Kend dine problematiske leveregler

“Personlig afvikling” er et lidt pudsigt begreb jeg bruger af og til, fordi meget personlig udvikling kommer sig af at man giver slip og afvikler gamle vaner og regler, der ikke tjener éns liv.

 

Iføge Jung følger der fornemmelser af nederlag hver gang men udvikler sig. Mere præcist sker der det, at afviklingen af egoet til fordel for “selvet” indebærer afviklingen af nogle af egoets højest udviklede sider. Derfor vil selvudvikling ofte indebære sorg og tomhed.

Herunder kan du læse om “problemskabende leveregler”, nogle af egoets tydeligste manifestationer kogt ned til tre kategorier: Ønsket om at blive elsket (accept), Ønsket om at blive set (perfektion) og ønsket om ikke at bryde sammen (Kontrol).

Det er selvfølgelig ikke en fuldstændigt liste.

Typisk bliver sådanne ego-relaterede leveregler slidt lidt af med alderen.

Man kan være lykkelig med og uden sådanne forstyrrende leveregler. Men alt andet lige, er det nemmere at leve hvis man ikke lader styre for meget af sådanne leveregler.

I forhold til fx Maslows behovspyramide, kan man se det sådan, at man lever under de øverste niveauer af transcendens, altruisme og æstetik når man skal bruge kræfter på at afstive sit ego og således ligger under får sådanne rigide leveregler.

Hvilke kan du genkende fra dig selv, eller dine bekendte?

Accept

Hvis jeg skal klare mig, så er det nødvendigt, at andre tager sig af mig.

Hvis andre ikke forstår mig, så har jeg det skidt.

Jeg kan ikke have det godt, hvis jeg er alene.

Jeg er ingenting, hvis ikke nogen holder af mig.

Hvis jeg bliver afvist, så er det en katastrofe.

Hvis andre er vrede eller irriterede på mig, så kan jeg ikke holde det ud.

Hvis jeg ikke gør andre tilpas, så er jeg ikke et ordentligt menneske.

Jeg kan ikke holde til at skilles fra andre.

Kritik betyder personlig afstandtagen.

Jeg kan ikke være alene.

Præstation

Hvis jeg ikke udretter noget,er jeg ikke noget værd.

Hvis jeg ikke får at vide, at jeg er vigtig, er jeg uden betydning.

Succes betyder alt.

Verden består af vindere og tabere.

Hvis jeg ikke klarer det hele, er jeg en fiasko.

Hvis jeg slapper af, falder jeg igennem

Jeg skal være den bedste til alt, jeg gør.

Andres succes gør mine præstationer ringere.

Hvis jeg begår en fejl, er jeg en fiasko.

Det værste af alt er ikke at slå til.

Kontrol

Hvis jeg ikke bestemmer, så får jeg det ubehageligt.

Jeg er den eneste, der kan klare mine problemer.

Jeg kan ikke holde ud, at andre fortæller mig, hvad jeg skal gøre.

Jeg kan ikke bede om hjælp.

Andre prøver altid at kontrollere mig.

Jeg er nødt til at være perfekt for at opnå kontrol.

Enten har jeg fuld kontrol eller ingen kontrol.

Jeg kan ikke holde ud ikke at have kontrol.

Det er svært at indordne sig under andres regler.

Hvis jeg lader andre komme for nær, mister jeg kontrollen i forholdet…

De tre områder er vigtige for de fleste mennesker. Men levereglerne vil sandsynligvis give problemer, hvis a) de bliver for ekstreme, b) man efterlever dem for »stift«,således at man lader sig slå ud, hvis man ikke fuldt og helt er i stand til at overholde dem, c) de ses som en ufravigelig betingelse for, at man kan opretholde sin selvrespekt. …

Ovenstående liste med leveregler er neglet fra Hans Reitzels forlag, der har lagt ark til kognitiv terapi ud til fri afbenyttelse. Jeg skammer mig ikke over at vise dem her, for de selv bl.a. neglet dem fra Melanie Fennells bøger om Lavt Selvværd… 😉 og jeg kan ikke huske hvor hun har fået dem fra – selv min viden har sine ydre grænser af og til.

Hvis du gerne vil arbejde med dine problematiske leveregler, er du velkommen til at kontakte os: psykologerne-frederiksberg.dk.

4 thoughts on “Kend dine problematiske leveregler

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: