Psykolog Thomas Markersen

 

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet. Praktiserende siden 2005.

Jeg arbejder med afsæt i dyb nysgerrighed. Hvem er du? Hvad har du oplevet? Hvad vil du gerne forstå bedre? Hvad vil du gerne arbejde med? Hvordan kan vi forstå og beskrive din virkelighed? Hvilke nye perspektiver og handlemuligheder kan vi få øje på i fællesskab? Hvilke opgaver kan vi eventuelt give dig, som du kan arbejde med mellem sessionerne?

Mine metoder: Jeg arbejder tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og mindfulnessbaserede metoder. Jeg benytter også metoder fra andre klassiske terapeutiske retninger, når det er relevant. Det er fx ofte effektivt og forløsende at arbejde med sit “indre barn” i forhold til en helt stribe udfordringer i tilværelsen. For selv om at vi er blevet voksne, har vi stadig antagelser, forståelser og reaktionsmønstre, som er blevet grundlagt tidligt og som er relevant at arbejde med.

At lære hinanden at kende: I den første session forsøger vi at lære hinanden at kende, at oparbejde en forståelse for dit unikke selv og begynder allerede her at hjælpe dig med at opleve klarhed og ro.

Gennemsigtighed: Jeg arbejder så ”gennemsigtigt” som muligt. Når jeg delagtiggør dig i logikkerne bag metoder, teknikker og argumenter, er det for at støtte dig i at tænke mere klart. På godt gammelt dansk hedder det “hjælp til selvhjælp” ( i tekstbogen hedder det ”psykoedukation” og ”socialisering til metoder”).

”De rette svar”: I terapiens rum leder vi ikke efter de rette svar som sådan, vi leder efter de mest brugbare svar til en kompliceret verden, som hele tiden ændrer sig.  I religionen søger man præcise svar, i terapien søger vi også tit klare svar, men vi har også et mål der hedder, at kunne leve uden klare svar og rumme de konflikter der er udviklende for os.

Det eksistentielle/livsvalg: Ofte vil vi være i vildrede med hvad vi vil, og hvordan løser man lige et problem, som man ikke kan definere? Her tilbyder jeg afklarende samtaler med rod i eksistentielle perspektiver, samtaler der sætter dig i kontakt med vores evolutionsbiologiske aner og vores kulturhistorie. Jeg vil vove at påstå, at du har ikke oplevet nogle tilstande og problemer som ikke er blevet oplevet før, og som ikke er indfanget i myter, religion og de historier vi omgiver os med. Jeg hjælper dig med at se dig selv i et større perspektiv, som er forløsende og forvandlende for dig.

Konsulent og underviser: Jeg har sideløbende med mit virke som terapeut og coach undervist i en årrække i mange forskellige sammenhænge. Jeg har desuden god erfaring med at rådgive ledere på alle planer.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: