“Mellemrummet” i tilværelsen og i psykoterapiens rum

Mellemrummet 

Mellemrummet er alle vegne. Mellem ord, mellem bogstaver, mellem tanker. Mellem morgen og middag og mellem vores vilje og vores handling. Mellem en indånding og en udånding. 

Det er mellemrummet mellem det du lige har læst, og den næste sætning, der trækker dine øjne videre ned i teksten. 

Når jeg nu vælger at skrive om det, er det for at hædre det, eftersom vi tager det for givet, som en fisk, der hverken ser vandet eller anerkender det, da det jo er alle vegne. Mellemrummet suger. Det kalder på handling. Det er en tomhed og et potentiale, en baggrund, en scene for de mindste og de største handlinger. 

Et felt. Et fald. En Frihed.

 

FOTO

Referat

Teksten reflekterer over betydningen af mellemrummet i forskellige kontekster. Mellemrummet ses som en universel og uundgåelig dimension mellem ord, bogstaver, tanker, og handlinger. Vi hylder mellemrummet som en kilde til potentiale, frihed, og muligheder, og påpeger, at det ofte overses eller tages for givet. Teksten udforsker forskellige holdninger til mellemrummet, hvor nogle ser det som en kilde til frihed og inspiration, mens andre, især travle mennesker, måske undgår det og foretrækker konstant aktivitet. Forfatteren nævner også kunstens mellemrum, hvor musik, kunst og selv relationer mellem mennesker findes i denne dynamiske og skabende dimension.

Der er også en psykologisk og terapeutisk dimension, hvor mellemrummet bruges som et værktøj til selvopdagelse og dyb forståelse. Terapeuten faciliterer klientens udforskning af eksistentielle spørgsmål og følelser, og mellemrummet bliver et rum for personlig vækst og udvikling. Samlet set opfordrer teksten til at værdsætte og aktivt udforske mellemrummet i livet, da det kan være en kilde til forbindelse, kreativitet og personlig udvikling.

I parentes bemærket – en selvhenførende betragtning

Denne tekst er et mellemrum for mig. Mellem de mere professionelle, praktiske opgaver. Mellem de mere akademisk snorlige tekster, jeg også skal skrive til min blog: De mere stringent psykologfaglige tekster, der informerer om bl.a. stresshåndtering og parterapi; hvordan jeg arbejder som psykolog med netop dig og dine problemstillinger. En parentes indkredser i øvrigt et mellemrum. 

 

Holdninger til mellemrummet 

De travle folk bryder sig ikke meget om mellemrum, al den frihed og retningsløshed man her kan opleve. De vil hellere snakke, eller være aktive hele tiden, end at mærke dette sære tidløse hul i universet. De kan i øvrigt heller ikke lide parenteser i tekster, og bryder sig ikke om for eksempel de gamle David Lynch film, da de har alt for mange løse ender og mellemrum mellem begivenhed og forklaring/afklaring. Selvom vi jo også skal have med, at nogle af de bedste thrillere netop træner disse travle mennesker i at nyde mellemrummene fra mysterie til forløsning. Det er netop er brugen af mellemrummene, der har gjort nordisk noir til en salgs stærk genre, sammenholdt med de typisk amerikanske eller spanske serier. Sidstnævnte er henholdsvis pakket med handling i hvert sekund og meningsløst skruet sammen, hvorfor mellemrummet enten helt forsvinder eller mister sin dragende værdi. 

 

Og så er der dem, der virkelig elsker mellemrummet, de, der fortaber sig i dagdrømmeri og forhaler beslutninger og ser ud til at nyde hullet i universet så meget, at de glemmer at “tingen”, altså handlinger, aktiviteten. Sufi poeterne Rumi og Hafiz elskede dette mellemrum meget højt og forgudede det bogstaveligt talt. Det er jo tiltalende at man i bønnens fravær af handling ikke kan udrette noget ondt, selvom det jo også umuliggør gode handlinger, i hvert fald mens man fortaber sig i ikke-handling. Sufiernes dragende digte medvirkede til religiøse strømninger hvor man helt modsætter sig kritisk tænkning, for intet må jo forstyrre dette “intet”. Et mellemrum man endog tilskriver en guddommelighed for at værne om dets saliggørende stilhed. Det samme udspiller sig blandt buddhisterne, hvor den blodfattige himmelforelskelse helt erstatter kødets mere funktionelle og mærkbare sug. Mens meditationen på tilværelsens/mellemrummets lyksalige intethed kan give sjælero og fornemmelser af evigt liv, har valget jo en værdi. Det er jo i kraft af handlingen, at vi bliver mennesker – bogstaveligt talt. Uden sex, ingen børn. Vi skal have med, at det også handler om at tabet af uskyld. Alle handlinger principielt set lede til skyldfølelser, for man kunne jo altid have gjort noget andet end man gjorde. Man skal kunne bære at føle sig skyldig for at kunne deltage aktivt i det ene liv man har fået foræret. Vi blev skyllet ud af edens have, og her er vi.  

 

Man kan altså sige, at det er den aktive dedikerede handling, der giver mellemrummet en prominent rolle. Det kan sige – se hvad jeg fik dig til at gøre af store, gode, vigtige ting! 

 

Mellemrummet i børneopdragelse

Det er en pædagogisk og vis indsigt mange forældre har en intuition for, når de ikke lader deres børn sidde med skærme hele tiden, og kan finde på at sige følgende til ungen eller ungerne: “Hvis du ikke får tid til at kede dig, får du heller ikke tid til at mærke efter, hvad der der kan være interessant for dig, at lege med, eller hvem, der kan være interessant for dig at lege med.” Gode forældre træner deres børn til at være i mellemrummet med ulyst, kedsomhed og andet, så barnet af egen motor graviterer i retning af noget der får barnet giver mening. Hvor det i modsat fald blot springer fra det ene til det andet uden at forholde sig, som et slags liv på Tik-Tok dopamin – alt andet end at kede sig i ét sekund. 

 

Uskyldige mellemrum

Mellemrummet kan opdages og benyttes på forskellige måder. Hvis du for eksempel cykler en anden vej hjem fra arbejde en dag, i mellemrummet mellem arbejde og dit hjem, vil du opleve nye ting. Måske få øje på en butik, du ikke vidste fandtes, en nyligt opført bygning, en gammel fin en, du ikke havde bidt mærke i før, et minde kan aktiveres, en fantasi kan følge, en ny glæde, sorg, eller tanke kan indfinde sig? 

 

Talens mellemrum

I det små kan du mærke og benytte mellemrummet mellem dine ord når du taler, for at give mere ordene mere effekt. Skuespillere nyder nogle gange mellemrummene endnu mere end ordene i deres monologer. 

 

Rolige mellemrum

Mellemrummet spiller også en rolle i vores almindelige, daglige liv: Når vi giver os selv plads til at trække os lidt og fordybe os i nuet, skaber vi et mentalt mellemrum, der giver os mulighed for at reagere på livets udfordringer med mere klarhed og mental stabilitet.

 

Kunstens mellemrum

Der er også et mellemrum mellem dig selv og den musik du lytter til, eller den bog du læser. Der er altid et sødt mellemrum mellem dig og mediet, kunsten og det æstetiske og spændende, der søger din opmærksomhed. Ingen besidder kunsten, for den udfolder sig i mellemrummet og ingen ejer mellemrummet. 

 

Varme mellemrum

Når du ser på et smukt eller anderledes attraktivt menneske, er skønheden hverken i den anden eller i dig, men mellem dig og hende. Som man siger “nature abhors a vacuum” = naturen bryder sig ikke om mellemrummet. Der aktiveres en magnetisk tiltrækning, når mellemrummet – altså det mulige mellem to mennesker, bliver stærkt. For at bevare sin troskab over for en eventuel partner, må man straks vende blikket væk, både det reelle og det indre, for at sabotere det kradse mellemrum der er opstået mellem dig og den anden. Og med ordet “krads” hentyder jeg til, at dette mellemrum kan føles som om det kradser. 

 

Mellemrummet mellem dig og hende eller ham der, du gik forbi og delte øjenkontakt med kaldes magnetisk af en årsag. Det er det, der hele tiden ikke findes endnu, der drager. 

 

Kolde mellemrum

Mellemrummet i et parforhold kan være køligt, og kan have taget en anden form, for mellemrummet kan både tiltrække interesse, og frastøde interesse. Her har man plantet så mange negative frygt og lede aktiverende associationer til samværet med den anden at man frastødes. I parterapi hjælper man disse relationsmæssige forfrysninger med at tø op i varmen af det spontane, sårbare nærvær fravristet alle disse negative projektioner, og nogle gange lykkes det. 

 

Det skrevne sprogs mellemrum 

I sproget er mellemrummet ofte overset. Det forholder sig imidlertid sådan, at ordene ikke kan lide at være alene, og i tomrummene kalder de på hinanden og her opstår betydningerne. I musikken kan man bogstaveligt talt mærke hvordan den ene tone kalder på den anden, for de vil gerne finde sammen i rytmiske og melodiøse harmonier. Derfor er der noget, man kan kalde en “ledetone”. Tonerne kan allerbedst nyde deres samvær når de flettes sammen af nogen, der kender deres instrument rigtigt godt. 

 

Musikkens mellemrum

Mellemrummets har altså en usynlig, eller ”transcendent essens”. Det manifesterer sig på forskellige niveauer af vores eksistens – fra det tilsyneladende simple mellemrum mellem de ord, der skaber sætninger, til det komplekse univers af pauser mellem tonerne i en melodi eller solo. Det var mellemrummet der skabte John Coltranes tryllebindende jazz. Musikkens uforudsigelighed gjorde soloen fri, rummet af et beat, og alligevel løsgjort fra start til slut. Som kunne Coltrane starte forfra hele tiden, sitrende et sted i mellemrummet, uden at være ejet af nogen eller noget, end ikke af musikken.  

 

Mellemrummets ensomhed og motivation

Mellemrummet kan lamme os med følelser af afsavn, forladthed, frustration og ensomhed på den ene side, og samtidigt motivere os til at skabe noget, der rækker ud over os selv. Noget der aldrig har fandtes før. Hvis du skaber en kærlighedsrelation i dit liv, er du den første der har skabt netop det. Du har ikke opfundet kærligheden, men du har fundet den mellem dig og en helt speciel anden. Et unikt øjeblik i universitets historie. Din opgave er at omdanne frygten for mellemrummene til et sug af et potentiale for at skabe dyb forbindelse mellem dig selv og verden. Det er i overgivelsen eller hengivelsen til det evigt mulige, der forløser, og frygten for mellemrummene, der forstener. Som man siger “det er i faldet, man får vinger”. 

 

Det fælles mellemrum

Det er mellemrummet vi har tilfælles, og det i erkendelsen af vores fælles fortabthed, vores fælles tomhed, vi kan skabe et paradis. På den måde kan man sige, at det ikke var paradiset der kom før syndefaldet, men syndefaldet, vores fortabthed, der gjorde at vi skabte paradiset. Når vi taler om mellemrum mellem mennesker, åbner vi døren til empati og forståelse. Her giver vi hinanden plads til at udtrykke sig uden dom eller fordomme. Det er i disse mellemrum, at relationer blomstrer og vokser, da vi respekterer hinandens individualitet og samtidig deler vores oplevelser.

 

 

Mellemrummet og selvopdagelse

Mellemrummet er også et sted for selvopdagelse. Det er i de stille øjeblikke, hvor vi er alene med vores tanker, at vi kan lytte til vores indre stemme og forstå vores egne behov og ønsker. At værdsætte disse mellemrum i vores liv er ikke kun en invitation til selvpleje, men også en mulighed for at finde friheden i at være autentisk.

 

Mellemrummet i psykoterapeutisk praksis 

Et terapeutisk rum

I terapien dyrker vi mellemrummet for at åbne for en dyb forståelse af de komplekse emotionelle processer, der ofte er vævet ind i dit indre landskab. Det er et terapeutisk rum, hvor du inviteres til at udforske følelser som angst, usikkerhed og sårbarhed med tålmodighed og åbenhed.

 

Livsvalg

I dette mellemrum, der strækker sig mellem fortidens hændelser, nutidens udfordringer og fremtidens muligheder, ligger potentialet for eksistentielle refleksioner. Det er her, klienten kan “mærke efter” dybt i sjælen, undersøge eksistentielle spørgsmål om meningen med livet, livsvalg og personlige værdier. Den psykoterapeutiske praksis i dette mellemrum kan fungere som et værktøj til at støtte klienten i at træffe valg, selv når vejen er uklar og usikker.

 

Livsmod

Eksistentiel terapi indgår som en naturlig komponent, hvor jeg faciliterer dit mod til at stå ansigt til ansigt med de eksistentielle udfordringer, der opstår. Åbenhed over for livets kompleksitet og sårbarhed er afgørende elementer, der skaber et trygt rum for din udforskning af dybere lag af selvforståelse.

 

At være med det svære

At være i stand til at være med det svære er et centralt element i psykoterapeutisk praksis. Du guides til at skabe rum for at udforske og forstå de svære følelser, der kan opstå under terapiforløbet. Dette kræver tålmodighed fra både dig og behandleren, da følelsesmæssige processer ikke altid følger en lineær sti.

 

Et dynamisk mellemrum

Mellemrummet bliver et dynamisk område for personlig vækst og udvikling. Det er ikke blot et sted at undslippe smerte eller ubehag, men et frirum, hvor du kan udvikle modet til at træffe valg, uanset hvor udfordrende det måtte være. Terapeuten fungerer her som en vejleder og støtte, der hjælper dig med at afdække klientens indre ressourcer og styrker.

 

Fælles udforskning

Gennem udforskning af mellemrummet kan du transformere angst til mod, ensomhed til forbindelse og tristhed til en dybere kontakt med sig selv og andre. Dette skaber ikke kun mulighed for at håndtere livets udfordringer, men også for at skabe meningsfulde og autentiske relationer. Således bliver mellemrummet en kilde til styrke og frihed, en magisk arena vi skaber sammen i samtalen.

 

For eksistentielle samtaler, er du meget velkommen til at booke en tid. Skriv en SMS på tlf 28700900 og vi finder en hurtig tid.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.