkendende at møde dig dér, hvor du er. Sammen undersøger vi grundigt din problematik og situation for at sætte nogle klare mål for forløbet og en fremgangsmåde for at nå derhen.

 

Det kan både indebære (1) hjælp til at håndtere smertefulde følelser, kropslige fornemmelser eller tanker, så de bliver mindre styrende af dit liv og (2) hjælp til at afklare, hvad der virkelig er vigtigt og værdifuldt for dig. Terapiens sigte er at hjælpe dig med at få et mere indholdsrigt, meningsfuldt og bevidst nærværende liv.

 

Som en af de første i landet specialiserer jeg mig i den form for kognitiv adfærdsterapi, der kaldes Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Et stigende antal videnskabeligt dokumenterede resultater gør aktuelt ACT til en af de mest efterspurgte former for psykoterapi i forhold til en lang række problematikker. Men som sådan er tilgangen funderet i årtusinder gammel visdom, der kan genfindes i blandt andet stoisk, buddhistisk og eksistentiel livsfilosofi. Med denne form for terapi går vi resultatorienteret frem med oplevelsesbaserede øvelser og teknikker og målrettede ændringer af handlemønstre i hverdagen.

 

Ønsker du et mere fordybende og indsigtsgivende forløb, tilbyder jeg også samtaleforløb af mere eksistentiel karakter. Jeg har beskæftiget mig eksistentiel fænomenologi og terapi i en række sammenhænge og sidder i styregruppen for Forum for Eksistentiel Psykolog & Terapi: http://www.eksistentielpsykologi.dk

 

Jeg har tidligere erfaring med behandling af svære traumer såvel som spiseforstyrrelser i psykiatrien og tillige arbejdet med akutte kriser og selvmordstanker.

 

Jeg ser frem til at møde dig og hjælpe dig videre med dit liv.

Skriv til: Patrickpsykolog@gmail.com / tlf.: 41405776.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: