Filosof og terapeut Anders Dræby Sørensen

Baggrund

Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra England, og derudover er jeg uddannet filosof og idéhistoriker og har efteruddannelser i psykologi og psykoterapi. Til dagligt har jeg en klinik på Knabrostræde i centrum af København. Desuden underviser jeg i eksistentiel terapi og kritisk psykopatologi ved New School of Psychotherapy and Counselling i London, ligesom at jeg er ekstern lektor i pædagogisk filosofi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

 

Eksistentiel og filosofisk terapi, coaching og supervision

I mit daglige virke som terapeut, coach og superviser arbejder jeg mere specifikt med eksistentiel terapi og filosofiske tilgange til supervision og coaching.

 

Det eksistentielle

Jeg er uddannet i den eksistentielle og fænomenologiske tilgang til terapi, og det betyder, at jeg tager udgangspunkt i din oplevelse af dig selv i din verden. Hos mig kan du derfor få hjælp til at få afklaret, hvordan du finder mening med livet, og hvordan du kan få afklaret spørgsmål som

  • Hvem er jeg?
  • Hvor er jeg på vej hen?
  • Hvor vil jeg gerne hen i livet?
  • Hvordan lærer jeg at træffe de rigtige valg i livet?
  • Hvordan lærer jeg at leve uden lidelse og bekymring?

 

Det filosofiske

Jeg er filosofisk uddannet og arbejder også med en filosofisk tilgang til terapi, såvel som til coaching og supervision. Det betyder, at jeg ikke tager udgangspunkt i diagnoser og psykologiske kategorier men møder dig som et helt menneske, der ønsker at opnå et godt liv. Mit arbejde er baseret på den oprindelige opfattelse af filosofien som en livskunst, og derfor er mit mål også at hjælpe dig med at lære kunsten at leve dit liv på den bedst mulige måde.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at komme i kontakt med mig, så gå ind på min hjemmeside www.livsduelig.com eller skriv til mig på anders@livsduelig.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: