Mindfulness: Fjernes-fokus-fra-strukturelle-vilkår?-samfundsdebatten rundbarberet.

 

Hvor vidt fokus på individet fjerner fokus fra konteksten beror på hvor meget man kan rumme i sin bevidsthed på én og samme tid. Slut. Men derfor må du godt læse videre.

En psykiater og en hjerneforsker havde en artikel i Politiken om vigtigheden af mindfulness for folkesundheden. Især blev der lagt vægt på, at depression er ved at blive et meget alvorligt problem for folkesundheden og at mindfulness viser sig, at kunne helbrede depression lige så godt som psykofarmaka, hvilket er utroligt interessant.

Jeg gik ind på Politikens facebookside for at se hvordan folk reagerede på den meget korte artikel. Jeg må tilstå at jeg gjorde det lidt for sjov, for jeg var sikker på, at den ville blive kommenteret med den typiske ideologiske metervaremodstand mod “fokus på individet”. Der hersker nemlig en udbredt modvilje mod alt hvad der har med at individfokus at gøre fx coaching og mindfulness.

Jeg blev ikke skuffet.

En kommentar fra en mandlig facebook warrior lød således:

“Mindfulness er et åndeligt holdkæft bolche.” 

Den kommentar der dog havde høstet klart flere likes lød således:

“At gøre udelukkende individet ansvarlig for egen mental sundhed er et udtryk for en neoliberalistisk ideologi, der fjerner fokus fra nødvendige samfundsmæssige forandringer, hvor et nyt vækstbegreb, der integrerer både en social, økonomisk og miljømæssig bundlinje samt regulerer ulighed bedre er nødvendigt. Mindfulness alene er symptombehandling. I bedste fald kan det give ro til at reflektere over ovenstående.”

Medens ovenstående kommentar lyder smuk, rigtigt og ansvarsbevidst kan jeg desværre ikke like den. Hvorfor kan jeg ikke det? Fordi ingen nogensinde har ment, eller forslået, at individet skal gøres ansvarlig for sin egen trivsel på en måde, hvor arbejdsmiljø og ledelse dvs. konteksten i det hele taget annulleres som faktorer i individers trivsel. Det er en stråmand.

Spørgsmålet om mindfulnesskurser er en form for symptombehandling, der får os til at fjerne vores fokus fra strukturelle forhold, er så problematisk, at det ikke kan ikke besvares, i hvert fald ikke med en negativ.

På spørgsmålet om hvor vidt MF fjerner fokus fra strukturelle forhold, afhænger svaret af hvor meget man kan rumme i sin bevidsthed på én gang. Det ene udelukker det andet, hvis man har meget lidt rum på den øverste etage, ellers ikke.

Spørgsmålet er blandt andet besværligt at besvare, fordi folk jo ligger forskellige ting i hvad mindfulness (MF) er, og hvad det skal til for.

Hvis man skulle møde kritikkens banale stråmand “at MF fjerner fokus fra strukturelle vilkår” med en lige så banal stråmand, kunne man jo stille modspørgsmålet “Vis mig den person, der ville sløjfe ledelse, organisering, demokrati, menneskerettigheder, alle overvejelser om strukturer, politik, dialog, kommunikation mv.mm. etc. på grund af et MF kursus?”

(en “stråmand” betyder at man tilskriver sin modstander i en debat alskens holdninger og intentioner som de ikke har.)

Spørgsmålet er også svært at besvare, fordi folk forvalter deres bevidsthed forskelligt.  Jeg tror overordnet set, at mange mennesker bruger mindfulnessfærdigheder til at blive mere bevidste om deres omgivelser, og set i det lys er det en pinligt dårligt camoufleret tåbelighed, at argumentere for det modsatte. 

Spørgsmålet er også problematisk at forholde sig til, fordi mindfulness er en slags kasse, som folk putter alt muligt i. Og eftersom at folk (især mænd) er selvovervurderende af natur, tænker de, at det som netop de ligger i begrebet, er det som det er. Situationen er forudsigeligt nok, en utroligt træls diskussion hvor folk tror at de taler om det samme, men ikke gør det, og fordi folk er så lærte her til lands kan de formulere flotte sætninger om verdens beskaffenhed uden at have den ringeste anelse om den, hvilket gør det hele meget værre, for så tror folk at de ved hvad de taler om!

“Jeg foretrækker bønders selskab, for de er ikke blevet uddannet tilstrækkeligt til at ræsonnere forkert.”

-Michel de Montaigne 

Fordi noget kan formuleres og fordi nogen klapper i deres hænder, gør det det ikke sandt. Bare tag kommentaren “Mindfulness er et åndeligt holdkæftbolche”, hvad ligger der bag den kommentar? Det er ikke til at vide. Som psykolog er min erfaring gennem de sidste 15 år, at folk snarere får en stemme, end de lærer at holde kæft, når de gør sig erfaringer med meditation. Er der buddhistiske versioner af mindfulness der på forskellige måder introducerer en offergørelse af mennesket, tjo, måske, men det viser jo netop, at begrebet er en kasse, som folk putter hvad som helst i. Resultatet er, at debatten er blevet et stort gedemarked, hvor ingen i bliver klogere, for det har de ikke tid til, når de skal lytte til deres egen brægen. Og når de finder nogen, der bræger som dem selv, føles det trygt og godt og så bræger de endnu højere.

Det er med andre ord ikke helt uinteressant, at så mange tilsyneladende er rørende enige om at MF over en bred kam fjerner fokus fra strukturelle forhold. Groft sagt er der langt mellem snapsene i denne debat. Der er ikke mange, som har viden om det de vidner om. Og dét er årsagen til, at debatten så nemt kan deles op i for og imod, i stedet for at finde sit mere nuancerede og oplyste leje hvor MF (i fx MBSR forståelsen) kan betragtes som havende fordele og ulemper på forskellige måder, forskellige steder for forskellige mennesker. Det er min erfaring, at meget af det, som folk tror de ved om meditation er bare kæder af ord, der måske er grammatisk korrekte, men ikke berører virkeligheden mere end en loppe på en hund. Jeg ser jer klø og kradse jer med sjove ansigter. Mest tåbelig er den overbelæste der kalder mindfulness for en “undertrykkende selvteknologi”, der foregår mere i hjernen på en Border Collie, end på ejermanden af en sådan sætning (så den lader vi ligge).

For folk, der ikke sætter sig godt ind i tingene og ikke har konkrete erfaringer med de emner de belyser, kan mindfulness både være altings redning og såmænd også være jordens undergang. Lad blot torvets teater fyldes af disse ekstremer, men klogere bliver vi ikke. Den manglende viden vi har, er som blanke sider i vores indre, og de fyldes ud med hvad som helst når reglen er, at folk hellere vil have en kollektivt holdt holdning, end de vil have viden. Så medens vi som art er “informationssøgende” af natur, er vi ikke så kritiske at det gør noget, idet vi primært er flokdyr.

Kunsten er, som Michel de Montaigne så elegant formulerer det, at lære at være sin egen i stedet for bare at hyle med på en udbredt holdning eller ideologi, for

“Selvet er som et hotel hvor man ikke skal lade gæsterne bestemme”. 

Holdningen som mindfulness kritikken kommer fra har en mor som kan kaldes:  Selvudvikling/coaching/meditation-er-individualisering-af-ansvar- for-organisatoriske-forhold-og-dermed-symptom-på-ansvarsfralæggende-neoliberalistisme. Her tale om en ideologi, og den er derfor uigennemtrængelig for debat. Man kunne lige så godt prøve at hive Gud fra en jehovas vidne. Nævnte metervare “kritik-af-individualiserings-diskursen” er som en enormt insisterende gæst, der er flyttet ind på især venstrefløjens folks selv-hoteller, og gæsten er så dominant at han får hele hotellet til at hoppe og danse efter hans pibe. Og det er svært for den enkelte ikke at blive benovet, for denne fede gæst er i særdeleshed veltalende, og han belønnes da også ublu med tolvtaller.

