Velkommen til min blog om psykologi

Hvad handler bloggen om? 

Jeg har siden starten af 0’erne arbejdet som psykolog og konsulent. Mit arbejde har bragt mig ud i forskellige områder, lige fra parterapi, henover undervisning til team building.

På denne blog vil jeg dele mine overvejelser omkring psykologi og samfund. For at fortælle om hvem jeg er, hvordan jeg arbejder, og ikke mindst for at prøve at blive klogere på de emner jeg og problemstillinger man forventer at jeg kan udbrede mig om, og intervenere i.

Herunder lidt om hvad jeg i det hele taget laver, som psykolog og konsulent: Man er fanget mellem behovet for at kunne yde vidensbaseret og kvalificeret sparring, samtidigt med at man skal bevare en ydmyg uvidenhed hvad angår den konkrete case, for al god hjælp starter ved den åbensindede dialog. Som psykolog skal man altså både have en idé hvad man taler om, for noget af den assistance man giver, finder sit hjemmel i en bred erfaring med problemløsning. På den anden side kræver faget, at vi bevarer en ydmyghed og nysgerrighed der gør, at man kan lytte uden at springe til konklusioner.

Den erfarne konsulent ved nemlig, at det er én teori for hver opgave. Der er én psykologi for hver klient. Med denne forståelse, sikrer vi, at vi samler rigeligt med information ind, så frit fra vores egne projektioner, forforståelser og fordomme som muligt. Når den gode samtale har stået på i en stor del af sessionen, begynder man at sætte sine teorier og erfaring mere konkret i spil i forhold til at rammesætte klientens situation. En god beskrivelse af en situation  ansporer til nye forståelser og nye handlemåder, til klientens udelte lettelse. Sagen er nemlig den, at det som regel ikke er motivationen der fejler noget, det er forståelsen og dermed formålet, der kan blive uklart.  jeg hjælper dig med at blive klar på dit formål!

Det er altså i samtalen at verden folder sig ud for vores øjne og vores fødder. Hvorfor er samtalen så vigtig? Hvorfor kan en samtale leder til nye perspektiver?

Hjernen fungerer på den måde, at den hele tiden producerer nedkog af de – 120 indtryk i sekundet, de 12.000-55.000 tanker i døgnet, de mange følelser, der gennemsnitlige varer 90 sekunder, og vores oplevelser af trang der typisk varer i 2-4 minutter, og vores daglige 10-50 stressreaktioner.

Vidensudvikling også i samtalen har ben i to forskellige lejre: Kaos og orden.

En “udviklende” samtale er nemlig den, hvor man “omdanner kaos til orden” ved at befinde sig ligedele i det visse og det uvisse. Man taler “frit fra leveren”. Man taler uden for citat. Man famler sig lidt frem og prøver at artikulere det man har på hjerte.

“Hvordan skal jeg vide hvad jeg har tænkt, hvis jeg ikke har sagt det?” – Willam James 1842-1910

Samtalens rum er helligt. Intet slipper ud. jeg har lagt ører til historier fra samfundets topledere, politikere, sågar Hoffet og intet siver ud, for det ville være uhæderligt, og det ville ødelægge mit ry.

Jeg kan godt lide historien som spejl: Min personlige strategi ift. forståelse af ledelsesrådgivning, er, at jeg bl.a. støtter mig op af historien. Dét, der var sandt for fx Platon, Sun Tzu, Cæcar, Machiavelli og Montaigne er nok også ret sandt i dag. Menneskeheden og vores omgangsformer herunder vores ledelsesadfærd er nemlig overhovedet ikke at betragte som resultater af tilfældige sociale konstruktioner (en betragtning der ulykkesagligt er kommet på mode, ikke mindst blandt ledelseskonsulenter). Tværtimod er ledelse et tidsløst socialt fænomen med rødder i evolutionsbiologiske, gruppedynamiske og alskens veludforskede psykologiske fænomener.

Min manglende viden er min inspiration. Jeg elsker fx dette citat:

“Før jeg blev gift havde jeg seks teorier om børn, nu har jeg seks børn og ingen teorier”  – John Wilmot (1647-1680)

Camus beskrev meningen med livet, som resultatet af, at vi ikke kan forstå det. Uden denne manglende forståelse ville vi nemlig ikke forholde os til livet, vi ville måske ikke engang vide, at vi levede. Vores “sjæl”, vores selv, røber sig i det, at vi relaterer os til vores liv. Derfor er kriser og tvivl noget inviterer til at overveje livet. Vi må ikke frygte de stærke følelser og tanker, der er forbundet med tilværelsen. De udfordringer vi møder som individer, som forældre, som ledere er ikke nogle vi skal krymper under, men noget vi kan vokse med, så vi kan blive klogere og så vi kan få den lærdom og visdom, der gør at vi kan lære fra os.

Mennesket der formår at rumme alle sine egne gode såvel som dårlige sider, uden af at give køb på sin anstændighed og vitalitet, er idealbilledet for mig som menneske og psykolog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s