Hvad er der galt med ideologi kunne man så spørge? Ideologier er gode i det omfang at de repræsenterer transcendente værdier og forfærdelige i det omfang de trumfer selvstændig tænkning.

Ideologien afslører sig primært ved at indholdet fra “ideologen”, ofte kan forudsiges ned i selv små detaljer. Man ved med andre ord, at når en person har x holdning om fx mindfulness, kan resten af personens holdninger på store områder forudsiges med 95 % nøjagtighed. Der er tale om en slags manuskripter og færdige sæt af overbevisninger og holdninger som folk går med som en slags indre uniformer, og ikke nok med det, forskningen viser (Jonathan Haidt, Jordan Peterson og andre), at sådanne ideologier er nøje sammenhængende med temperament, hvorfor ideologier i store træk er at betragtes som et dyrisk fænomen. Det er altså holdningen der har folk, og ikke omvendt, men det ved folket ikke, for det ligger ikke til holdningens diskurs/orden at lade folk reflektere selvstændigt og kritisk om holdningen! Holdningen kan som et selvstændigt væsen, som et slags Richard Dawkins ”meme”, tiltrække folk ind i særlige ekkorum hvor holdningens yngel hyler i flok med likes for hermed at vise deres ideologiske tilhørsforhold. Og jo mere hylerne mødes i særlige ekkorum, desto mindre modtagelige bliver de for input udefra. Sådanne ekkorum kan blive forfærdelige tromler over dem, der opfattes som “the out-group”, det eneste de mangler er en fører. Ideologen kan defineres som umælende ånd, en “flok-ånd”. Måske er det derfor at ideologerne vånder sig så meget over mindfulness, som netop inviterer til den selvstændige ånd.

Den gældende intellektuelle elite, der er nævnte moder til modstanden mod “selvudvikling” og mindfulnessmeditation har efter min bedste overbevisning rødder i bolchevismen. Men det ved de højst sandsynligt ikke, fordi idéhistorien og vores vidne om hvorfor vi har teorier vi har, er blevet en “by i Rusland” på universiteterne i takt med at dannelse blev fejet af bordet af neomarxisterne, der i postmodernistiske armsving bl.a. misbrugte Nietzsches anarkisme endnu mere end Hitler havde gjort. NIETZSCHE BEKLAGEDE SIG MÅSKE OVER DANNELSEN, MEN VIDSTE AT DEN VAR NØDVENDIG. Bolchevismen repræsenterede en tilgang til samfundet der var baseret på at en meget lille elite af de kloge, skulle bestemme over den anonyme befolkning. Man havde åbenbart gjort sig samme erfaringer som dem jeg lige har lagt for dagen, nemlig at folk ikke tænker selvstændigt. Forskellen er, at medens de mente – og stadigvæk mener, at folk ikke kan tænke, mener jeg at folk ikke gider at tænke. Der er en meget stor forskel på disse perspektiver. I den bolchevistiske “elite” ser man sig selv som selvstændigt tænkende individer, mens dem og det man styrede er anonyme massefolk. Faktisk så anonyme, at man kunne se bort fra deres smerter i Gulaglejrene. Man ser samme grundantagelse om mennesket gå igen, når de stærkt selvudviklede intellektuelle i dag siger, at folket ikke skal selvudvikle sig. Man ser også den samme holdning i den stærke socialkonstruktionisme hvor alle andres teorier og systemer er tilfældige konstruktioner, medens ens eget socialkonstruktionistiske teoriapparat er upåklageligt.

(Den største udyd som til stadighed ejes og udleves af den yderste venstrefløj, er “kunsten” at kritisere. For i og med at at man har så travlt med at kritisere, glemmer man, at man selv er lige så kritisabel. For vi indeholder vel alle potentialet til hele menneskehedens dyder og udyder? Det er en forfærdelig kultur at bevidne, når folk ikke engang kan foragte sig selv. I min bog, eller på mit hotel, er den rette humanistiske tilgang til samfundsfænomener den skeptiske, så eminent repræsenteret af Michel de Montaigne, hvor man løbende forholder sig lige så skeptisk til sit eget standpunkt, som alle andres. Selv jeg, der er så bevidst om det, mestrer det kun delvist nogle gange – for det er svært og hårdt at udøve selvkritik, det kræver nemlig at man tænker. Og det er hårdt at tænke! Det er også hårdt sætte sig ind i hvad andre faktisk mener. Det er meget nemmere at tilskrive modparten alskens ondskab, en kæmpestråmand brænder nemlig så flot. Lad det være sagt: Det moderne universitet træner vores unge i at kritisere, og kritik er blot et andet ord, for at at man ikke gider at tænke.)

Men hov! Hvad gør mit perspektiv anderledes end de moderne skabsbolchevisternes? Jeg taler jo også, som en anden intellektuel know-it-all, om massemennesket som forudsigelige kvæg?

Jeg siger: ”Folk kan tænke selv. Individet tæller. Det er farligt ikke at tænke selv. Din sandhed og din autenticitet er i sidste instans kropsligt funderet. Alle bør gøre krav på eksistentiel sandhed på et individuelt basis.”

Skabsbolchevisterne siger: ”Folk kan ikke tænke selv. Individet tæller ikke. Det er farligt og egoistisk at tænke og udvikle selv. Din sandhed og din autenticitet er en illusion, du kan ikke mærke noget i din krop. Alle bør afgive krav på eksistentiel sandhed på et individuelt basis til fordel for elitens ideologiske perspektiver”.

Så. Lad os se på nogle jordnære erfaringer, som jeg har gjort mig hvad angår meditation i det moderne arbejdsliv (bare for at holde mig til en eller anden grad af case):

Min erfaring siger mig, at folk der har været på mindfulnesskurser ofte har fået mere ro i kroppen og mange bruger denne platfom til at sige til og fra på en mere modig og nærværende måde i det daglige. Så uanset intentionen med mindfulnesskurset, er resultatet ofte et mere modigt, mere bevidst og mere retfærdighedskrævende menneske.

Af frygt for arbejdsløshed, naiv velvilje og andet træder folk ikke nok karakter og siger til og fra over for hinanden/ledere/chefer/direktører/ejere/politikere. Det bidrager til vedligeholdelsen af eventuelle urimelige arbejdsforhold. Her over for kan det mod, der også trænes i mindfulness, bidrage til nogle nødvendige og gode konflikter. Min pointe og min erfaring er her, at hvis enkelte mennesker på gulvet får mere mod i det daglige gennem mindfulness eller andet, kan eventuelle problematiske strukturelle forhold bedre udfordres.  

For de glade skrivebordssociologer og facebooksoldater der fører banneret i modstanden mod al fokus på individer, kommer de eneste forandringer helt ovenfra. I den virkelige verden kommer forandringer dog også fra sådanne mange små oprør. Jeg har siddet til bords ved strategimøder i store virksomheder, og kan bevidne, at man rent faktisk tager medarbejdere alvorligt. Især banker og andre brancher har man så meget tågestrategisnak på toplederplan, at man ofte mister fornemmelsen for den enkelte medarbejder, men ingen ønsker bevidst denne situation. Det er ikke udtryk for god ledelse.

Min opfordring til landets offentligt ansatte: Lad være med at respektere den mundkurv! har I glemt vikingeordsproget: “Repay betrayal with treachery” (kan ikke huske den danske version). Hvis nogle forhold er uacceptable i fx børnehaven, og hverken ledere eller politikere er til at hugge og stikke i, så lad det sive til forældrene! Og hvis du ikke har modet til det, hvilket kan være helt forståeligt, skal du vide, at du ikke bliver mindre modig af et mindfulnesskursus.

Den overvejende ideologiske holdning om at træning i et øget bevidst nærvær (mindfulness) skulle fjerne fokus fra omgivelserne, er så bovlam, at hvis den havde levet på landet, var den blevet aflivet.

 

 

Privatpraktiserende psykolog og iværksætter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s